COVID-19 Halka Yönelik Sıkça Sorulan Sorular

Ülkemizi bir anda etkisi altına alan ve dört bir yanımızı sarıp bizleri EVDE KAL çağrılarına zorlayan bu virüsün ne olup olmadığına, nasıl bulaştığını, nasıl önlenebileceğine hep beraber bir bakalım.

[su_spoiler title=”1-Yeni Koronavirüs (COVID-19) Nedir? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Yeni Koronavirüs (Covid-19) ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nde görülmüştür. 13 Ocak 2020’de tanımlanan bu virüs, solunum yolunu tahrip ederek yaşam faaliyetlerini sınırlandırır.En önemli belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığıdır. Coronavirüsler hayvanlarda veya insanlarda hastalığa sebep olacak büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda bir kaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu(MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu(SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara solunum yolu ve enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2-Koronavirüs(Covid-19) Nasıl Bulaşır? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Hastaların öksürmeleri, aksırmaları ile ortaya saçılan damlacıkların solunması yola bulaşır. Hastaların solunum parçacıklarıyla kirlenmiş yüzeye dokunulduktan sonra ellerin dezenfekte edilmeden yüz, burun, göz, ağıza temas ettirilmesiyle virüs bulaşabilir. Pis ellerle göz, ağız ve buruna dokunmak büyük risk arz etmektedir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”3-Covid-19 Enfeksiyonu Tanısı Nasıl Konur? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Ülkemizde yeni koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal  Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılmaktadır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”4-Covid-19 Enfeksiyonunu Önlemek Veya Tedavi Etmek İçin Bir İlaç Var Mıdır? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Hastalığın virüse etkili bir tedavisi henüz yoktur. Hastaların genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanır.Bazı ilaçların virüs üzerine etkisi araştırılmaktadır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”5-Antibiyotikler Covid-19 Enfeksiyonunu Önleyebilir Veya Tedavi Edebilir Mi? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Hayır, antibiyotikler virüslere değil bakterilere etki eder.Covid-19 sadece bir virüstür ve bu enfeksiyonun engellenmesi için antibiyotikler kullanılmamalıdır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”6-Yeni Koronavirüsün(COVID-19)Kuluçka(İnkübasyon) Süresi Ne Kadardır? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Bu virüsün kuluçka süresi 2-14 gün arasıdır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”7-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ‘un Neden Olduğu Belirtiler Ve Oluşturduğu Hastalıklar Nelerdir? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]En çok karşılaşılan belirtiler: ateş, öksürük, nefes darlığı. Şiddetli vakalarda: zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”8-Yeni Koronavirüs (COVID-19) Kimleri Daha Fazla Etkiler? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]İleri yaş ve kronik hastalığı(astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir. %10-15 bulgu ağır seyrederken yaklaşık %2 ölümle sonuçlanmaktadır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”9-Yeni Koronavirüs (Covid-19) Hastalığı Ani Ölümlere Neden Olur Mu? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Verilere göre hastalık nispeten yavaş bir seyir göstermektedir. İlk bir kaç gün hafif şikayetler (ateş, boğaz ağrısı, halsizlik gibi) görülmekte,devamında ise öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler eklenmektedir. Hastalar genelde 7 günden sonra hastaneye başvuracak kadar ağır şikayetler yaşar. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”10-Türkiye’de Bildirilen Enfekte Yeni Koronavirüs (Covid-19) Vakası Mevcut Mudur? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Türkiye’de yeni Koronavirüs (Covid-19) Hastalığı ilk olarak 10Mart 2020 tarihinde pozitif vaka saptanmıştır. Vaka sayıları günlük olarak Bakanlık tarafından yapılmaktadır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”11-Çin Halk Cumhuriyeti Dışında Hangi Ülkeler Hastalık İçin Risk Taşımaktadır? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]İlk olarak Çin’de ortaya çıkmış ve diğer ülkelere yayılmıştır. Tüm dünyada hastalık görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak kabul edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu vaka görülen ülkelere mecbur kalmadıkça gidilmemesi uyarısında bulunmaktadır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”12-Çin Halk Cumhuriyeti Gibi Hasta Yoğunluğu Fazla Olan Ülkelere Yolculuk Yapma Zorunluluğu Olan Kişiler Korunmak İçin Neler Yapmalı? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

– El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

– Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

– Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

– Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

– Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

– Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

– Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

– Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

– Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”13-Yurt Dışına Seyahat Etmek Zorunda Olanlar Nasıl Korunmalıdır? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir.

Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

 

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

– El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

– Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

– Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

– Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

– Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

– Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

– Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

– Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

– Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”14-Yurt Dışından Gelen Paket Ya da Ürünlerden Koronavirüs Bulaşma Riski Var Mıdır? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Bu virüsler genel olarak yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için kargo ya da paketle bulaşma beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda kısıtlaması yoktur. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”15-Ülkemizde Yeni Koronavirüs Hastalık Riski Var Mı? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Ülkemizde 10 Mart 2020 tarihi itibariyle bir vaka tespit edilmiştir. Hava yoluyla bulaşan hastalık olduğu için risk vardır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”16-Hangi Ülkelere Seyahat Kısıtlaması Vardır? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Çin, Güney Kore, İran, Irak ve İtalya’da seyahat kısıtlaması bulunmaktadır. Ülkelerde seyahat kısıtlaması nedeniyle uçak seferleri kaldırılmıştır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”17-Tur Araçları Nasıl Temizlenmelidir? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Araçların iyi hacalandırılması, Genel temizliğin su ve deterjan la yapılması önerilmektedir. Araçların genel temizliğinin mümkün oldukça her kullanım sonrası yapılması önerilir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”18-Tur Araçlarıyla Yolculuk Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekn Önlemler Nelerdir? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Araçların, kullanım sırasında, sık sık taze hava ile havalandırılması sağlanmalıdır. Araç havalandırmasında, havanın dışarıdan alınan hava ile ısıtılması ve soğutulması tercih edilmelidir. Havanın araç içi dönüşümü kullanılmamalıdır.

