Fenerbahçe’den Bildirim!

Transfer sürecine devam eden Fenerbahçe transfer haberleri ile gündemden düşmüyor! Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulundu. Sarrı-Lacivertliler sorumluluk beyanı yayınladı!

Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulundu

Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na Bildirimde Bulundu!

Fenerbahçe’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayınladığı sorumluluk beyanı şu şekildedir;

  1. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 09.08.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31.05.2021 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait konsolide Finansal Tablolarının, Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun tarafımızca incelendiğini,
  2. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF) ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun (URF) önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  3. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket’in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.