Küresel Bir Bela: Kadın Cinayetleri

Paris – BM istatistiklerine göre, 2017‘de her gün 137 kadın ve kız çocuğu partneri veya dünyanın herhangi bir yerinde bir aile üyesi tarafından kasıtlı olarak öldürüldü. Bu durum, 50.000’den fazla kadının yaşamının kendilerine en yakın olanlar tarafından sona erdirilmesi anlamına geliyor.

7 Eylül 2019: Güney Afrika’nın Durban kentinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı yürüyüş. Fotoğraf: Rajesh Jantilal

Türkiye’de son yıllarda artan kadına şiddet, istatistiklere de yansımıştır. Küçük bir örnek, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

YILSİLAHLI OLAYKADIN CİNAYETİÖLÜYARALI
2015309 silahlı41441491
2016317 silahlı397367109
2017371 silahlı472387204
2018341 silahlı477391232

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 2018 raporuna göre, 2017 yılında dünya çapında 87.000 kadın ve kız çocuğu öldürüldü. Bunlardan yüzde 58’inin hayatını yakın çevrelerinden biri almıştı. 30.000’i eşi veya yakın arkadaşı, 20.000’i de kendi aile üyesi tarafından öldürüldü.

UNODC verilerine göre 2017 yılında dünya genelinde bölge ve kategoriye göre katledilen kadınlar:

Şekilde görüleceği üzere, 2017 yılında tüm dünyada toplamda 87.000 kadın öldürüldü.

Öldürülen her beş erkekten birden azı hayat arkadaşı tarafından öldürülürken, bu oran kadınlarda %82’dir. UNODC (BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi), Afrika’daki kadınların bir eş veya aile üyesi tarafından öldürülme olasılığının en yüksek olduğunu, Avrupa’da yüzde 38’e (3.000 cinayet) kıyasla yaklaşık yüzde 70 (19.000 cinayet) oranıyla en düşük paya sahip bölge olduğunu söyledi.

 • Mutlak sayılara bakıldığında, 2017 yılında 20.000 kadının bir partneri veya aile üyesi tarafından öldürülmesiyle Asya en ağır bedeli ödedi.
 • Kadınlar arasındaki yüksek cinayet oranı, yaygın cinsiyet temelli şiddetin bir sonucudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bir raporuna göre, bir ilişki içinde olan kadınların yaklaşık üçte biri, partnerleri veya partnerleri dışında fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını bildirdi.
 • Yoksulluk, savaş ve krizler gibi acil durumlar kadınları daha da savunmasız hale getiriyor.
 • BM tarafından derlenen “kasıtlı cinayetler, kadın” listesinin başında yer alan ülkeler çoğunlukla Latin Amerika ve Afrika’da, çete ve etnik savaşlarla, işsizlik ve mahrumiyetle mücadele eden bölgeler.
 • Listenin başında, 2017’de öldürülen her 100.000 kadından 13.9’uyla El Salvador yer alırken, onu aynı yıl 100.000’de 11 ile Jamaika izliyor.
Dünya çapında cinayet ve ortak cinayetlerinin cinsiyete göre payı
 • Orta Afrika Cumhuriyeti, 2016 istatistiklerine göre 100.000’de 10,4 ile üçüncü sırada yer alırken, onu 2011’de 100.000’de 9,1 ile Güney Afrika izledi.

Ulusal istatistik sistemleri tarafından toplanan verilere dayanan raporlarla gerçek rakamlar muhtemelen daha yüksek olacaktır. Afrika ve Asya’daki birçok ülkedeki istatistikler ciddi şekilde eksiktir.

 • Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Burundi’den Kosova ve Irak’a kadar birçok savaş, tecavüze uğrayan, dövülen, seks kölesi olarak alınan ve çoğu zaman öldürülen kadınları bir “savaş silahı” olarak hedefleme taktiğiyle biliniyor.
25 Kasım 2019: San Jose, Kosta Rika’da kadınlar cinsiyete dayalı şiddete karşı gösteri yapıyor. Fotoğraf: Ezequiel Becerra

Kadın Cinayetlerinde Aile

BM’ye göre, her yıl dünya çapında bildirilen 5.000 sözde “namus cinayeti” nin 1.000 kadarı Hindistan’da işleniyor.

Bunlar, bir kadın veya kız çocuğunun dini veya geleneksel örf ve adetlerden saptığı varsayıldıktan sonra yakın akrabalar tarafından işlenen suçlardır. Genellikle yanlış aileden bir erkeğe âşık olmak ya da evlilikten önce seks yapmak, ölüm nedeni olmaktadır.

 • Genellikle yasaların failleri cezadan muaf tuttuğu ülkelerde BM’nin “korkunç düzenlilik” olarak tanımladığı şekilde vuruluyor, taşlanıyor, yakılıyor, diri diri gömülüyor, boğuluyor veya bıçaklanarak öldürülüyorlar.
 • Pakistan her yıl bu cinayetlerin yüzlercesini görürken, Nisan 2011 ile Ağustos 2013 arasında Afganistan’da 243 vaka kaydedildi.
Paris – BM istatistiklerine göre, 2017’de her gün 137 kadın ve kız çocuğu partneri veya dünyanın herhangi bir yerinde bir aile üyesi tarafından kasıtlı olarak öldürüldü.