Yolcuların yolculuk sırasında el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir. Yüzeyler su ve deterjanlı su ile sık aralıklarla temizlenmelidir.

Kapalı mekanların temizliği ile ilgili Bakanlığımızca verilen öneriler dikkate alınmalıdır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”19-Otellerde Alınması Gereken Önlemler Nelerdir? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]• Konaklama tesislerinde su ve deterjanla standart temizlik yapılması yeterlidir. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmelidir. Bu virüse özel olarak etkili olduğu öne sürülen bir takım ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

 

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

 

Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

• Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, örneğin valizlerini taşıyan kişilerin, bu tür işlemler sonrasında ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”20-Havaalanı Çalışanlarının Alması Gereken Önlemler Nelerdir? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Enfeksiyondan korunmada genel önlemler alınmalıdır.

 

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

 

Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”21-Turistlerin Geldiği Restoranlarda Mağazalarda Çalışanlar Ne Gibi Önlemler Almalıdır? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Genel enfeksiyondan korunma önlemleri alınmalıdır.

 

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

 

Yüzey temizliğinde su ve deterjanla standart temizlik yapılması yeterlidir. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmelidir. Bu virüse özel olarak etkili olduğu öne sürülenbir takım ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

 

Erişilebilir yerlere alkol bazlı el antiseptiği konulması uygundur.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”22-Genel Enfeksiyondan Korunma Önlemleri Nelerdir?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

 

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi önerilir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”23-Çocuğumu Okula Gönderiyorum Yeni Koronavirüs (COVID-19) Bulaşabilir Mi? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Çocuğunuz okulda grip, nezle ve soğuk algınlığına neden olan virüsler ile karşılaşabilir. MEB tarafından koruma ve kontrol önlemleri uygulanmaktadır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”24-Okulların Temizliği Ne Şekilde Yapılmalıdır? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Okulun temizliğinde su ve deterjanla standart temizlik yapılması yeterlidir. Özellikle eller ile sık dokunulan yerler kapı kolları, bataryalar, trabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmelidir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”25-Sömestr Tatil Dönüşü Üniversiteye Dönüyorum, Öğrenci Yurdunda Kalıyorum Yeni Koronavirüs (COVID-19) Hastalığı Kapabilir Miyim? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Ülkemizde yeni koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle Yurtlar, kapalı alanlar, toplu yaşanan yerler risk oluşturabilir. YÖK, KYK vb. Öğrencilerin kaldığı yurtlarda virüs konusunda gerekli önlemler alınmış ve bilgilendirme Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”26-Evde Bakılan Hayvanlar Yeni Koronavirüs (COVID-19) Taşıyıp, Bulaştırabilir Mi? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Evde bakılan kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanların yeni koronavirüs (COVID-19) enfekte olması beklenmemektedir. Ancak evcil hayvanlara temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”27-Sirke Kullanımı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Enfeksiyonunu Önleyebilir Mi? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Hayır, sirke kullanımı virüsten korunmaya bir faydası yoktur. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”28-Sağlık Bakanlığı’nın Bu Konuda Yaptığı Çalışmalar Nelerdir? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Bakanlığımız tarafından hastalıkla ilgili dünyadaki gelişmeler ve hastalığın uluslararası yayılımı yakından takip edilmektedir. Yeni Koronavirüs (COVID-19) Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığına yönelik Risk Değerlendirme ve Bilim Kurulu toplantıları yapılmıştır. Konunun tüm tarafları (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, gibi tüm paydaşlar) sürece dahil ederek olay takip edilmeye ve toplantılar düzenli şekilde yapılmaya devam etmektedir.

 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi’nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturulmuştur. Ülkemizde, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ile paralel olarak gerekli önlemler alınmıştır. Havalimanları ve deniz giriş noktaları gibi Ülkemizin giriş noktalarında riskli bölgelerden gelebilecek hasta yolcuların tespitine yönelik önlemler alınmış ve hastalık şüphesi varlığında yapılması gerekenler belirlenmiştir. ÇHC ile direkt uçuşlar 1 Mart tarihine kadar durdurulmuştur. Başlangıçta ÇHC’den gelen yolcular için uygulanmakta olan termal kamera ile tarama uygulaması, 05 Şubat 2020 itibariyle diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

 

Hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlanmıştır. Tespit edilen vakalara yönelik yönetim algoritmaları oluşturulmuştur ve ilgili tarafların görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Rehberde ayrıca vaka görülen ülkelere gidecek veya oralardan gelecek kişilerin yapması gerekenler de yer almaktadır. Sürekli güncellenen bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca olası vaka tanımına uyan kişilerden solunum yolu numunesi alınarak numune sonucu çıkana kadar sağlık tesisi koşullarında izole edilmektedir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”29-Yeni Koronavirüs (COVID-19) Aşısı Var Mıdır? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Hayır, henüz geliştirilmiş bir aşısı yoktur. Güvenle kullanılacak bir aşının en erken bir yılda üretileceği bildirilmektedir. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”30-Hastalığa Yakalanmamak İçin Öneriler Nelerdir? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 

– El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

 

– Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

 

– Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

 

– Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

– Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””]
[su_spoiler title=”Burnunuzu Tuzlu Suyla Yıkamak Yeni Koronavirüs (COVID-19) Enfeksiyonundan Korunmada Etkili Olur Mu? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Hayır. Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın yeni koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunda korumada bir faydası yoktur. [/su_spoiler]

[/su_accordion]

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.