Enformasyon Nedir? Enformasyon Teknolojisini İnceleyelim!

Son güncelleme:

Enformasyon Nedir?

Enformasyon, belirsiz bir durumun çözümü olarak anlamlandırılabilir; bir varlığın ne olduğuna cevap verebildiği için de özelliklerinin özünü ve doğasını tanımlayan bir kavramdır. Yani en genel anlamıyla belirli olan ve görecesi dar kapsamlı olan konuya bağlı derlenmiş bilgi parçasıdır. Enformasyon kavramı farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşır. Kısıtlama, iletişim, kontrol, veri, form, anlam, bilgi edinme, anlayış, örüntü, algı gibi kavramlarla birliktelik taşır.

Enformasyon, verilerle ilişkilidir çünkü veriler parametrelere tanımlanan değerleri temsil ederler. Enformasyon kavramı, soyut ve somut kavramların anlaşılabilirliğini de ifade ettiğinden ötürü bilgi ile de ilişkilendirilir. Belirli bir konu altında enformasyon zamanla birikir ve ayıklanıp sınıflandırılır. Daha sonra düzenlenir ve genel olup olmadığı göz önünde bulundurularak bilgiye dönüşür. Bu açıdan ele aldığımız zaman enformasyon özelleşmiş olan konunun anlaşılmasına veya problemin çözümüne hizmet eder.

Enformasyon Nedir?

İletişim tarafından değerlendirildiğinde enformasyon, bir mesajın içeriği olarak ya da doğrudan veya dolaylı gözlem yoluyla ifade edilir. Algılanan, kendi başına bir mesaj olabilir ve bu yüzden enformasyon bir mesajın içeriği olarak iletilir.

Enformasyon, iletim ve yorumlama amacıyla farklı formlara kodlanabilir. Güvenli depolamayı ve iletişimi sağlayabilmek için de şifrelenebilir.

Bir olayın belirsiz olup olmadığı ortaya çıkma olasılığı ile ölçülebilir ve bununla ters orantılı olarak gelişir. Olay ne kadar belirsizse o olayın belirsizliğini önlemek için o kadar fazla enformasyon gerekir. Bit, bilinen bir bilgi birikimidir ama nat gibi diğer birimlerde kullanılabilir.

İngilizce bir kelime olan information kelimesi, Latince informatio kelimesinden türemiştir. Enformasyon; zihni biçimlendirmek, disipline etmek, talimat vermek, öğretmek anlamlarını taşır.

Enformasyonun Özellikleri

Enformasyonun en önemli özelliklerinden birisi kullanıldıkça tükenen bir ürün olmamasıdır. Enformasyon değeri paylaşıldıkça azalır fakat bazı koşullarda tersine artabilir. Başka bir özelliği ise son birim maliyetinin neredeyse sıfır olmasıdır. Enformasyonun üretim maliyeti her enformasyonda farklılık gösterir.

Enformasyonun Özellikleri
 • Somuttur.
 • Dokümanlar halinde bulunabilir.
 • Yazılı kaynak özelliği taşır.
 • Konularla ilgili yazılı belgeler belirli biçimde kayıt edilmiş şekilde bulunurlar.
 • Elde edilebilir ya da satın alınabilirdir.
 • Dijital formlarda tamamlanmış durumda bulunabilir.

Enformasyon Kavramı Hangi Alanlarda Kullanılır?

İstatistikte Enformasyon

İstatistik alanında enformasyon kelimesi belirli olan bir popülasyona ilişkin olarak toplanan veriler ve bu verilerin sayısal ya da görsel olarak sunulmuş özetlerine değinmektedir. Popülasyona bağlı parametreler ve istatistikler, popülasyona ait olan enformasyonu temsil ederek; popülasyonun anlaşılmasına, betimlenmesine ve ilerleyen aşamalarda popülasyona ait çıkarımlarda bulunulmasına yardımcı olur.

Bilişim Biliminde Enformasyon

Bilişim bilim dalında enformasyon kelimesi bilişim sistemi tarafından kayıt, depolama, sorgulama, düzenleme ve özetleme işlemleri uygulanarak biçimlendirilmiş ve anlamlandırılmış veriler kullanılmaktadır. Veriler tek başlarına herhangi bir anlam taşımadıkları için işlenerek enformasyona dönüştürülür ve elde edilen bağlamda problem çözme ya da karar verme amacı ile kullanılabilmektedir.

Bilgi Teknolojileri Enformasyon

İşletme Yönetiminde ve İşletmecilikte Enformasyon

İşletme yönetiminde enformasyon; problem çözme, karar verme, öngörü ve planlama için kullanılmaktadır. İşletmelerin yöneticilerinin bu amaçlar karşısında ihtiyaç duydukları enformasyonun ne olduğunu bilmelerine enformasyon okur- yazarlığı denir. Enformasyon okur- yazarlığı;

 • Herhangi bir konuda gerek duyulan enformasyonun özelliğinin ve kapsamının ne olduğunu belirleyebilmek,
 • Nereden ve nasıl edinileceğini bilmek,
 • Edinilmiş enformasyonun değerlendirilmesi ve bilgi birikiminin bir parçasına dönüştürebilmek,
 • Enformasyon kullanımının işletmeye ait sonuçlarından ayrı olarak, toplumsal, çevresel, hukuksal ve ahlaki etkilerini göz önünde bulundurmak,
 • Enformasyonu oldukça fazla açıdan aktif ve verimli olacak bir biçimde kullanabilmek demektir.

