İş Dünyasında Muhasebe Neden Önemlidir?

Son güncelleme:

Muhasebe, karar verme için finansal bilgileri farklı kullanıcılara iletmenin bir yoludur.

Muhasebenin ana hedefleri:

KAYIT İŞLEMLERİ

Muhasebenin birincil rolü, bir işletmenin tüm finansal işlemlerinin sistematik, doğru ve eksiksiz bir kaydını tutmaktır. Bu kayıtlar muhasebe sisteminin bel kemiğidir. İşletme sahipleri, gerektiğinde işlemleri alabilmeli ve inceleyebilmelidir.

• Muhasebe, işletmenin refahını daha iyi anlamanızı sağlar.

BÜTÇE VE PLANLAMA

İşletme sahiplerinin, işin hedeflerine ulaşmak için işgücü, makine, ekipman ve nakit gibi sınırlı kaynaklarını nasıl tahsis edeceklerini planlamaları gerekir.

İşletme yönetimi, bütçeleme ve planlamanın önemli bir bileşeni, işletmelerin ihtiyaçları ve kaynakları önceden tahmin ederek ileriye dönük plan yapmalarını sağlar. Bu, bir organizasyonun farklı bölümlerinin koordinasyonuna yardımcı olur.

İşletmenizin nakit akışının kurumasını önlemek için, verimli kayıt tutma ve sağlam bir finansal strateji için politikalar uygulamalısınız.

KARAR VERME

Muhasebe, bir dizi karar alma sürecine yardımcı olur ve sahiplerin, iş süreçlerinin verimliliğini artırmak için politikalar geliştirmelerine yardımcı olur. Muhasebe bilgilerine dayalı bazı karar örnekleri, ürün ve hizmetler için alınacak fiyatı, bu ürün ve hizmetleri yapmak için gereken kaynakları ve finansman ve iş fırsatlarını içerir.

• Küçük işletme sahipleri, sabit maliyetler, değişken maliyetler ve projenizin maliyetinin nasıl doğru bir şekilde alınacağını anlamak için maliyet muhasebesine güvenebilir.

İŞ PERFORMANSI

İşletme sahipleri, muhasebe raporlarını kullanarak bir işletmenin ne kadar iyi performans gösterdiğini belirleyebilir. Finansal raporlar, temel performans göstergelerini ölçmek için güvenilir bir kaynaktır, böylece işletme sahipleri kendilerini rakipleriyle olduğu kadar geçmiş performanslarıyla da karşılaştırabilirler.

• Müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler tarafından yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıkları tespit etmenize ve önlemenize muhasebeciler yardımcı olur.

FİNANSAL POZİSYON

Muhasebe döngüsünün sonunda oluşturulan finansal tablolar, o sırada bir işletmenin finansal durumunu yansıtır. Ne kadar sermaye yatırıldığını, işletmenin ne kadar fon kullandığını, kar ve zararı ve bir işletmenin varlık ve yükümlülüklerinin sayısını gösterir.

LİKİDİTE

Küçük işletmelerin başarısızlığının yaygın bir nedeni, nakit paranın kötü yönetilmesidir. Muhasebe, finansal taahhütleri ödemek için emrinizde olan nakit ve diğer likit kaynakları ifade eden bir işletmenin likiditesini belirlemede yardımcı olur. Bilgi, darboğazların tespiti yoluyla iflas riskini azaltır.

Muhasebe, yönetim tarafından kolaylıkla yorumlanabilecek şekilde büyük miktarda veri toplama ve bilgi organizasyonunu gerektirir.

FİNANSMAN

Muhasebe, işletme sahiplerinin, bir kredi başvurusunda bulunurken veya işletme için yatırımı güvence altına alırken kullanılabilecek finansal projeksiyonların yanı sıra tarihi finansal kayıtlar hazırlamasına yardımcı olur.

KONTROL

Muhasebe, organizasyon genelinde çeşitli kontroller yaparak hırsızlık, dolandırıcılık, hatalar, hasar, eskime ve yanlış yönetimden kaynaklanan kayıpların önlenmesine yardımcı olur. Dâhili kontroller iş varlıklarını korur ve uzun vadeli kayıpları önler.

Küçük bir işletme sahibi olarak, işletmenin finansmanını kendiniz yönetmek cazip gelebilir, ancak finansal konular hassas olabilir.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Hukuk, işletmelerin işlemlerinin doğru bir mali kaydını tutmalarını ve raporları hissedarlar, vergi makamları ve düzenleyicilerle paylaşmasını gerektirir. Mali tablolar ve bilgiler ayrıca dolaylı ve doğrudan vergi beyannamesi verme amaçları için de gereklidir.