Latin Amerika Verileri

Latin Amerika’daki 15 ülkeden ve Karayipler’deki 4 ülkeden alınan resmi bilgiler, 2019’da 4.555 kadının kadın cinayeti veya kadın cinayeti kurbanı olduğunu göstermektedir. Bölgedeki beş ülkeden, yalnızca kurbanın eşi veya eski kadın cinayetleri rapor eden verileri eklemek gerekirse (Barbados, Şili, Nikaragua, Porto Riko ve Surinam), 2019 yılı için toplam kadın cinayeti sayısının 4.640 olduğu söylenmektedir.

 • Latin Amerika ülkelerinde 100.000 kadın başına en yüksek kadın cinayeti oranları Honduras (6.2), El Salvador (3.3), Dominik Cumhuriyeti (2.7) ve Bolivya Çokuluslu Devleti’nde (2.1) görülmektedir.
 • Karayipler’de altı ülke, 2019’da cinsiyete dayalı şiddet mağduru toplam 26 kadın kaydetti ve bu 2018’de bildirilen 36 vakadan düşüşe işaret etti.
 • Kadın cinayetlerinin sayısındaki yıldan yıla değişim, Latin Amerika’daki 18 ülke ve Karayipler’deki 6 ülke için 2018 ile 2019 arasında %1,3 idi.
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 2018 raporuna göre, 2017 yılında dünya çapında 87.000 kadın ve kız çocuğu öldürüldü.

İspanya Verileri

Diğer bir örnek olarak İspanya’yı ele alabiliriz. İspanya, bazı çevrelerde, sorunu aynı anda farklı alanlarda – sosyal, eğitimsel ve iyileştirme- ele almaya çalışan cinsiyet hedefli şiddete karşı 2004 yasasıyla kadın cinayetlerine karşı mücadelede gidişatı değiştirdiği için takdir ediliyor.

 • Ayrıca İspanya’da yaklaşık 100 özel mahkeme ve polis birimi kuruldu.
 • 2018’de İspanya’da 50 kadın öldürüldü ve 2003’te o yıl için 71 iken 2019’a kadar 51 kadın öldürüldü.
 • Aktivistler, hâkimlerin kadına yönelik şiddet içeren beceriksiz davalarla suçlandığı bir ülkede sayının hala çok yüksek olduğunu söylüyorlar.
İspanya’da 2010’dan Kasım 2019’a kadar yaşa göre cinsiyete dayalı şiddet nedeniyle öldürülen kadın sayısı

Fransa’nın 2019’daki Kadına Yönelik Şiddeti Durdurma Planını

Paris – Fransa, eşleri veya eski partnerleri tarafından hayatını kaybeden kadınları korumak için, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla alınacak tedbirleri açıkladı ve ülkede öldürülen kadın sayısıyla ilgili endişeler arttıkça yasayı sertleştirmeye çalıştı.

2019’daki başbakan Edouard Philippe, 25 Kasım 2019’da – BM destekli Kadına Yönelik Şiddeti Ortadan Kaldırma Uluslararası Günü’nde- on binlerce insanın dayanışma gösterisiyle Fransa’nın dört bir yanında sokaklara çıkmasından iki gün sonra duyurular yaptı.

Aktivistler çok daha fazlasının yapılması gerektiği konusunda uyardılarsa da, Avrupa’daki başarısızlıklara ve küresel olarak korkunç yıllık geçiş ücretini sona erdirmek için ilerleme kaydetmek için artan öfke, hükümetleri harekete geçmeye zorladı.

Planın bir “elektrik şoku” olacağına dair umudunu dile getiren Philippe, tedbirlerin şiddetin tanımını genişletmeye çalışacağını, tacizin nasıl intihara yol açabileceğini söyledi.

2017 yılında 20.000 kadının bir partneri veya aile üyesi tarafından öldürülmesiyle Asya en ağır bedeli ödedi.

Basında çıkan haberlere göre vaka bazında yapılan bir araştırmaya göre, 2019’un başından 2019 Kasım ayına kadar, Fransa’da en az 117 kadın eşi veya eski partneri tarafından öldürüldü.

Son resmi rakamlara göre, Fransa’da ek 213.000 kadın, eşleri veya eski eşleri tarafından fiziksel ve / veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

Dönemin başbakanı Philippe tarafından yapılan açıklamalarda, kadınların daha iyi korunmasını sağlamak için yasada “saçmalıklar” ve “işlevsiz yönler” olarak nitelendirdiği şeylere son vermeye odaklandı.

Fransa’da 2007’den beri eşler veya eski eşler tarafından gerçekleştirilen kadın cinayetlerini gösteren tablo:

Fransa’da 2007’den beri eşler veya eski eşler tarafından gerçekleştirilen kadın cinayetlerini gösteren tablo

Türkiye’de Kadın Cinayetleri

Sıklıkla sosyal medyada ne yazık ki şahit olduğumuz, gün geçtikçe daha da artan kadına yönelik şiddet, verilere bakıldığında da bizleri üzüntüye boğmaktadır. 2020 yılı Kasım için aşağıdakileri söylemek mümkündür:

