Çocuklarımız Bize Ne Anlatmaya Çalışıyor?

Son güncelleme:

Çocuk resimleri yorumlama; Çocuklarımızı

anlamak için farkında olmadan kullandığımız yollardan biridir.Bak babası ne çizmiş! diye gösterdiğimiz çizdiği resmi acaba bu ne diye çözümlemeye çalıştığımız sıklıkla olmuştur aslında resimleri onlar hakkında bize bilgi sağlamakta.Duygusal durumları ve düşünceleri hakkında bir çok bilgiyi bize sunmakta.

”Çocuk çizimleri kullanılan renklerle birlikte belirli durum ya da kişiler için hissedilen duyguların bir göstergesidir. Bu çalışma çocukların duygularının anlaşılması için bir yol önermektedir. Çocuğun resimlerindeki renkler ve semboller kendi içselliğine aittir, onun dünyasının bir yansımasıdır ve kendine özgüdür. Her çocuğun kullandığı renk ve sembollerin anlamları hem kendi dilinde saklıdır hem de içinde bulunduğu ana göre değişmektedir. Tanıtılan Duygu ve Renk Çemberi çalışmasıyla resimler bugüne kadar çocuk resimleriyle ilgili yapılmış çalışmaların aksine her çocuğun kendine özgü anlam dünyası içinden değerlendirilmiştir. Bu alandaki çalışmalarda çocuk resimlerindeki renkler ve semboller genelleştirilmiş ve mevcut anlamlar üzerinden değerlendirilmektedir. Önerilen Duygu ve renk çemberi çalışması farklı ve pratik bir yol önermektedir”

Yani bir çok resim yorumlama tekniği mevcuttur ancak uzman kişiler ve eğitimini almış kişiler tarafından resimler ve renkler çözümlenerek çocuğun resim dili çözümlenmelidir.

Yöntem olarak tercih edilen yöntemlerden biri örnek olarak ;Bu nitel çalışmada üç olgunun duygu ve renk çemberi çalışması sunulmakta ve üç çocuk olgunun resimleri kendi ışığında değerlendirilmiştir. Makaledeki olgular yaklaşık aynı dönemde görüşmeye alınan çocuklardan oluşmaktadır. Üç olguda da resimlere yansıyan farklı temalar vardır. Farklılıkları ve çeşitliliği gösterebilmek için B, T, ve P olguları
ele alınmıştır.  Çalışması 4-17 yaş grubu çocuklarına uygulanabilir. Bu  olguların yaşları 7, 8 ve 12’dir. İleriki araştırmalarda daha geniş yaş gruplarına yer verilmesi hedeflenmektedir.

Resim dillerini öncelikle renkler anlamları göre sonra çizgisel daha sonra ise duygusal olarak anlamdırmaya geçilmelidir ve resimleri uzun vadede süreç süreç yorumlamak gerekmektedir. Böylelikle uzmanların uygun gördüğü teknikle çocuğunuzun dilini çözümlemiş olursunuz.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.