İşte Çok Merak Edilen Devlet Destekli Hibe Krediler

Devlet destekli hibe krediler, devlete bağlı resmi kurumlar tarafından finanse edilmektedir ve bunları vatandaşlarına verir iken de bazı şartları talep etmektedir. Devlet destekli hibe krediler genellikle tarım, işletme ve hayvancılık sektörlerinde yoğun ilgi görmektedir. Devlet destekli hibe kredileri veren kurumlardan bazıları şunlardır:

 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
 • KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Devlet destekli hibe krediler genellikle tarım, işletme ve hayvancılık sektörlerinde yoğun ilgi görmektedir.

Devlet Destekli Hibe Kredisi Şartları Nelerdir?

Devlet desteği ile hibe kredilerinden yararlanma şartları, yararlanılacak kuruma ve sektöre değişkenlik göstermektedir. Hibe kredisi başvuru şartlarında genel olarak istenilenler şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Sıfırdan işletme kurmak isteyen bireyler için destek başvurusunda bulundukları tarihten bir yıl öncesine kadar, destek talep ettikleri sektördeki bir işletmeye sahip olmamaları gerekmektedir. Geçmişte aynı sektörden işyeri olduğu tespit edilen girişimciler, bu desteği talep edemezler.
 • Kurulan işletmelerin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin yakın akrabalardan alınmaması gerekmektedir.
 • İşletme için giderlerin tamamı faturalı olmalıdır. Bu doğrultuda faturasız olan harcamalara hibe talep edilememektedir.
 • Şartlardan bir diğeri ise hayvan veya üretim desteği almak için belirli bir kapasiteye ve belirli miktarda hayvana sahip olunması gerekmektedir.
Devlet destekli hibe krediler, devlete bağlı resmi kurumlar tarafından finanse edilmektedir.

Hibe Desteği Limitleri

Girişimciler, genellikle hibe desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Bireylere verilen hibe desteğinin de belirli limitleri bulunmaktadır. Genel olarak hibe desteği limitleri aşağıdaki gibidir:

 • Destek limitleri, işletmelerin büyüklüğüne ve faturalandırılmış giderlerine göre belirlenmektedir.
 • KOSGEB tarafından verilen hibelerde, işletmenin malzeme giderlerinin karşılanması amacıyla verilen desteklerin limiti; 100.000 TL değerindeki faizsiz kredi ve 50.000 TL değerindeki 50 geri ödemesiz hibe destekleriyle sınırlandırılmaktadır.
 • Mikro ve küçük boyutta teknolojiye sahip olan işletmeler için verilecek kredinin üst limiti yaklaşık 100.000 TL’dir.
 • Orta büyüklükteki teknolojiye sahip işletmeler için belirlenen limit 200.000 TL’dir.
 • Büyük ve makro ölçekli teknolojik donanıma sahip işletmeler için KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından verilen limit 300.000 TL’dir.
 • İş kurmak ve ekonomiye dâhil olmak isteyen çalışmayan kadınlar için 250.000 TL değerinde devlet destekli hibe kredisi bulunmaktadır. Kadınların hazırladıkları iş planına ve işletmenin giderlerine göre, alınacak hibenin limiti belirlenecek olup bu doğrultuda değişkenlik göstermektedir.
 • Tarım için devlet desteği talep eden genç çiftçi bireyler için hibe yaklaşık 30.000 TL’dir.
Girişimciler, genellikle hibe desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.

KOSGEB Hibe Detayları

KOSGEB hibesi, son yıllarda oldukça popüler olmuştur. Girişimciler, hibe desteği ile hayallerini gerçekleştirmekte ve çalışma hayatına atılmaktadır. KOSGEB ile alınan hibenin kapsamı ise şu şekilde olmaktadır:

 • İşletme kurulum giderleri hibe kapsamındadır.
 • İşletmenin alt yapısı için gerekli olan harcamalar kapsamdadır.
 • Ofis kurulum ve yazılım giderleri kapsamdadır.
 • İşletmeye alınacak makine ve donanım giderleri hibe kapsamındadır.
 • Kuruluş için talep edilen izinlerin harç giderleri kapsamdadır.
Girişimciler, hibe desteği ile hayallerini gerçekleştirmekte ve çalışma hayatına atılmaktadır.

Hibe Desteğine Başvuru

Hayallere atılan ilk adım arasında hibe desteğine başvuru yer alır. Hibe desteğine başvuru ise şu şekilde yapılmaktadır:

 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca verilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılmak gerekmektedir. Bireyler, bu eğitim sonunda sertifikalarını almalıdırlar.
 • Girişimcilik eğitimlerine katılmak isteyen girişimci adayı bireyler, e-devlet sistemine giriş yapmalıdır. E-devlet sisteminde, e-hizmetler bölümünden KOSGEB hizmetleri seçilerek sektör için “Girişimcilik Destek Programına’’ başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Verilen eğitimler yaklaşık 32 saat sürmektedir. Eğitimlerin başarıyla tamamlanması ve destek kapsamına girilmesi için; bu programın %80’lik bölümüne devam edilmesi gerekir. Daha sonra programı başarıyla tamamlayan bireylere, girişimcilik sertifikası verilmektedir.
 • Bireyler, eğitim sertifikası aldıktan sonra işletme kurulumunu bir yıl içinde tamamlamalıdır ve işletme faaliyetine geçilmelidir.
Devlet desteği ile hibe kredilerinden yararlanma şartları, yararlanılacak kuruma ve sektöre değişkenlik göstermektedir.