 • Kasım 2020’de erkekler tarafından 29 kadının yaşamına son verildi.
2020 Kasım ayında kadınların %3’ü arazide, %3’ü tespit edilemeyen yerlerde, %10’u iş yerlerinde, %14’ü sokakta ve %69’u evlerinde öldürülmüştür.
 • Kasım 2020’de 10 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.
Kasım 2020’de kadınların %62’si ateşli silahla, %28’i kesici aletle ve %10 boğarak öldürülmüştür.
 • Öldürülen 29 kadından 15’inin hangi sebepten dolayı öldürüldüğü tespit edilemedi.
Kasım 2020’de öldürülen kadınların %7’sinin 6284 koruma kararı vardı. %7’sinin ise 6284 koruma kararı yoktu. Geriye kalan %86’lık dilim ise tespit edilemedi.
 • Öldürülen kadınlardan biri ekonomik, on üçü boşanmak istemediği, barışmayı kabul etmediği ve ilişkiyi reddettiği gibi durumlardan dolayı öldürüldü. Tespit edilemeyen ölüm nedenleri ne yazık ki kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasına olanak tanımaktadır.
2020 Kasım ayında, öldürülen kadınların %52’sinin hangi bahane ile öldürüldüğü tespit edilememiştir. %45’i ise hayatına dair karar alma (ayrılma, boşanma vb.) isteğinden dolayı öldürülmüştür. %3’lük kısımda ise cinayetin sebebi ekonomiktir.
 • 2020’nin Kasım ayında öldürülen kadınların onu evli olduğu erkek tarafından, beşi birlikte olduğu erkek tarafından, biri eskiden beraber olduğu erkek tarafından, dördü eski eşi tarafından, ikisi akrabası tarafından, ikisi babası, biri kardeşi, biri oğlu ve ikisi de tanıdık bir kişi tarafından öldürülmüştür.
2020 Kasım ayında öldürülen kadınlardan %45’inin çocuğu vardı. %55’inin ise çocuğunun olup olmadığı tespit edilememiştir.
 • 2020’nin Kasım ayında öldürülen kadınların nerede yaşamına son verildiğine bakılacak olursa; yirmi kadın evinde, dördü sokak ortasında, üçü işyerinde ve birisi de arazide öldürülmüştür. Bir kadının ise öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Buradan anlaşılacağı üzere kadınların yaşamını kaybettiği yer %69 oranında evleridir.
2020 Kasım ayında öldürülen kadınların %38’i 36-65 yaş aralığındaydı. %28’i ise 19-24 yaş arasındaydı. %17’si 25-35 yaş arasında, %10’u 66 yaş ve üzeriydi. Öldürülen kadınların %7’sinin yaşı tespit edilememiştir.
 • Kasım ayında kadınlar en çok ateşli silahlar ile öldürülmüştür. Üç kadın boğularak, sekiz kadın kesici alet ile ve on sekiz kasın ateşli silahla öldürülmüştür.
2020 Kasım ayında öldürülen kadınların %34’ü evli olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. %17’si ise birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. Eskiden evli olduğu erkek tarafından öldürülen kadınların oranı ise %14’tür. %7 tanıdık, %7 babası, %7’si ise akrabası tarafından öldürülmüştür.

2020 Ekim ayı verileri ise şu şekildedir:

 • Ekim 2020’de 21 kadın erkekler tarafından öldürüldü.
 • Ekim 2020’de 8 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.
 • 12 kadının niçin öldürüldüğü tespit edilemedi.
Ekim 2020’de kadınların %28’si birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. Öldürlen kadınların %24’ü evli olduğu erkek tarafından, %24’ü tanıdıkları tarafından ve %9’u tespit edilemeyen kişiler tarafından öldürülmüştür.
 • Ekim 2020’de 9 kadın boşanmak istemediği, barışmayı reddettiği gibi durumlardan dolayı öldürülmüştür.
 • İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Çorum, Samsun ve Aydın illerinde şüpheli kadın ölümleri tespit edilmiştir.
2020 Ekim ayında öldürülen kadınların %66’sı ateşli silahla, %24’ü kesici aletle ve %10’u boğularak öldürülmüştür.
 • İşlenen kadın cinayetlerinin dördü İstanbul, biri Antalya, biri Isparta, ikisi Adana, biri Çankırı, biri Kahramanmaraş, ikisi Aydın, biri Diyarbakır, biri Mersin, ikisi İzmr, biri Düzce, biri Osmaniye, ikisi Konya ve birisi de Erzurum olmak üzere bu illerde işlenmiştir.
2020 Ekim ayında öldürülen kadınların %29’unun çocuğu vardı. Geriye kalan %71’inin ise çocuğunun olup olmadığı tespit edilememiştir.
 • 2020 Ekim ayında öldürülen kadınlardan altısı birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. Beşi evli olduğu erkek tarafından, biri kardeşi tarafından, beşi tanıdık biri tarafından, birisi eski eşi tarafından, birisi de eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür.
2020 Ekim ayında kadınların %57’sievlerinde öldürülmüştür. %10’u arabada, %10’u iş yerinde ve %10’u sokakta öldürülmüştür. Tespit edilemeyen ise %5’lik orandadır.
 • Ekim 2020’de hayatını kaybeden kadınların 12’si kendi evlerinde yaşamını yitirmiştir. Öldürülen kadınlardan ikisi arabada, ikisi iş yerinde, ikisi sokak ortasında, biri ıssız bir alanda, birisi ise kuaförde can vermiştir. Bir kadının ise öldürüldüğü yer tespit edilememiştir.
Ekim 2020’de öldürülen kadınların %19’u 36-65 yaş, %14’ü 19-24 yaş aralığındadır. %33’lük dilimde ise 25-35 yaş grubu yer almaktadır. Öldürülen kadınların %14’ünün hangi yaş aralığında olduğu tespit edilememiştir.
 • Verilere bakıldığında Ekim 2020’de öldürülen kadınların %57’sinin evlerinde öldürüldüğü görülmektedir.
 • Ekim 2020’de 14 kadın ateşli silah ile öldürülmüştür. Beş kasın kesici alet ile ve ikisi boğularak öldürülmüştür.
2020 Eylül ayında öldürülen kadınların %87’sinin 6284 koruma kararının olup olmadığı tespit edilememiştir. Öldürülen kadınların %13’ünün 6284 koruma kararı vardı.

