61205616 - book with wooden judges gavel on table in a courtroom or enforcement office

Bir Avukat Ne Yapar? İşte Avukat Olmak İçin Nedenler!

Avukatların öneminin ardındaki temel neden, tüm bireylerin eşit olması ve her bireyin yasal adalet için eşit bir şansı hak etmesidir. Avukat, çeşitli yasal işlemlerde başka bir kişi veya birimi savunan kişidir.

Avukat, çeşitli yasal işlemlerde başka bir kişi veya birimi savunan kişidir.


Bir Avukatın Sorumlulukları

Avukat, mahkemede, iş anlaşmalarında ve hukukun tartışılacağı diğer temel yasal işlemlerde veya faaliyetlerde müvekkillerin yanında yer alacaktır. Avukat, müvekkilin davasının tüm yönlerini tam olarak anladığını garanti etmek için yasal işlemler boyunca müvekkillerle görüşür. Kısaca avukatın, hukuki temsilin tavsiye edildiği ve zorunlu görüldüğü tüm konularda başka bir kişiyi temsil eden kişi olduğunu söyleyebiliriz.

Avukat, müvekkilin davasının tüm yönlerini tam olarak anladığını garanti etmek için yasal işlemler boyunca müvekkillerle görüşür.


Avukatların Görevleri

 • Müşterilerini güncel tutmak için tüm ilerlemeleri ve önemli bilgileri müşterilere bildirmek için müşteri iletişimini sürdürmek
 • Avukatların bir diğer görevi de mahkeme duruşmalarında ve diğer yasal prosedürlerde şahsen temsil edilmektir. Avukat ister ceza davası isterse de hukuk davası ile ilgili olsun, müvekkilleri adına hazır bulunması gereken bir tür yasal kovuşturma vardır. Bu sorumlulukta olan avukat, müvekkil adına konuşacak ve müvekkile nasıl hareket edileceği konusunda tavsiyelerde bulunacaktır.
 • Bir avukatın rolü sadece mahkemeye çıkıp müvekkil adına tutkuyla tartışmak değildir. Hazırlanması gereken pek çok hukuki belge var ve bu belgelerin bazılarını hukuk sekreterleri hazırlayabiliyor, hala bunu kendileri yapmayı tercih eden birçok avukat var.
 • Bir avukatın bir diğer görevi de, sık sık araştırma yapmaktır. Araştırma tüzükleri, usul kuralları, kanıtlar, uygulanabilir belgeler ve daha fazlası gibi birçok farklı araştırma türü vardır.
 • Avukatlar, meslekleri olarak çok çeşitli sorumluluk ve görevleri olan kişilerdir. Başkalarının sesi olarak durdukları için toplumdaki konumları daha da önemlidir.
Avukatın birçok görevleri bulunmaktadır.

Avukatların rolleri ve sahip oldukları sorumluluklar, çalışma ortamlarına ve sahip oldukları uzmanlık alanlarına bağlı olarak değişebilmektedir.

 • Yeni müşterilerle görüşün ve yasal tavsiye vermek için mevcut müşterilerle iletişimde olun.
 • Bir davanın olgularının mevcut yasa ile nasıl etkileşime girdiğini belirlemek için yasal araştırma yapın.
 • İfadeler alarak, saha teftişlerine katılarak ve eylemde her iki taraftan bir vakayla ilgili bilgi alışverişi yaparak keşif yaparak vaka araştırması yapın.
 • Önergeleri tartışın ve hakim huzurundaki diğer mahkeme öncesi duruşmalara katılın .
 • Dilekçe, keşif, önergeler, özetler, sözleşmeler ve vasiyetnameleri içeren taslak yasal belgeler üzerinde çalışın.
 • Bir mahkeme kararı verildikten veya bir anlaşmaya varıldıktan sonra takip edin ve bir eylemin tüm taraflarının taahhüt ettikleri veya yapmaları emredilen şeyi yapmalarını sağlayın.
Avukatların rolleri ve sahip oldukları sorumluluklar, çalışma ortamlarına ve sahip oldukları uzmanlık alanlarına bağlı olarak değişebilmektedir.


Avukat Becerileri ve Yetkinlikleri

Avukatlar, farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip çeşitli bir grup olsa da, çoğu başarılı avukat için bazı beceriler ortaktır.

Olağanüstü sözlü ve yazılı iletişim becerileri: Pek çok dava, bir avukatın bir yargıç önüne çıkmadan önce mahkemeye yapılan yazılı sunumlara dayanılarak kazanılmış veya kaybedilmiştir. Mahkemeye çıkabilmek için güçlü sözlü beceriler gereklidir.
Analitik beceriler: Bir vakanın en başından kazanılabilir olup olmadığını belirlemek ve müşterilere buna göre tavsiyelerde bulunmak çok önemlidir.
Empati ve şefkat: Danışanlar, çözmeniz gereken bir sorunları olduğu için size geliyorlar. Onlarla nadiren hayatlarının en iyi zamanlarında karşılaşıyorsunuz.
Dürüstlük ve güvenilirlik: Avukatlar ayrıca katı etik kurallara ve müvekkil gizlilik kurallarına uymalıdır.

