Geçmişten Günümüze Yapılan En Önemli İcatlar

Son güncelleme:

İnsanlar zaman içerisinde ihtiyaçlarına bağlı olarak birçok alet ve araç gereç geliştirmişlerdir. Bu araçlar hem insan yaşamına faydalı hem de yaşamı ve gündelik hayatı kolaylaştırıcı niteliktedir. İcat kavramı, insanların var olan ihtiyaç kavramını gidermeye yönelik olarak zihinlerinde düşünüp ardında imal ettikleri her şeydir. İcatların amacı insan hayatını kolaylaştırmak ve bazı zorluklardan üstesinden gelmektir. Geçmişten bu yana birçok icat gerçeklemiştir.

Ateşin Bulunması

İnsanlar, yaratıldıkları günden beri üşümeye yatkın bir bedene sahiplerdir. Dünyanın ise mevsimleri devamlı değişmekte ve bu değişim sonucu insanlar üşümekteydiler. Öncelikle giysi kullanımı bu sorunu engellese de tam anlamıyla bir çözüm anlamına gelmiyordur. İnsanoğlu, sıcak ve ışığı olan, aynı zamanda yiyecekleri pişirmeye yarayan ateşi zaman içerisinde keşfetmiştir. İki taşın birbirine sert kuvvetlerle vurulması ve sürtülmesi sonucunda ısınma gerçekleşir ve taşlar arasından ateş parlar ve ateş ilk olarak böyle bulunur. Ateş, insanlığın en büyük icatlarından birisidir.

Yazının İcadı

İnsanlar yüzyıllar boyunca iletişim halinde bulunmuşlar ve bu iletişim sonucunda farklı yörelerde farklı kültürler hâkim olmuştur. Oluşan bu farklılıklar sayesinde dil kavramı da ortaya çıkmış ve insanlar aralarındaki iletişimi daha da artırmak istemişlerdir. İlk önce mağaraya motifler çizilmiş, olaylar resimlenmiş daha sonra bu şekiller küçülmüş ve her şekil bir harf anlamını taşımıştır. İlk olarak böylelikle harfler oluşmuş, daha sonra bir kelime meydana gelmiş ve ardından yazının kendisi ortaya çıkmıştır. Yazının ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar çağ atlamışlar, daha kolay iletişim kurmuşlar ve gelecek nesillere yazı ile bilgiler bırakarak bilgi aktarımının önünü açmışlardır.

Tekerleğin İcadı

Bir yerden bir yere gitmek eski insanlar için hep olağanüstü bir anlam taşımıştır. Hayatın kolaylaşması için seyahatin ve uzun yolları kısa zamanda kat edebilmenin de önü açılması gerekiyordu. İlk başta, dikdörtgen şeklinde bir tekerlek denenmiş ancak bunun ilerlemesi oldukça güç bulunmuştu, daha sonra kare bir tekerlek denendi ve yine güç bir ilerleyişi olduğu görüldü. Son olarak yuvarlak bir tekerlek denendi ve kendi kendine gidebilen bir özelliği olduğu keşfedildi. Bu şekilde tekerleğin icadıyla birlikte insan yaşamı kolaylaştı ve çok uzun mesafeler kısa zaman içinde gidilip gelinebilen yerler haline geldi. Bu nedenle tekerleğin icadı insanoğlunun en büyük icatlarından birisi sayılmaktadır

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.