2020 Eylül ayı verileri aşağıdadır:

 • Eylül 2020’de 16 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. 20 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur.
 • Eylül 2020’de öldürülen kadınlardan 12’sinin niçin öldürüldüğü tespit edilememiştir.
2020 Eylül ayında öldürülen kadınların %56’sı evli olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. %25’i ise birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. Öldürülen kadınların %19’u ise tanıdıkları kişiler tarafından öldürülmüştür.
 • Eylül ayında öldürülen 16 kadından 9’u evli oldukları erkek tarafından öldürülmüştür. Diğer öldürülen kadınlardan dördü birlikte olduğu erkek tarafından ve üçü de tanıdıkları kişiler tarafından öldürülmüştür.
2020 Eylül ayında öldürülen kadınların %38’i 25-35 yaş arasındadır. %25’i 36-65 yaş, %13’ü 15-18 yaş arasında, %12’si 66 yaş ve üzerindedir. %6’sının yaş grubu tespit edilememiştir.
 • 2020’nin Eylül ayında dokuz kadın evinde öldürülmüştür. Üç kadın sokak ortasında, ikisi arazide, bir kadın arabada ve bir kadın ise iş yerinde öldürülmüştür.
Eylül 2020’de kadınların %50’si ateşli silahla öldürülmüştür. Kesici aletle öldürülen kadınların oranı %38’dir. Boğarak öldürülen kadınların oranı ise %13’tür.
 • Eylül 2020’de kadınlar en çok ateşli silahla öldürülmüştür. Sekiz kadın ateşli silahla, altı kadın kesici alet ile ve iki kadın boğularak öldürülmüştür.
Eylül 2020’de kadınların %56’sı evlerinde, %19’u sokak ortasında, %13’ü arazide, %6’sı iş yerinde öldürülmüştür. Arabada öldürülen kadınların oranı %6’dır.

Kadın Cinayetini Önleme

Son birkaç yıldır, kadın cinayetleri de dâhil olmak üzere kadına yönelik şiddeti önlemek için uluslararası düzeyde artan çabalar bulunmaktadır. Cinsiyet eşitsizliklerinin yanı sıra kadınlar ile ilgili yerleşik olumsuz tutumlar ve stereotipler gibi temel olan ve devam eden zorlukların da olduğu kabul edilmektedir. Buna ek olarak, bu tür şiddeti kabul eden veya hoşgörülü olan baskın tutum ve inançların genel olarak bu tür şiddeti sürdürdüğü ve özellikle zaten marjinalleştirilmiş ve savunmasız kadınlara ve kızlara karşı (örneğin yerli kadınlar ve kızlar, fakir kadınlar, göçmen / mülteci kadınlar) şiddetin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu nedenle, kadına yönelik şiddetin nihai şeklinin – kadın cinayeti – önlenmesi, kadın mağduriyetinin daha geniş bağlamsal ve altında yatan sebepleri (örneğin, cinsiyet eşitsizliği, güç dengesizlikleri) belirlemek mühimdir.

Kadınlar arasındaki yüksek cinayet oranı, yaygın cinsiyet temelli şiddetin bir sonucudur.

Daha genel olarak, kadın cinayetlerinin önlenmesi ve kadınlara ve kızlara yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası düzeyde, önleme, hizmetler, yasal tepkiler ve erken ve uzun dönemler açısından neyin işe yaradığına dair sistemik kanıt eksikliği dâhil olmak üzere başka pratik zorluklarla karşı karşıyadır. Neyin işe yaradığına dair giderek artan bir literatür bulunsa da, uygulama süreçlerinin ve sonuçlarının sistematik olarak izlenmesinin önemi ve çeşitli girişimlerin devam eden etkisinin öneminin tanınmaması, önleme çabalarının tam anlamıyla anlaşılmasına mani olmaktadır.

1960’lardan itibaren kadın kurtuluş hareketi erkeklerle aynı ücret, hukukta eşit haklar ve ailelerini planlama özgürlüğü dâhil olmak üzere kadın hakları için kampanya yürüttü.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bir raporunda, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin risklerini azaltmak için bir halk sağlığı yaklaşımı benimsemenin önemi, önlemenin anahtarı olarak kabul edildi ve kabul edilmeye devam ediyor. Halk sağlığı yaklaşımı, genel nüfus için bakım ve güvenliği iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Şiddetin önlenmesine yönelik multidisipliner, kanıta dayalı bir yaklaşım benimseyen halk sağlığı modeli, başlangıçta büyük ölçüde tıbbi veya cezai bir sorun olarak görülen sorunları ele almak için çok sektörlü işbirliğinin faydalarını vurgulamaktadır. Birden fazla sektörü dâhil etmenin önemi, şiddetin tek faktörlü bir çözümle çözülemeyecek çok yönlü bir sorun olduğu görüşüne dayanmaktadır.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu 2004, hem ücretli istihdam hem de ücretsiz ev işleri hesaba katıldığında, ortalama olarak kadınların erkeklerden daha fazla çalıştığını tahmin ediyor.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ele almak için bir halk sağlığı yaklaşımı benimsemek genel bir önleme yetkisine sahiptir. Kadın cinayetleri de dahil olmak üzere kadınlara ve kızlara yönelik şiddet kadar karmaşık bir olguyu önlemek dört aşamalı bir süreci içerir:

 • Sorunun kapsamını tanımlama
 • Şiddet içeren mağduriyet / fiil ile ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi
 • Yukarıdaki bilgilere dayalı olarak olası önleme taktiklerinin değerlendirilmesi
 • Bilgiyi geniş bir şekilde paylaşmak
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bir raporunda, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin risklerini azaltmak için bir halk sağlığı yaklaşımı benimsemenin önemi, önlemenin anahtarı olarak kabul edildi ve kabul edilmeye devam ediyor.

