Barış İçin Yapılan Antlaşma:Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması,İsviçre’nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923’te Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa,İngiltere,İtalya,Japonya,Yunanistan ve Romanya arasında imzalanmıştır.İmzalanma nedeni ise 1.Dünya Savaşı’ndan beri olan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmaktır.Bu anlaşmanın orijinal dili Fransızcadır.Bu antlaşma imzalandıktan sonra ise Sevr Anlaşması geçersiz sayılmıştır.Bu antlaşma 6 Ağustos 1924’te yürürlülüğe girmiştir.Lozan Antlaşması imzalanana kadar devletler görüşmeler yapıp bazı kararlar almıştır.

Lozan Antlaşması Görüşmeleri

Lozan Antlaşması Tarihi

Lozan Antlaşması sayesinde Doğu Anadolu Türkiye Cumhuriyeti’nin toprağı olmuştur ve Türkiye’nin sınırları belirlenmiştir.Bunun karşılığında ise Türkiye Arap topraklarından vazgeçmiş ve elindeki petrol kaynağını kaybetmiştir.

Lozan görüşmelerinde Osmanlı borçları,sınırlar ve boğazlar sorunu konuşulmuştur.TBMM bu görüşmelerde Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek istediğini ve Türkiye’de bir Ermeni Devleti kurulmasını istemediğini belirtmiştir.

Bu görüşmeler bir süre sonra sona ermiştir.Bunun en büyük nedeni ise kapitülasyonların kaldırılmasıdır.

Lozan Antlaşması Maddeleri Nelerdir?

Bu antlaşma 143 maddeden oluşmaktadır.En önemlileri ise şunlardır:

  • Sınırların oluşturulması
  • Osmanlı borçları
  • Boğazlar sorunu
  • Azınlıklar
  • Kapitülasyonlar
  • Patrikhane
  • Yabancı Okullar

Lozan Antlaşması Ne Zaman Bitiyor?

Sanılanın aksine Lozan Antlaşması 2023 yılında bitmiyor çünkü bu antlaşmanın bir süresi yok.Antlaşmanın 100 yıllık olduğuna dair hiçbir belge bulunmamaktadır.

Lozan Antlaşması Heyeti

Lozan Antlaşması’nda Alınan Kararlar

  • Meriç Nehri sınır olarak belirlendi.
  • Bozcaada Türkiye’ye bırakılmıştır.
  • Batı Trakya Yunanistan’a bırakılmıştır.
  • Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesi yaşanmıştır.
  • Irak sınırı çizilmiştir.
  • Türkiyede’ki Hristiyan ve Musevi’lere özgürlük tanınmıştır.
  • Boğazlar askerlerden arındırılmıştır.
  • Türkiye’deki yabancı okulların yönetimi Türkiye’ye bırakılmıştır.
  • İtilaf Devletleri İstanbuldan çekildi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.