Dünya Üzerinde Olan Dinler ve Irklar

Son güncelleme:

Bu yazımızda sizin için dinler ve ırklar konusunda bir takım merakınızı giderecek bilgileri derledik. Dünya üzerinde olan dinler ve ırklar başlığı altında
dinleri ve ırkları ayrı ayrı inceledik. Keyifli okumalar dileriz.

Dünya Üzerinde Olan Dinler

Öncelikle dünyada toplam 4 bin 300 din ve mezhep bulunuyor. Hepsini teker teker araştırmamız ve incelememiz çok zor. Bulunan dinlerin birçoğu hakkında
detaylı bilgi kaynağı maalesef bulunamıyor. 4 bin 300 din arasından en etkili beş dinimize bakacak olursak bu dinler; İslamiyet,Yahudilik,Hristiyanlık,Budizm ve
Hinduizmdir.Dünya nüfusunun yarısından fazlası bu 5 dine mensup.

İslamiyet

Kökeninden başlarsak İslam, ”teslim olma” ve ”huzur” anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Ortadoğu’da doğan İslamiyet zamanla geniş kitlelere yayılanikinci büyük inanç topluluğudur. İslam dini evrenseldir, belirli bir ırka hitap etmez. Kitabı Kur’an-ı Kerim, peygamberi Hz.Muhammed, Rabbi Allah’tır. İslam dinine göre
islamiyet,Allah’ın gönderdiği son dindir. Ölüm ve sonrasına inanış vardır. İslamiyet bize sevaplarımızın ve günahlarımızın karşılığı olarak ölümden sonra cennet ve
cehennemi sunmuştur.İslamiyette tek yaratıcı ve sonsuz kudrete sahip tek yaratıcı vardır ve o da Allah’tır.O yüzden ki doğduğu dönemde ve coğrafyada çok tanrılı inançlar olmasından ötürü İslam dini ilk dönemlerde kabul edilmemiştir.Hz Muhammed’in 622’de hicret etmesi İslamiyet’i yükselişe geçirmiştir.8-13.Yüzyılda Altın Çağını yaşayarak şu an
1,6 milyar insana ulaşmıştır.

Yahudilik

Hz.İbrahim ve Tevrat’la başlayan Yahudilik,Yahudi milletinin kolektif inancı ve medeniyetinini içerir. Yahudiliğin temelinde On Emir vardır. Tanrı Yehova, tektir ve
sonsuz bir kudrete sahiptir. Tevratta ahiret inancıyla ilgili açık bir bilgi yoktur. Din alimleri daha sonradan kendi yorumlarıyla Yahudilikte ahiret inancını
çözümlemişlerdir. Dünyada ve insanlarda iyiliğin varlığına inanan Yahudiler, Adem ve Havva hikayesini,Adem ve Havva’nın günahını çektiğimizi kabul etmezler.
Yahudilikte değinilmesi gereken bir diğer nokta da bir bakıma İsrailoğulları’nın dini olmasıdır.Yahudiler İbrahim, İshak ve Yakub soyundan gelmelidir. Mesih
inancı vardır ve onun gelişiyle İsrail’e barış ve adalet gelecektir. O bir kurtarıcıdır, günümüzde farklı coğrafyalara yayılan Yahudileri bir araya toplayacak ve Tapınak’ı inşa edecektir. Şu an dünya üzerinde 5,4 milyon Yahudi vardır.