Halk sağlığı yaklaşımı, kadınların ve kızların karşılaştığı şiddet mağduru riskinin anlaşılmasını ilerletmek için ekolojik çerçeveyi kullanır. Bu çerçeve, tek bir faktörün riski hesaba katmadığı, bunun yerine dört düzeydeki birçok faktör arasındaki etkileşimin – bireysel, ilişki, topluluk ve toplumsal – şiddetin ve nihayetinde kadın cinayetinin sonucuna katkıda bulunduğu bilgisi ile geliştirilmiştir. Dört seviyenin kısa açıklamaları şunlardır:

 • Bireysel düzeydeki faktörler, kişisel geçmişi ve biyolojik faktörleri içerir (örneğin, çocuklukta kötü muameleye maruz kalma, alkol veya madde kullanımı geçmişleri).
 • İlişki düzeyindeki faktörler arasında aile, arkadaşlar, yakın eşler ve şiddet riskini artırabilecek veya buna karşı koruma sağlayabilecek akranlar yer alır.
 • Topluluk düzeyindeki faktörler, sosyal etkileşimlerin meydana geldiği bağlamları ifade eder (örneğin, okullar, işyerleri, mahalleler).
 • Toplumsal düzeydeki faktörler, şiddetin kabulü veya reddini etkileyebilecek sosyal ve kültürel normların yanı sıra sosyal yapıları ve şiddetle ilgili olarak zararlı veya önleyici sonuçlar üreten kurumsal politika ve uygulamaları ifade eder.

Cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine yönelik ekolojik model:

Toplumsal, topluluk, ilişki ve bireysel.

Çok sayıda akademisyen, politika yapıcı, topluluk grubu ve benzer şekilde savunucu, toplumsal seviyedeki riskin sonraki seviyelerde risk derecesine nüfuz ettiğini ve etkilediğini kabul etti. Dört ekolojik seviye arasında kadınların ve kızların karşılaştığı riski artırabilecek veya azaltabilecek bir faktör etkileşimi vardır. Model, belirli toplulukların neden daha yüksek şiddet oranlarına sahip olduğu, neden bazı ortamlarda şiddetin meydana geldiği, ancak diğerlerinde görülmediği ve bazı kişilerin neden şiddete başvurma ya da şiddet kurbanı olma olasılığının daha yüksek olduğu konusunda öngörü sağlar.

O halde, kadın cinayetlerini önleme girişimleri geliştirirken, risk ve koruyucu faktörlerin belirlenmesi ve bunların birlikte olduğu kadar tek başlarına nasıl çalıştıkları da kritik bir yol gösterici rol oynar. Toplumsal, topluluk, ilişki ve bireysel düzeyde birden çok risk faktörü tanımlanmıştır. Bunların her biri belirli önleyici tedbirler taşır.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ele almak için bir halk sağlığı yaklaşımı benimsemek genel bir önleme yetkisine sahiptir.

Küresel Cinsiyet Eşitliği İçin Kanada’nın Attığı Adımlar

Bakan Maryam Monsef, 2 Haziran 2019’da kadın haklarını ilerletmek için çığır açan bir parasal taahhüt olan Eşitlik Fonu’nu açıkladı. Kanada hükümeti, MATCH Uluslararası Kadın Fonu, Afrika Kadınları Kalkınma Fonu ve Oxfam Kanada da dahil olmak üzere, küresel feminist örgütleri ve hareketleri desteklemeye adanmış 11 kuruluştan oluşan bir koalisyona 300 milyon dolar verme sözü verdi. Global News’e göre Eşitlik Fonu, “Kanada’yı ülke içinde ve dünyada kadın hakları örgütlerinde bir numaralı yatırımcı yapıyor.”

Eşitlik Fonu koalisyon üyesi Afrika Kadın Kalkınma Fonu CEO’su Theo Sowa, “Para çok özel bir güç türüdür” dedi. İki gün sonra, Monsef ve Başbakan Justin Trudeau, Kanada’nın 2023 yılına kadar kadın ve kızların sağlığı için 1,4 milyar dolar sağlayacağını ve fonun yarısının kadınların cinsel ve üreme sağlığı ve haklarına gideceğini duyurdu.

”Kadınlar için oy hakkı” pankartını taşıyan bir kadın

Küresel cinsiyet eşitliği için en büyük adım, geçtiğimiz yılda Jacqueline O’Neill’in Kanada’nın ilk Kadın, Barış ve Güvenlik Büyükelçisi olarak atandığı zaman oldu. Trudeau yaptığı açıklamada, “Kadınlar çatışmanın önlenmesi ve barışın inşasında aktif bir rol oynadığında ve haklarına saygı duyulduğunda, uzun vadeli, sürdürülebilir barışa daha iyi ulaşabiliriz” dedi.

Yaklaşık yirmi yıl önce, BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı Kararı, 80 katılımcı ülkenin çatışma alanlarında kadınların mücadelelerini dikkate almak ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarını güvence altına almak için Ulusal Eylem Planları oluşturmasını zorunlu kılıyordu. O’Neill, 2011-2016 yılları arasında ve yine 2017’den itibaren Kanada’da kadınlar, barış ve güvenlik üzerine NAP’lerin formüle edilmesine ve uygulanmasına yardımcı oldu.