TKDK Desteği ile Verilen Üretim Çeşitleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteği ile verilmekte olan hibede, üretim çeşitleri bulunmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteklediği alanlar şunlardır:

 • Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
 • Yumurtalık Tavuk Yetiştiriciliği
 • Arıcılık
 • Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
 • Damızlık Hayvan Yetiştiriciliği
 • Etlik Hayvan Üretimi
 • Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
 • Tatlısu Balığı Yetiştiriciliği
 • Damızlık Tavuk, Hindi Ve Devekuşu Yetiştiriciliği
arım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteklediği alanlar bulunmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, başvuruda evrak talep etmektedir. Kurumca istenilen evraklar ise genel olarak şöyledir:

 • İşletme sahibi ya da tüm ortaklara ait kimlik fotokopisi
 • Başvuran kişinin ikametgâh belgesi
 • Yılık vergi levhası
 • İşletmenin üretim ruhsatı
 • Son 3 yıla ait gelir tablosu ve bilanço örneği
 • İşletmedeki hayvanların belgeleri
 • İşletme ruhsatı
 • İşletmenin kurulduğu alanın tapu belgesi veya işletmenin kira sözleşmesi örneği
 • Devlet desteği başvuru formu
arım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, başvuruda evrak talep etmektedir.

Küçükbaş Hayvan İçin Hibe Desteği Nedir?

Küçükbaş hayvanlar için hibe destekleri bulunmaktadır. Küçükbaş hayvan için finansman desteği konusunda, hayvan cinsleri belirtilmiştir. Koyunlar için; karya, sakız, kıvırcık, akkaraman, dağlıç, eşme, güney karaman, ivesi, kangal akkaraman, Karacabey minosu, karakaş koyun, koçeri, morkaraman, orta Anadolu merinosu, pırıt, pırlak, ramlıç, şavak akkaraman, zom ve tahirovadır. Keçiler için; Kilis keçisi, maltız keçisi, Hemşin, tiftik keçisi, Şam keçisi, Honamlı keçisi, kıl keçisidir. Hayvan finansman desteği için öncelikle kişilerin besicilik mi yapacağına yoksa süt hayvancılığı mı yapacağına karar vermesi gerekmektedir. Hibe başvurularında bu konuda planların olması, kişi açısından önem teşkil etmektedir.

Devlet destekli konut desteğinden yararlanma şartları bulunmaktadır.


Devlet Destekli Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Bireyler devlet destekli konut kredisine başvurabilmektedir. Devlet destekli konut desteğinden yararlanma şartları vardır. Bu şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeri vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük olmak
 • Konut sahibi olmamak
 • İlk evini Türkiye’den almak
 • Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmak
 • Asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmak
Ziraat Bankası, devlet destekli finansman sunmaktadır.

Ziraat Bankası Devlet Destekli Hayvancılık Finansmanı

Devlet destekli hayvancılık finansmanını bireylere sunan Ziraat Bankası, hayvan yetiştiricilerine uygun ödeme koşulları sağlamaktadır. Ziraat bankası ile kredi kullanan bireylerin yararlanabilecekleri şunlardır:

 • Büyükbaş hayvanlar için yapacakları yatırımlar
 • Küçükbaş hayvanlar için yapacakları yatırımlar
 • Kümes ve kanatlı hayvanlar için yapacakları yatırımlar
Ziraat Bankası, hayvan yetiştiricilerine uygun ödeme koşulları sağlamaktadır.

Hayvancılık Hibesi İçin Şartlar Nelerdir?

Hayvancılık hibesinden yararlanmanın koşulları bulunmaktadır. Hayvancılık hibesi için gerekli görülen şartlar şunlardır:

 • Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı olarak minimum 1 yıl tarımsal faaliyet yapmış olmak gerekmektedir.
 • En az 10 tane büyükbaş hayvan ve en çok 50 büyükbaş hayvan alacak olmak şart konulmuştur.
 • Küçükbaş hayvan kategorisinde en az 100, en çok ise 200 hayvan satın almak gerekmektedir.
 • Yeni bir ahır inşa etmek veya mevcut ahırın onarımını yapmak gereklidir.
 • Hayvancılık faaliyetlerinde kullanılacak olan araç, gereç ve makine alımları için bireylere hibe sağlanmaktadır.
Hayvancılık hibesinden yararlanmanın koşulları bulunmaktadır.

Devletin Sunduğu Hibe Tutarı Ne Kadardır?