Hristiyanlık

Temeli İncil’e dayanan Hristiyanlık,tek tanrılı bir inanç topluluğudur. İnanışlarına göre Tanrı, oğlu İsa Mesih’i tüm insanlık için göndermiştir. Simgeleri çarmıh (haç)tır ve çarmığın önünde diz çökerek Tanrıdan onları bağışlamasını dilerler. Hristiyanlıkta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç farklı şekilde karşımıza çıkan bir tanrı vardır. Kimi insan 3 tanrı vardır şeklinde kabul etse de bu doğru değildir. Ahiret inançları vardır ve İslamiyetteki ahiret inancıyla pek bir farkı yoktur. Yahudilerin beklediği Mesih’in İsa olduğuna inanırlar,Yahudiler ise bu görüşe kesinlikle karşı çıkar. Hristiyanlık tarihinin en önemli olayı kuşkusuz İsa’nın çarmıha gerilmesidir.İsa Mesih insanlığın temsilcisi olarak, çarmıhta kendi yaşamını sunmuş ve böylece günahkarları tanrı önünde temize çıkarmıştır. Ayrıca sonsuz yaşamı da Hristiyanlara sunmuştur.

Budizm

Uzak doğu felsefesinin bir parçası olan Budizm, herhangi bir yaratıcıyı kabul etmez.Kurucuları olarak ”Tarihi Buda” da denilen Siddhartha önplana çıkar.Karma
ve reenkarnasyon (yeniden doğum) esas inanç esaslarıdır. Karma bir bakıma sebep-sonuç ilişkisi üzerine kurulmuştur. Geçmişte yaptıklarımız iyilik ve kötülükler
gelecekte de karşımıza aynı şekilde çıkacaktır. Ahiret inancı kesinlikle yoktur. Önceki hayat ve sonraki hayatlara inanırlar. Budistler, ölümden sonra tekrar dünyaya
farklı bir bedenle gelecek ve ölüp dirilme bu döngüde devam edecektir. İyilik ve kötülükler sonraki yaşamlarını belirleyecek en önemli faktördür. Beden değil,ruh vardır.
Budizm sadece bir din değil, yaşam felsefesidir. Yiyecekleri yemekler, seçtikleri renkler, saç kesimleri vb. farklı seçeneklerimizin bulunduğu durumlar Budistler
için yoktur. Yoga ve meditasyon gibi uygulamalarla huzura erişmeye çalışırlar.
Hindistan’da doğan Budizm dinine mensup dünya üzerinde 500 milyon insan vardır.

Hinduizm

Herhangi bir inanç sistemi,kurucusu ve tanrısı olmayan Hinduizm, Hindistan’ın ev sahipliği yaptığı bir dindir. Kesin kanıt olmamakla birlikte dünyanın en eski dini
olduğu düşünülür. Temelinde Brahman inancı yatmaktadır. Brahman mutlak varlıktır ve her şey ondan gelir, ona dönüşür. Beden değil,ruh önemlidir ve ruh ölümsüzdür.
Kutsal kitapları olarak Manava Dharina Şastra sayılabilir. Dini inanışları ve yasakları bu kitapta belirtilir. Nirvanaya ulaşmak için çabalar, kendi benliklerine
geri dönmenin yollarını ararlar. Nirvana’ya ulaşan kişiler,tüm sıkıntılarından kurtulur. Lakin bu öyle kolay değildir, birçok aşaması ve öğretisi vardır.

Dünya Üzerinde Olan Irklar

Moğol Irkı

Moğollar Doğu ve Orta Asya kavimlerindendir. Günümüzde Moğolistan, Çin ve Rusya’da yaşamaktadırlar. Dilleri Altay dillerinden Moğolcadır. Karakteristik özellikler olarak çıkık çene kemikleri, yuvarlak yüz, siyah saç ve sarı deri rengi sayılır.

Kongo Irkı

Kongo ırkının çoğunluğu Afrika ve Amerika kıtasındadır. Zencileri kapsayan ırkın özelliklerine bakarsak, kongo ırkına mensup bireyler koyu ten ve saç rengi, kalın dudak, çıkık çene ve kıvırcık saça sahiptir.

Avustralya Irkı

Sadece Avustralya değil‚çevre adaları da kapsayan ırka mensup kişiler açık deri ve saç rengi‚renkli göz ve geniş burunla karşımıza çıkıyor.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.