Kadın cinayetlerinin en önemli temsilcilerinden olan feminist hareket hakkında genel bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bilgileri okuyabilirsiniz.

Kadın cinayetlerinin en önemli temsilcilerinden olan feminist hareket hakkında birçok yanlış bilgi internette bulunmaktadır. Kadınların cinsiyet eşitsizliğine ve kanına yönelik şiddete karşı mücadelesi, yıllardır sürmektedir.

Feminizm Nedir? Tarihine Bir Bakalım

Feminizm terimi, kadınlar için eşit haklar ve yasal koruma sağlamayı amaçlayan politik, kültürel veya ekonomik bir hareketi tanımlamak için kullanılabilir. Feminizm, cinsiyet farklılığı meseleleriyle ilgili siyasal ve sosyolojik teorileri ve felsefeleri, ayrıca kadınlar için cinsiyet eşitliğini savunan ve kadın hakları ve çıkarları için kampanyaları içeren bir hareketi içerir. “Feminizm” ve “feminist” terimleri 1970’lere kadar yaygın bir şekilde kullanılmasa da, çok daha önceleri halk dilinde zaten kullanılıyordu; örneğin Katherine Hepburn, 1942 yapımı Yılın Kadını filminde “feminist hareket” den bahsediyor.

Feministler ve akademisyenler, Feminist hareketi üç dalgaya bölmüşlerdir.

Maggie Humm ve Rebecca Walker’a göre genel olarak feminizm tarihi üç bölüme ayrılmaktadır. İlk feminist dalga olarak kavramlaştırdığımız dönem on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başlarında, ikincisi 1960’larda ve 1970’lerde ve üçüncüsü ise 1990’lardan günümüze uzanıyor. Feminist teori bu feminist hareketlerden ortaya çıktı. Feminist coğrafya, feminist tarih ve feminist edebiyat eleştirisi gibi çeşitli disiplinlerde kendini gösterir.

Feminizm terimi, kadınlar için eşit haklar ve yasal koruma sağlamayı amaçlayan politik, kültürel veya ekonomik bir hareketi tanımlamak için kullanılabilir.

Feminizm, Batı toplumunda kültürden hukuka geniş bir yelpazede mevcut bakış açılarını değiştirdi. Düşüncenin savunucuları kadınların yasal hakları (sözleşme hakları, mülkiyet hakları, oy hakları) için birçok kampanya yürüttüler. 

Tarihinin büyük bölümünde, feminist hareketlerin ve teorilerin çoğunun, ağırlıklı olarak Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan orta sınıf olan liderleri vardı. Bununla birlikte, en azından Sojourner Truth’un 1851’de Amerikalı feministlere yaptığı konuşmadan bu yana, diğer ırklardan kadınlar alternatif feminizmler önerdiler. Bu eğilim 1960’larda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sivil Haklar hareketi ve Afrika, Karayipler, Latin Amerika’nın bazı kısımları ve Güneydoğu Asya’daki Avrupa sömürgeciliğinin çöküşüyle ​​hızlandı.

Feminizm, cinsiyet farklılığı meseleleriyle ilgili siyasal ve sosyolojik teorileri ve felsefeleri, ayrıca kadınlar için cinsiyet eşitliğini savunan ve kadın hakları ve çıkarları için kampanyaları içeren bir hareketi içerir.

Tarih

Feministler ve akademisyenler hareketin tarihini üç dalgaya böldüler. İlk dalga, esas olarak on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başlarındaki kadınların oy hakkı hareketlerine atıfta bulunuyor (esas olarak kadınların oy hakkıyla ilgilidir). İkinci dalga, 1960’larda başlayan (kadınlar için yasal ve sosyal haklar için kampanya yürüten) kadın kurtuluş hareketiyle ilişkili fikir ve eylemlere atıfta bulunuyor. Üçüncü dalga, 1990’larda başlayan ikinci dalga feminizmin bir devamı ve algılanan başarısızlıklarına bir tepkiye işaret ediyor.

“Feminizm” ve “feminist” terimleri 1970’lere kadar yaygın bir şekilde kullanılmamıştır.

İlk Dalga

Birinci dalga feminizm, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde on dokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyılın başlarına değin oldukça uzun bir feminist faaliyet dönemini kapsamaktadır. Bu ilk dalga dediğimiz dönemdeki mücadeleler, kadınlar için eşit sözleşme ve mülkiyet haklarının geliştirilmesine, menkul evliliğe ve evli kadınların (ve çocuklarının) eşleri tarafından sahiplenmesine muhalefet olmanın üzerine odaklandı. Genel olarak, aktivizm öncelikle siyasi güç kazanmaya ve kadınların oy hakkı kazanmasına odaklandı. Voltairine de Cleyre ve Margaret Sanger vb. feministler, kadınların cinsel, üreme ve ekonomik hakları için kampanya çalışmalarına da devam ediyorlardı.

Maggie Humm ve Rebecca Walker’a göre genel olarak feminizm tarihi üç bölüme ayrılmaktadır.

Britanya’da kadınların oyu için kampanyalar yürütüldü. 1918 yılında 1918 Halkın Temsili Yasası kabul edildi ve böylece ev sahibi olan 30 yaşın üzerindeki kadınlara oy hakkı verildi. 1928 yılında ise bu verilen hak, 21 yaşın üzerindeki tüm kadınları kapsayacak şekilde genişletildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde, bu hareketin liderleri arasında kadınların oy kullanma hakkını savunmadan önce önemli bir sorun olan köleliğin kaldırılması için kampanya yürüten Lucretia Mott, Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton ve Susan B. Anthony yer alıyordu. Hepsi de Quaker düşüncesinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Amerikan birinci dalga feminizminde geniş bir kadın yelpazesi vardı.