Avukatlar, farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip çeşitli bir grup olsa da, çoğu başarılı avukat için bazı beceriler ortaktır.


Avukat Olmak İçin İlk 8 Neden

Kazanç Potansiyeli

Avukatlar, hukuk sektöründeki en yüksek maaşlı profesyoneller arasındadır ve çoğu avukat, ulusal ortalamanın çok üzerinde maaş almaktadır. Örneğin, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre 2018’de tüm avukatlar için ortalama yıllık maaş 120.910 dolardı, ancak dünyanın en iyi avukatları milyon dolarlık yıllık geliri çekebilir.

Bununla birlikte, tüm avukatların büyük paralar kazanmadığını unutmayın. İşverenin büyüklüğüne, deneyim seviyesine ve coğrafi bölgeye bağlı olabilir. Büyük hukuk bürolarında, büyük metropol alanlarında ve talep gören uzmanlık alanlarında çalışan avukatlar genellikle en yüksek geliri elde eder.

Mahkemeye çıkabilmek için güçlü sözlü beceriler gereklidir.

Prestij

Bir avukat olarak kariyer, nesiller boyunca bir prestij işareti olmuştur. Etkileyici dereceler ve diğerleri üzerinde belirli bir otorite, avukatları saygı duyan ve başarının tanımını somutlaştıran seçkin bir profesyoneller grubuna yerleştirdi. Avukatlar, benzersiz bir profesyonel statüye ve medya tarafından sürdürülen genellikle göz alıcı bir imaja sahiptir.

Büyük hukuk bürolarında, büyük metropol alanlarında ve talep gören uzmanlık alanlarında çalışan avukatlar genellikle en yüksek geliri elde eder.

Başkalarına Yardım Etmek İçin Bir Fırsat

Avukatlar, bireylere, gruplara ve kuruluşlara yasal sorunları konusunda yardımcı olmak ve kamu yararını ilerletmek için benzersiz bir konumdadır. Kamu yararına çalışan avukatlar, toplumun daha iyi olması için hukuki nedenleri savunur ve başka türlü avukat tutamayacak durumda olan hukuki yardıma ihtiyacı olanlara yardım eder.

Özel muayenehanedeki avukatlar genellikle düşük gelirli bireylere ve nüfusun yaşlılar, ev içi istismar mağdurları ve çocuklar gibi yetersiz hizmet alan kesimlerine yardım etmek için ücretsiz işler yapmaktadır.

Bir avukat olarak kariyer, nesiller boyunca bir prestij işareti olmuştur.

Entelektüel Zorluk

Bir avukat olarak çalışmak , gezegendeki entelektüel açıdan en ödüllendirici işlerden biridir. Bir ticari sırrın patentine yardım etmekten veya bir deneme stratejisi tasarlamaya, multi-milyon dolarlık bir birleşme oluşturmaya kadar, avukatlar, kariyer başarısı için zekası çok önemli olan problem çözücüler, analistler ve yenilikçi düşünürlerdir.

Avukatlar, bireylere, gruplara ve kuruluşlara yasal sorunları konusunda yardımcı olmak ve kamu yararını ilerletmek için benzersiz bir konumdadır.

Çeşitli Çalışma Alanları

Artan endüstri segmentasyonu ve uzmanlaşma, hukuk alanında çok çeşitli alt uzmanlıklara yol açmıştır. Avukatlar, iş hukuku, haciz hukuku ve medeni hukuk davalarından yeşil hukuk veya fikri mülkiyet hukuku gibi uzmanlık alanlarına kadar bir veya birkaç alanda uzmanlaşabilirler.

Bir avukat olarak çalışmak , gezegendeki entelektüel açıdan en ödüllendirici işlerden biridir.

Çalışma Ortamları ve Avantajlar

Avukatların çoğu hukuk bürolarında, devlette ve şirketler için çalışıyor. Odaların modern işyerinin temel dayanağı haline geldiği bir çağda, avukatlar genellikle dört duvarlı ofislerde çalışırlar. Daha büyük firmalardakiler lüks konaklama, geniş destek personeli ve spor salonu üyeliklerinden spor etkinliklerinde kapalı koltuklara kadar çeşitli ofis avantajlarından yararlanır.

Aktarılabilir Yetenekler

Hukuk fakültesinde ve uygulayıcı bir avukat olarak geliştireceğiniz beceriler size hukuk danışmanlığı, yönetim, yazma, arabuluculuk ve akademi gibi kariyerlerde iyi hizmet edebilir.

Avukatlar, benzersiz bir profesyonel statüye ve medya tarafından sürdürülen genellikle göz alıcı bir imaja sahiptir.

Küresel Etki

Avukatlar yüzyıllardır toplumun merkezinde yer almıştır. Kanun koyucular ve düşünce liderleri olarak toplumsal değişimi etkileyecek benzersiz bir konumdalar. Kanunları yazar, mahkemeleri yönetir ve hükümette etkili pozisyonlara sahiptirler. En iyi politika yapıcıları ve liderleri etkileyebilecek ve dünya çapında değişimi etkileyebilecek bir konumdadırlar.