İşletmecilikte enformasyon ise sadece yöneticiler tarafından kullanılmaz. İşletmelerin müşteri, tedarikçileri, çalışanları, hissedarları gibi ortakları da işletmenin pazara sunmuş olduğu mal ve hizmetler, sunduğu mal ve hizmetleri üretmek için kullandığı süreçler, işletmenin mali performansı gibi alanlar enformasyonun kullanımını gerektirir.

Telekominükasyonda Enformasyon

Telekominükasyonda enformasyon, veri topluluğunun anlamından bağımsız bir şekilde, o topluluğa ait sayısal bilgi demektir. İletilen ya da depolanmış olan veri topluluğu, verilerin kullanıcısı tarafından anlamlı kabul edilirken, veri topluluğuna ait veriler iletişim ve depolama süreçlerini çalıştırmakta, kullanıcıya ise bir şey ifade etmemektedir.

Enformasyon, entropi ile ölçülür. Entropi, analog ya da rakamsal olan sembolün depolanması veya iletimi için gerekli olan ortalama veri sayısıdır.

Enformasyon Teknolojisi                                                 

Enformasyon Teknolojisi

Donanım: Herhangi bir enformasyon sistemine girdi, süreç, çıktı faaliyetleri için kullanılacak olan fiziksel ekipmanın tümüdür. (Bilgisayar, depolama cihazları ve telekomünikasyon aygıtları)

Yazılım: Bilgisayar donanımının bileşenlerini kontrol eden ve düzenleyen detaylı programlanmış komutlardır.

Veri Yönetim Teknolojisi: Fiziksel depolama alanında verinin düzenlenmesinin yönetimini yapan yazılımı içermektedir.

Ağ ve Telekomünikasyon Teknolojisi: Aygıt ve yazılımların tüm hepsini içerir ve donanımın farklı barçalarını bağlar. Veri fiziksel bir konumdan diğerine aktarılır.

 • Bilgisayarlar arasındaki veri, görüntü, ses aktarımı ağlar üzerinden gerçekleşmektedir.
 • Dünya üzerinde en çok kullanılan ve en büyük olan ağ internet ağıdır.
 • İnternet oldukça fazla sayıda ülkede yaklaşık 1,4 milyardan daha fazla kullanıcı arasındaki bağlantıyı gerçekleştirir.
 • İşletmelerin internette kullandığı sınırlı sürümü intranettir. Kullanıcıların arasına işletmelerin tedarikçi ya da müşterileri de katılır ve ağ dışarıya açılırsa bu extranet tarafından yapılır.
 • World Wide Web: İnternet üzerinde enformasyonun bir sayfa düzeyinde depolanması, elde edilmesi, koordine edilmesi ve görüntülenmesi evrensel olarak kabul görmüş standartlar kullanan ve internet tarafından sağlanan bir hizmettir.

İşletme etkili bir enformasyon sistemine sahip olmak istiyorsa enformasyon teknolojisinin alt yapısını iyi bir şekilde kurmuş olmalıdır.

Enformasyon Teknolojisi Nedir?

Enformasyon, bilgi ve veri kelimeleri genellikle birbirlerinin yerlerine kullanılırlar ama bu üç kavram arasında farklılıklar vardı. Veri, bir şeyle ilgili yalın ve çoğunlukla ölçülebilen bilgilerdir. Enformasyon, veriyle kıyaslandığında daha karışık anlamlar taşımaktadır. Bilgi ise bu iki kavrama göre daha kapsamlı bir kavramdır; veri ve enformasyon bilgi kavramının alt kümesidir. Enformasyonu anlamamızı ve yorumlamamızı sağlayan beceri ve tecrübeler bilgidir ama enformasyon değildir.

Bilgi İle Enformasyonun İlişkisi

Enformasyon, beyin dışından aktarılan, alınan ya da kaydedilen form olarak ele alınır ve bilgiden ayırt edici yönü bilginin sadece insanların beyninde olduğudur. Nörolojik olarak değerlendirildiğinde enformasyon, impulslar aracılığıyla beyne iletilir ve beyinde işlenir böylece önceki bilgileri de kullanarak yeni bilgilere dönüştürülür. Enformasyon işlendiği sürece yeni bilgiler şu anda ve gelecekte kullanım için üretilebilmektedir.

Enformasyon Teknolojileri Bölümü Nedir? Ne İş Yapar?

Enformasyon teknolojileri bölümü ilgili çalışma alanlarında bilgi teknolojilerini içeren sistemlerin analizi, tasarımı ve uygulamalarında görev alacak bireyler yetiştirir. Bölümde öğrencilerin bilişim teknolojileri kavramlarını öğrenmelerini ve bu sektör için gelişecek her türlü yeniliği bağımsız takip etmelerini sağlayarak, problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Enformasyon programlarında eğitim görmek isteyen bireyler; yönetim ve bilgisayar alanlarına ilgili olmalı ve analitik düşünebilme özelliğini taşımalılardır.

Enformasyon Uzmanı Ne İş Yapar?

Üniversitelerin Enformasyon Teknolojileri bölümünde 4 yıllık lisans programını tamamladıktan sonra mezun olan öğrenci Enformasyon Uzmanı unvanına sahip olur.

Endüstri alanında bilgi teknolojileri uygulamalarının artmasıyla birlikte enformasyon teknolojilerinden mezun olup uzman olmuş kişilerin iş olanakları sürekli olarak artmaktadır. Neredeyse tüm üretim, hizmet, sağlık, turizm ve bankacılık sektörlerinde enformasyon teknolojileri alanında artış vardır. Bu gelişmeler yeni iş olanaklarını beraberinde getirmektedir. Mezunlar, bilgisayar ağ yönetimi, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi oldukça fazla çalışma alanlarına ve olanaklarına sahiptirler.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.