Hayvancılık sektöründe devletin sunduğu finansman tutarı, ortalama olarak yapılacak masrafın %50’lik kısmıdır. Örneğin 60.000 TL hayvancılık toplam maliyeti için devlet 30.000 TL hibe desteğinde bulunmaktadır. Hayvancılık hibesinden yararlanmak isteyen kişiler, ikamet ettikleri bölgelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlüklerine başvuru yaparak, hazırladıkları projeyi kuruma sunmalıdır. Buna ek olarak Genç Çiftçi Projesi ile kırsal kesimde ve kentlerde yaşayan gençleri tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönlendirmek amacı bulunmaktadır. Bu projeden faydalanmak isteyen kişilerin Ziraat Bankası’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hayvancılık sektöründe devletin sunduğu finansman tutarı, ortalama olarak yapılacak masrafın %50’lik kısmıdır.


Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Amacı Nedir?

Genç Çiftçi Akademisi, gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı hedeflemektedir. Gençlere, tarımda yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi amaçlayan akademi, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirme gayesindedir. Ayrıca halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini arttırmayı amaçlayarak tarımın geleceğinde söz sahibi olacak olan gençleri bugünden kazanmayı hedefler. Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi başvuru şartları şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Türkiye’de ikamet ediyor olmak
 • En az lise mezunu olmak
 • Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak veya 30 yaşından gün almamış olmak
 • Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı ya da mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi veya bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak
 • Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi başvurularında, kadın çiftçi veya çiftçi adaylarına, tarımla ilgili teknik lise ya da üniversite mezunlarına ve ailesine veya kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlara öncelik verilmektedir.

Aile, Sosyal ve Politikalar Bakanlığının desteğinin bulunduğu bir finansman türü, devlet destekli evlilik kredisidir.


Devlet Destekli Evlilik Kredisi Nedir?

Devlet destekli evlilik finansmanı, bir dönem oldukça popülerliğini korumuştur. Halen birçok kişi, bu finansman desteğine başvurmaktadır. Devlet destekli evlilik kredisi, devlet tarafından bireylere tanınan ve Aile, Sosyal ve Politikalar Bakanlığının desteğinin bulunduğu bir finansman türü olarak karşımıza çıkar. Evlilik yapacak olan çiftlere kredi imkânı sunan devlet, anlaşmalı bankalara bireylerin başvurması ile finansman desteğini sağlamaktadır. Evlenecek olan çiftler, anlaşmalı bankalara başvurarak evlilik destek kredisinden faydalanabilmektedir.

Evlilik yapacak olan çiftlere kredi imkânı sunan devlet, anlaşmalı bankalara bireylerin başvurması ile finansman desteğini sağlamaktadır.


Peki, Evlilik Destek Kredisi Alma Şartları Nelerdir?

 • Evlenmeyi düşünen çiftlerden birinin ya da her ikisinin 27 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.
 • Evlilik kredisi almak için devlet ile anlaşması bulunan bankalarda, evlenme çeyiz hesabının düğün kredisinde bulunan çiftler tarafından açılmış olması şartı bulunmaktadır.
 • Evlilik kredisi başvurusu kabul edilen çiftlere yalnızca bir kerelik olmak üzere finansman desteği verilmektedir.
 • Açılan çeyiz hesabına evlenmek isteyen çiftlerin her biri adına 5.000 TL olmak üzere toplam olarak 10.000 TL maddi katkı yapılır.
 • Bu maddi katkıdan faydalanabilmek için bireylerin çeyiz hesabına tam 3 yıl boyunca ayda en az 100 TL, en fazla 1000 TL yatırmaları gerekmektedir.
 • Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu yapmak isteyen çiftten birinin veya her ikisinin Türk Ceza Kanunu’na göre belirlenmiş ağır suçlardan sabıkalı olamaması gerekmektedir. Aksi halde destekten yararlanamamaktadırlar.
Evlenecek olan çiftler, anlaşmalı bankalara başvurarak evlilik destek kredisinden faydalanabilmektedir.


Evlilik Destek Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Evlilik destek kredisini çiftlere sunan bankalar şunlardır:

 • TC Ziraat Bankası
 • Akbank
 • Garanti Bankası
 • Türkiye İş Bankası
 • QNB Finansbank
 • Vakıfbank
Evlenmeyi düşünen çiftlerden birinin ya da her ikisinin 27 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devlet destekli evlilik finansmanı başvurusu için genç çiftler şu adımları izlemelidir:

 • İlk olarak evlilik kredisi talebinde bulunan çiftlerin, anlaşmalı bankalardan birine kendisi ya da eşi ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında bankalardan TC nüfus cüzdanı fotokopisi ve adres beyannamesi gibi belgeler talep edilmektedir. Başvuru sırasında bu belgeler hazır bulundurulmalıdır. Ek olarak belge talep edilebilmektedir.
 • Anlaşmalı bankadaki gişe görevlisinden devlet destekli evlilik kredisi için çeyiz hesabı açtıracağı belirtilip işleme başlanmalıdır.
 • Gerekli belgelerin imzalanmasının ardından çeyiz hesabı açılacak ve çiftlerden her ay ya da tercihe göre 3 ayda bir olmak üzere düzenli olarak bu hesaba para yatırılması istenecektir.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.