Profesyonel muhasebeciler, işletme sahiplerine, uyumluluk gereksinimlerine bağlı kalarak akıllı mali kararlar alma konusunda yardımcı olur.

Muhasebe Küçük İşletme Sahipleri İçin Neden Faydalıdır?

Zayıf finansal yönetim, özellikle işin ilk yılında küçük işletmelerin başarısızlığının başlıca nedenlerinden biridir. Küçük işletmelerin sınırlı bir bütçesi ve diğer kaynakları olduğundan, muhasebe, işletmelerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan bilgi sağlamada çok önemli bir rol oynar.

Finansal verileri analiz edin ve iyileştirme alanlarını belirleyin.

Küçük işletme sahipleri için muhasebe, aşağıdaki nedenlerden dolayı çok önemlidir:

 • Nakit akışını takip edin. İşletmenizin nakit akışının kurumasını önlemek için, verimli kayıt tutma ve sağlam bir finansal strateji için politikalar uygulamalısınız.
 • Küçük işletme sahipleri, sabit maliyetler, değişken maliyetler ve projenizin maliyetinin nasıl doğru bir şekilde alınacağını anlamak için maliyet muhasebesine güvenebilir. Bu şekilde, büyük kazanç sağlayacağını düşündüğünüz bir projede para kaybetmezsiniz. 
 • Muhasebe, işletmenin refahını daha iyi anlamanızı sağlar. Bunu bir bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu okumayı öğrenerek yapabilirsiniz.
 • Müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler tarafından yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıkları tespit etmenize ve önlemenize yardımcı olur
 • İşletme finansmanı ve işlemlerini anladığınızda, denetimlerle daha iyi donanmış olursunuz
 • Bankacılar, işin finansmanını kontrol eden ve finansal sonuçları gerçekten anlayan işletme sahipleriyle iş yaparken kendilerine daha çok güveniyorlar
• Üçüncü taraf bir muhasebeci kullanmak, doğrulanabilir ve objektif olan tarafsız bilgiler almanızı sağlar.

İster tek başına girişimci olun, ister personel istihdam edin, küçük işletmenizi büyütmenin anahtarı, mali tablolarınızı düzenli olarak gözden geçirmek ve operasyonel verimsizlikleri keşfetmenize olanak sağlayacak ayrıntılı bir bütçe oluşturmaktır. Birkaç masraftan biraz tasarruf etmek, uzun vadede büyük sonuçlar sağlayabilir.

Muhasebeci bir finansal danışman olarak hareket eder.

Muhasebeci Neden Önemlidir?

Muhasebe, yönetim tarafından kolaylıkla yorumlanabilecek şekilde büyük miktarda veri toplama ve bilgi organizasyonunu gerektirir. İşletme sahiplerinin stratejik kararlar almak için işletme maliyetlerini, değişen gelirleri ve temettüleri takip etmeleri gerekir.

Küçük bir işletme sahibi olarak, işletmenin finansmanını kendiniz yönetmek cazip gelebilir, ancak finansal konular hassas olabilir ve bunları doğru şekilde ele almak için eğitimli bir profesyonel gerektirebilir. Profesyonel muhasebeciler, işletme sahiplerine, uyumluluk gereksinimlerine bağlı kalarak akıllı mali kararlar alma konusunda yardımcı olur.

Muhasebeciler olası kesintileri belirleyebildiği ve denetimlerden kaçınmaya yardımcı olabileceği için vergi dönemi boyunca size yardımcı olur.

Küçük işletmeniz için bir muhasebeciye yatırım yapmanın temel nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Finansal verileri analiz edin ve iyileştirme alanlarını belirleyin. Bu, işletmenin uzun vadeli sağlığı için çok önemlidir
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine (GAAP) dayalı mali tablolar hazırlamak
 • Benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş tavsiyeler alacaksınız
 • Üçüncü taraf bir muhasebeci kullanmak, doğrulanabilir ve objektif olan tarafsız bilgiler almanızı sağlar
 • Muhasebeci bir finansal danışman olarak hareket eder ve nakit akışını düzenli bir şekilde bütçeleme ve izleme konusunda size yardımcı olur. Bu, gerçek zamanlı olarak meydana gelen engelleri aşmanıza izin verecektir
 • Muhasebeciler olası kesintileri belirleyebildiği ve denetimlerden kaçınmaya yardımcı olabileceği için vergi dönemi boyunca size yardımcı olur
Bir muhasebeci tutmanın yanı sıra, işletme sahipleri giderek daha fazla çevrimiçi muhasebe yazılımı kullanıyor.