Avukatların çoğu hukuk bürolarında, devlette ve şirketler için çalışıyor.

Avukatlık Kariyeri Hakkında 7 Zorlayıcı Etken

Stres
Son tarihler, fatura baskıları, müşteri talepleri, uzun çalışma saatleri, değişen kanunlar ve diğer talepler, hukuk uygulamalarını en stresli işlerden biri haline getirmek için bir araya geliyor. Artan iş baskılarına, gelişen yasal teknolojilere ve artan eğitim borçlarına bakılırsa, avukatların stres altında olmasına şaşmamalı.

Avukatlar yüzyıllardır toplumun merkezinde yer almıştır.


Uzun Saatler
Artan iş yükleri ve azalan personel, avukatlar için her zamankinden daha fazla çalışma saatine dönüşüyor. Küresel hukuk uygulamasının talepleri aynı zamanda bazı avukatların müvekkiller için günün her saatinde erişilebilir olması gerektiği anlamına gelir.

Bugünün avukatları daha uzun ve daha çok çalışıyorlar ve 50 saatten fazla çalışma haftaları hiç de nadir değil. Rekabet ortamı, avukatları fatura saatlerine ek olarak müşteri geliştirme ve iş yönetimi faaliyetlerine daha fazla zaman harcamaya zorladı. Birçok avukat sonuç olarak iş-yaşam dengesi eksikliğinden şikayetçi.

Artan iş baskılarına, gelişen yasal teknolojilere ve artan eğitim borçlarına bakılırsa, avukatların stres altında olmasına şaşmamalı.


Rekabetçi İş Pazarı
Bugünün avukatları tarihin en kasvetli iş piyasalarından biriyle karşı karşıya. Rekor sayıda iş kesildi ve maaşlar düştü, ancak hukuk okulları kayıt için geri çevirmiyor. Bazı avukatlar ideal olmayan bir işe razı olmaya veya kariyerlerini tamamen değiştirmeye zorlandı.
Azalan taleple birlikte istikrarlı bir avukat arzı, birçok hukukçunun hukuk derecelerinin değerini yeniden düşünmesine neden oldu.

Rekabet ortamı, iş piyasasını iyice kızıştırmıştır.


Müşteriler Fazla Harcama Yapmıyor
Müşteriler yasal harcamaları konusunda daha bilinçli hale geldi. Yıllarca enflasyonu aşan fatura artışları gördükten sonra, müşteriler paraları için daha fazla değer talep etmeye başladı. Bu, avukatları fatura oranlarını makul tutmaya zorlar.

Avukatların gelirleri, çalışılan bölgeye göre değişkenlik göstermektedir.


Yasal Paradigmaları Değiştirmek
Hukuk uygulaması çarpıcı biçimde değişiyor ve avukatların artık bu alanda tekeli yok. Yasal belge teknisyenlerinden sanal hukuk bürolarına ve kendi kendine yardım hukuk web sitelerine kadar, günümüzün avukatları, avukat olmayan çeşitli kaynaklardan gelen rekabetle karşı karşıya Bu, tüm bu kaynakların mutlaka itibarlı olduğu veya eğitimli ve eğitimli bir avukatın yapabileceği aynı sonuçları verebilecekleri anlamına gelmez. Ama oradalar ve birçok potansiyel müşteriyi “gerçek” avukatlardan uzaklaştırıyorlar.

Bazı avukatlar ideal olmayan bir işe razı olmaya veya kariyerlerini tamamen değiştirmeye zorlanıyor.


Teknoloji
Teknoloji, hukuk uygulamalarını dönüştürmüştür ve ister beğenin ister beğenmeyin, avukatlar çok çeşitli teknoloji platformlarında uzmanlaşmalıdır. Bunlar, belge inceleme ve yönetim araçlarından elektronik tablo, sunum ve faturalama yazılımına kadar uzanır.

Avukatlar teknoloji konusunda daha bilgili hale geldikçe bile, pazarın metalaştırmaya yönelik eğilimi, hukuk hizmetlerini daha ucuz ve verimli bir şekilde sunmak için avukatların yerini teknolojiye bıraktığı için işleri yutmakla tehdit ediyor.

Teknoloji, hukuk uygulamalarını dönüştürmüştür.

Tüm Müşterilerinizi Sevmeyeceksiniz
Hangi müşterileri üstleneceğinizi seçemezsiniz. Avukatlara ihtiyacı olan insanlar tek ve basit bir demografiyi temsil etmezler. Zengin ve sofistike olabilirler, ancak kibirli ve titizler. Evsiz olabilirler ve işledikleri veya işlemedikleri bir suçla itham edilebilirler.

Hepsinden hoşlanmayacaksınız, ancak her ne olursa olsun her birine en iyi temsilinizi vermeniz gerekecek. Sevmediğin insanlara karşı ne kadar hoşgörülüsünüz? İşi bitirmek için kişisel duygularınızı bir kenara bırakabilir misiniz?

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.