Özetle, birinci dalga terimi ve ikinci dalga feminizm terimi, siyasi eşitsizlikler kadar sosyal ve kültürel eşitsizliklerle de savaşmaya odaklanan yeni bir feminist hareketi tanımlamak için kullanılmaya başladıktan sonra geriye dönük bir şekilde isimlendirildi.

Feminizm, Batı toplumunda kültürden hukuka geniş bir yelpazede mevcut bakış açılarını değiştirdi.

İkinci Dalga

İkinci dalga feminizm, 1960’ların başındaki ve 1980’lerin sonlarına kadar süren mücadele yıllarını ifade eder. Bilim insanı Imelda Whelehan, ikinci dalga hakkında, Birleşik Krallık ve ABD’deki mücadeleleri kapsayan ve bu mücadelelerin önceki aşamasının bir devamı olduğunu düşünüyor. Bilim insanı Estelle Freedman, birinci dalganın oy hakkı gibi haklara odaklandığını, ikinci dalganın ise büyük ölçüde ayrımcılığın sona erdirilmesi gibi diğer eşitlik meseleleriyle ilgilendiğini söyleyerek birinci ve ikinci dalga feminizmi karşılaştırıyor.

İkinci dalga feministler, kadınlar ile kültürel ve politik eşitsizliklerinin ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu gördüler.

İlk feminist dalga olarak kavramlaştırdığımız dönem on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başlarında, ikincisi 1960’larda ve 1970’lerde ve üçüncüsü ise 1990’lardan günümüze uzanıyor.

Üçüncü Dalga

Üçüncü dalga feminizm, 1990’ların başında, ikinci dalganın algılanan başarısızlıklarına bir yanıt olarak ve ayrıca ikinci dalganın yarattığı girişimlere ve hareketlere karşı tepkiye bir yanıt olarak ortaya çıktı. Üçüncü dalga feminizm, (kimi düşünürlere göre) üst orta sınıf beyaz kadınların deneyimlerini aşırı vurgulayan ikinci dalganın özcü kadınlık tanımlarına meydan okumayı veya bunlardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

Cinsiyet ve cinselliğin post-yapısalcı bir yorumu, üçüncü dalganın ideolojisinin çoğunun merkezinde yer alır. Üçüncü dalga feministler genellikle “mikro-politika” üzerine odaklanırlar ve kadınlar için neyin iyi olup olmadığı konusunda ikinci dalganın paradigmasına meydan okurlar. Üçüncü dalganın kökenleri 1980’lerin ortalarına dayanır.

Üçüncü dalga feminizm aynı zamanda (cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğuna inanan) psikolog Carol Gilligan gibi farklı feministler ile cinsiyetler arasında içsel farklılıklar olmadığına inananlar ve cinsiyet rollerinin buna bağlı olduğunu iddia edenler arasındaki iç tartışmaları da içerir.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen önemli bir uluslararası bir sözleşmedir.

İnsan Hakları

1960’lardan itibaren kadın kurtuluş hareketi erkeklerle aynı ücret, hukukta eşit haklar ve ailelerini planlama özgürlüğü dâhil olmak üzere kadın hakları için kampanya yürüttü. Çabaları karışık sonuçlarla karşılandı. Genel olarak kadın hakları kavramlarıyla ilişkilendirilen konular, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte şunları içerir: özerklik hakkı; oy vermek (genel oy hakkı); kamu görevi yapmak; çalışmak; adil ücret veya eşit ücrete; mülk sahibi olmak; eğitime; orduda hizmet etmek; yasal sözleşmeler yapmak; evlilik, ebeveynlik ve dini haklara sahip olmak.

Birleşik Krallık’ta, kısmen her iki dünya savaşı sırasında da kadınların geleneksel rollerinde yaygın olarak istihdam edilmesiyle, yasal eşitlik lehine kamuoyunda bir yükseliş hız kazandı. 1960‘lara gelindiğinde, yasama süreci hazırlanıyordu, milletvekili Willie Hamilton’ın seçkin komite raporu, Eşit İşe Eşit Ücret Yasa Tasarısı, Cinsiyet Ayrımcılık Kurulu’nun oluşturulması, Lady Sear’ın cinsiyet ayrımcılığına karşı yasa taslağı, hükümetin 1973 Yeşil Kitabı, 1975 yılına kadar ilk İngiliz Cinsiyet Ayrımcılığı Yasası, Eşit Ücret Yasası ve Eşit Fırsatlar Komisyonu yürürlüğe girdi.

20. yüzyılın son yıllarında, Batılı kadınlar doğum kontrolü yoluyla yeni bir özgürlük tanıyordu. Bu özgürlük, kadınların yetişkin yaşamlarını planlamalarına olanak sağlayan, çoğu zaman hem kariyer hem de aile için önemli değere sahip bir özgürlüktü. Hareket, 1910’larda ABD’nin öncü sosyal reformcu Margaret Sanger tarafından ve İngiltere’de ve uluslararası olarak Marie Stopes tarafından başlatılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu 2004, hem ücretli istihdam hem de ücretsiz ev işleri hesaba katıldığında, ortalama olarak kadınların erkeklerden daha fazla çalıştığını tahmin ediyor. Seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde, kadınlar erkeklerden ortalama %20 daha fazla veya günde ek 102 dakika daha iş yaptılar.