Bir muhasebeci tutmanın yanı sıra, işletme sahipleri giderek daha fazla çevrimiçi muhasebe yazılımı kullanıyor. Yazılım, muhasebe sistemini bankalarla senkronize eder ve gerçek zamanlı nakit pozisyonunuzu anlamanıza yardımcı olur. Hareket halindeyken çeşitli muhasebe raporlarını görüntülemek, gider talepleri oluşturmak ve fatura göndermek için de kullanılabilir.

Muhasebe olmadan, işletmenizin ne kadar para kazandığını bilemezsiniz.

Muhasebe iş dünyasında neden önemlidir?

Muhasebe organize olmanızı sağlar

Muhasebe neden önemlidir? Muhasebe olmadan, işletmenizin ne kadar para kazandığını bilemezsiniz. Ne kadar para ödediğini kolayca unutabilirsin. Ve önceki çeyreklerle karşılaştırıldığında mevcut kar veya zararınızın nasıl olduğunu hatırlamazsınız. Hangi müşteriler size ödeme yapmadı? Bekle, hangi borçları henüz ödemedin? Tahakkuk esaslı muhasebe kullanıyorsanız, alacak ve borç hesaplarınızın ne kadar olduğunu tam olarak bilmelisiniz.

Kısacası, muhasebe, finans söz konusu olduğunda işletmenizin tam olarak ne yaptığını gösterir. Düzenli olmanızı sağlar, böylece vergi beyannamenizi doğru ve yasal olarak doldurabilirsiniz.

Muhasebe, finans söz konusu olduğunda işletmenizin tam olarak ne yaptığını gösterir.

Vergi iadesi taleplerinizi yedekler

Birçok işletme sahibi, özellikle nereden başlayacakları konusunda hiçbir fikirleri yoksa küçük işletmelerde vergi beyannamesi vermekten korkar. İşte muhasebenin iş dünyasındaki önemi burada devreye giriyor. Vergi beyannamenizi doldurmanın ilk adımı, mali kayıtları toplamaktır. Bu kayıtlar (örn. mali tablolar ) olmadan, iadenize doğru rakamları giremezsiniz.

Muhasebenin birincil rolü, bir işletmenin tüm finansal işlemlerinin sistematik, doğru ve eksiksiz bir kaydını tutmaktır.

Muhasebe sizi sorumlu tutar

Küçük işletmenizde hissedarlarınız varsa, söylemek yerine göstermenin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Muhasebe tam da bunu yapıyor. Hissedarlarınız, işletmenizin başarısından sizi sorumlu tutar. Muhasebe kayıtlarınıza bakarak işletmenizin büyümesini ve başarısını gözlemleyebilirler.

Diğer bir deyişle, muhasebe, çalışanlarınızı sorumlu tutmanıza da yardımcı olabilir. Banka hesap özetlerini uzlaştırmak ve deneme bakiyeleri yapmak gibi konularda güncel kalın. Bu şekilde, dolandırıcılık faaliyetlerini işinize çok fazla zarar vermeden önce yakalayabilirsiniz.

Kayıtlar muhasebe sisteminin bel kemiğidir.

Karar vermeye rehberlik eder

Ofis için o yepyeni, birinci sınıf yazıcıyı satın almalı mısınız? Bu, paranın yetip yetmeyeceğine bağlıdır. Tamam, masraflarınız nasıl? İşletmenizin alt çizgisine yardımcı olmak için kesmeniz gereken herhangi bir şey var mı? Bu ne kadar harcadığına ve neye bağlı olduğuna bağlıdır. Bunun gibi soruları yanıtlamak için verilere, yani muhasebe kayıtlarınıza tam olarak bakmanız gerekir. Muhasebe, verdiğiniz kararları yönlendirmeye yardımcı olabilir, böylece aşağıdakiler gibi yaygın iş hatalarından kaçınabilirsiniz:

 • Fazla harcama
 • Düşük Harcama
 • Kayıp
İşletme sahiplerinin, işin hedeflerine ulaşmak için işgücü, makine, ekipman ve nakit gibi sınırlı kaynaklarını nasıl tahsis edeceklerini planlamaları gerekir.

