Başarılı İnsanlar İçin Başarı Ne İfade Eder?

Başarılı olmak, üstünde en çok tartışılan ve araştırma yapılan konulardan birisidir. İnsanlar hayatlarında başarıya ulaşmak için adeta bir yarış halindedir. Çünkü başarılı olduklarında mutlu ve tatmin olacaklarını düşünürler. İnsan;  özü itibariyle aslında mutlu olmanın, değerli hissetmenin ve sevilmenin arayışı içindedir. Tabii ki de öz benliğinin farkında olmaktan uzak olan günümüz insanlığı, değerli olmayı da parayla ilişkilendirmektedir. Başarılı insanların nedense zengin kişiler oldukları düşünülür, başarı yalnızca parasal bir değerle ölçülür; başarılı olmak, sahip olmakla karıştırılır. Bu yüzden elde ettikleriyle gündeme gelen başarılı insanların hayat hikayeleri oldukça merak edilir.

Bunun teknik ve pratik yöntemleri olduğu düşünülür. Bu bilgileri edinmek için insanlar araştırmalar yaparlar ve kıyasıya bir mücadele içine girerler. Başarı kendi başına bir meslek yerine konularak gerçek manasından uzaklaşılır. Başarının kelime anlamını incelediğimizde sözlüklerde bile başarının: ”Başarılan iş”, ”Bir eylemin belli bir sürede gerçekleşmesi”, ”Hedefe ulaşılması” şekillerinde tanımlandığını görürüz; fakat başarı gerçekten gücünü varılan noktadan mı alır yoksa yolculuğun kendisinden mi? Onlar için bir amaç mı yoksa araç mı olmuştur? Gerçekten uğraştığı işlerde maddi servet sahibi de olmuş başarılı insanlar için  ”Başarı”  neyi ifade eder? Bu tip kişilerin ortak özellikleri nelerdir, inceleyelim.

Başarılı İnsanların Kişilik Özellikleri

Cömert olurlar

Paylaşmanın değerini bilirler. İster madde ister bilgi olsun, elde ettiklerini paylaşarak çoğalacaklarının farkındadırlar. Başarılı insanlar, kaliteli bir yaşam için önce vermek gerektiğinin bilincindedirler. Başarılı Motivasyon konuşmacısı, Zig Zagler, başarısını başka insanlara yardım etmeye bağlamıştır.

Değer yaratırlar

Başarılı insanlar, yaptıkları veya yapacaklarıyla dünyaya hizmet etme amacı taşırlar. Geliştirdikleri bir projeyi toplumsal ve çevresel gelişime yönelik katkılarıyla ölçerler. Bir soruna çözüm üretmek, geliştirmek, kolaylaştırmak onların iş yapma prensiplerinin başında gelir. Yaratıcılık yetenekleri bu sayede gelişkindir. Çünkü yaratabilmek için önce değer katma amacı taşımanız gerekir. Facebook CEO’su, Mark Zuckerberg’in bu konuyla ilgili bir açıklaması oldukça düşündürücüdür: Mark, her gün kendine yapabileceği en önemli, en iyi şeyi yapıp yapmadığını; yaptıklarıyla hangi sorunlara çare olabileceğini, çalışmalarının ne kadar değer yaratacağını sorduğundan bahsetmiştir. Bugün en çok takip edilen sosyal mecralardan biri olan Facebook’un bir dev haline gelmesinin bu düşünce tarzıyla bağlantısı elbette ki yüksektir.

Geniş bakış açısına sahiptirler

Başarılı insanlar, geniş bakış açısına ve vizyona sahip kişilerdir. Bir konuyu farklı pencerelerden ele alma kapasitesi taşırlar. Gördükleriyle yetinmezler, görünenin ardındaki görünmeyeni ararlar. Aktris ve Şarkıcı, Maya Angelou’nun sözü ilham vericidir: Yeni şeyler keşfetmek için herkesin gittiği yoldan gitmek yerine; yol, iz olmayan yerden gitmeyi tavsiye etmektedir.

Meraklıdırlar

Merak, her işin başında gelir. Bir işi başarmak, geliştirmek ve fark yaratmak için önce merak etmelisiniz. Başarılı insanlar tam da böyledirler. Çevreye, insanlara, evrene karşı merak içindedirler; öğrenme hevesi taşırlar. Şair, Rudyan Kıpling bir konuşmasında: Başarılı diye adlandırdığımız kişilerin araştırmaya ve öğrenmeye meraklı olduklarından bahsetmiştir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.