Yeni stratejileri zor sayılarla ölçebilirsiniz

İşletmenizde bir değişiklik yapmadan önce, muhtemelen küçük işletmeler için bir risk analizi yaparsınız. Bu şekilde, bu riski almanın işinize fayda sağlayıp sağlamayacağını belirleyebilirsiniz. Peki ya risk sonrası? Yaptıktan sonra risk almanın (yani değişiklik yapmanın) etkilerini analiz etmek istemez misiniz? Muhasebe yardımcı olabilir. Değişimden önce işletmenizin giderlerini ve gelirini gösteren rakamlara sahipsiniz. Ve değişikliği yaptıktan sonra sayıları karşılaştırabilirsiniz. Bu şekilde, stratejinizin işinize yardım edip etmediğini bilirsiniz.

Muhasebe, bir dizi karar alma sürecine yardımcı olur ve sahiplerin, iş süreçlerinin verimliliğini artırmak için politikalar geliştirmelerine yardımcı olur.

Yatırım veya kredi almak için gerekli

Yatırımcılar ve borç verenler, yatırım yapmadan veya size borç vermeden önce sizin hakkınızda biraz bilgi edinmelidir. Ve bu, işletmenizin muhasebe kitaplarını dürtmek ve dürtmek anlamına gelir. Genel olarak, yatırımcılara ve borç verenlere işletmenizin mali tablolarını göstermelisiniz. Bu şekilde karlılığınız hakkında bilgi edinebilirler. Organize muhasebe defterleri olmadan, mali tablolarınız, mali tahminleriniz ve karlılık iddialarınız doğru olmayacak veya herhangi bir desteğe sahip olmayacaktır.

İşletme sahipleri, muhasebe raporlarını kullanarak bir işletmenin ne kadar iyi performans gösterdiğini belirleyebilir.

O olmadan başın beladadır!

İşletmeniz için muhasebeyi ele almak bir seçim değildir. Bunu nasıl yapmak istediğinizi seçebilmenize rağmen (örneğin, dış kaynak kullanma, yazılım kullanma, vb.), işletmenizde bir muhasebe sistemi bulunmalıdır. Kurallar, bir işletme yapısı ve muhasebe yöntemi seçmenizi gerektirir. Bu olmadan, küçük işletme vergi beyannameniz yanlış olacaktır. Ve bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Ayrıntılı kayıtlar tutmanın yanı sıra, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) olarak bilinen muhasebe için belirlenmiş bir kural kitabına uymanız gerekebilir.

Finansal raporlar, temel performans göstergelerini ölçmek için güvenilir bir kaynaktır.

Muhasebenin önemini görüyorsanız, işte yapmanız gerekenler…

Doğru muhasebenin önemini biliyor musunuz? Öyleyse, işinizi formda tutmak için şu adımları atabilirsiniz:

 • Bir muhasebe yöntemi seçin (nakit esaslı, karma veya tahakkuk esaslı muhasebe)
 • Defterleri doğru tutun (işlemleri kolayca kaydetmek için yazılım kullanın)
 • Kayıtlarınıza göre bir bütçe oluşturun
 • Koruyucu sistemleri yürütün (ör. Deneme bakiyesi, banka hesap özeti mutabakatı vb.)

Herhangi bir küçük işletme sahibinin size söyleyeceği gibi, iş başarısı tembellikten gelmez. Bu nedenle, muhasebe defterleriniz söz konusu olduğunda tembelleşmekten kaçının.

Muhasebe döngüsünün sonunda oluşturulan finansal tablolar, o sırada bir işletmenin finansal durumunu yansıtır.

Doğru Muhasebe Sistemini Seçmek

Her işletme için doğru olan bir muhasebe sistemi yoktur. Şirketinizin defterlerini nasıl oluşturacağınızı seçerken, en çok ne tür bilgilere ihtiyacınız olduğunu ve bunları elde etmek için hangi kaynakları ayırmaya istekli olduğunuzu düşünün. Rakamlarla çalışmaktan nefret ediyorsanız ve bunlar size pek mantıklı gelmiyorsa, dışarıdan bir profesyonel işe alın, ancak yine de aldığınız raporları anlamak için mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışın. Zamanınız ve ilginiz varsa, mümkün olduğunca kendi muhasebenizi yapın. Derlediğiniz bilgiler alakalı ve anlamlı olacak ve işletmenizin en başarılı olmasının nasıl olacağına dair değerli bilgiler edineceksiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.