Üçüncü dalga feminizm, 1990’ların başında, ikinci dalganın algılanan başarısızlıklarına bir yanıt olarak ve ayrıca ikinci dalganın yarattığı girişimlere ve hareketlere karşı tepkiye bir yanıt olarak ortaya çıktı.

CEDAW

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen önemli bir uluslararası bir sözleşmedir. Kadınlar için uluslararası bir haklar bildirgesi olarak tanımlanan yasa 3 Eylül 1981’de yürürlüğe girdi. Bazı ülkeler sözleşmeyi belirli beyanlara, çekincelere ve itirazlara tabi olarak onayladı. CEDAW’ı onaylamayan ülkeler şunlardır:

 • İran
 • Sudan
 • Somali
 • Katar
 • Nauru
 • Palau
 • Tonga
 • Amerika Birleşik Devletleri
Seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde, kadınlar erkeklerden ortalama %20 daha fazla veya günde ek 102 dakika daha iş yaptılar.

Kadına Yönelik Şiddeti Durdurmak: Dünyadan Örnekler

Bu başlığı açıklamak için ilk etapta Thierry Kajeneza’dan bahsedelim. Thierry Kajeneza, kadınlara ve kızlara kötü muameleye tanık olarak büyüdü. Ona göre, bu kötü muamele yalnızca insan haklarının ihlali değil, aynı zamanda Burundi’nin iç savaş sonrası yeniden yapılanmasına kadınları ve kızları dâhil etme fırsatını kaçırdı. 35 yaşındaki insan hakları aktivisti ve YALI Network üyesi Kajeneza, uzun bir iç savaşın ardından, “Kadınların erkekler gibi sorunları hakkında konuşmaya davet edilmediklerini ve Burundi’nin inşasına ne katkı sağlayabileceklerini gördüm” demiştir.

Köylüler, Thierry Kajeneza’yı dinliyor.

Kajeneza, Burundi’nin ulusal ve yerel hükümetlerinin ICIRORE’un çalışmalarına “olumlu yanıt verdiğini” belirtiyor. Yerel yetkililer, sakinlere ICIRORE’un toplantılarına ve eğitim oturumlarına katılmaları için ilham vermeye yardımcı olmakta. Ulusal hükümet, ICIRORE’a ofisler inşa etmesi için arazi verdi.

Thierry Kajeneza ve arkadaşı

Yukarıda kısaca değindiğimiz Kajeneza, 2007 yılında YALI Network üyesi olarak harekete geçti. Kajeneza ve meslektaşı, kadın ve kızların haklarını savunan Ngozi eyaleti merkezli bir grup olan ICIRORE C’AMAHORO’yu kurdu. Aşağıda Kajeneza, toplulukların kadınlara yönelik şiddeti durdurabileceği ve cinsiyet eşitliğini sağlayabileceği sekiz yolu paylaşıyor:

 • Tecavüz, dayak, sözlü taciz, sakatlama, işkence, “namus” cinayetleri ve kaçakçılık dâhil kadınları ayrımcılık ve şiddetten koruyan yasalar oluşturun ve mevcut yasaları uygulayın.
 • Topluluk üyelerini uluslararası ve ulusal insan hakları yasaları kapsamındaki sorumlulukları konusunda eğitin.
 • Kadınların ve kızların bakış açılarını dâhil ederek anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü teşvik edin.
 • Kadınlara beceri eğitimi vererek kadınların para kazanma ve evlerini destekleme yeteneklerini güçlendirin.
 • Halkı erken yaşta ve zorla çocuk evliliklerinin dezavantajlarına karşı duyarlı hale getirin.
 • Kız çocuklarının eğitiminin ve kadınların ekonomik kalkınmaya katılımının değerini vurgulayın.
 • Kadınları siyasi sürece katılmaya teşvik edin ve halkı kadınların oylarının değeri konusunda eğitin.
 • Özellikle kırsal kesimde, bazı kadınların karşılaştığı kötü koşullar hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesini sağlayın.

BM açısından bu konuya değinelim. BM Kadınları, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kanıta dayalı politika ve programlama rehberliği geliştirmede kilit bir rol oynadı. BM Kadınları, erkeklerin ve erkek çocukların yanı sıra gençlerin çeşitli şiddet biçimleriyle ilgili tutumları, algıları ve davranışları hakkında araştırma yapılmasına yardımcı olur. Ayrıca bilinçlendirme, topluluk seferberliği ve eğitim programlarının yanı sıra yasal ve politika reformları hakkında da çalışmalar yürütmektedir.

Örnek verilecek olursa, Asya ve Pasifik’te, UN Women, erkekler arasında davranış ve tutum değişikliği yoluyla bölgede cinsiyete dayalı şiddetin yaygınlığını azaltmayı amaçlayan Önleme Ortakları programında diğer BM kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktadır. Peki, Önleme Ortakları nedir?

Önleme Ortakları, Asya ve Pasifik’te kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bir UNDP, UNFPA, UN Women ve UNV bölgesel ortak programıdır. Ortak program, daha etkili şiddeti önleme programlarını ve politikalarını teşvik etmek ve uygulamak için, hükümetler ve sivil toplumla birlikte dört BM kuruluşunun birleşik güçlü yönlerini bir araya getiriyor. Önleme Ortakları Aşama 1 (2008-2013) araştırma, kapasite geliştirme ve ağ kurma ve sosyal değişim için iletişime odaklandı.

Yoksulluk, savaş ve krizler gibi acil durumlar kadınları daha da savunmasız hale getiriyor.

Siz, Kadına Yönelik Şiddeti Engellemek İçin Neler Yapabilirsiniz?

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada erkeklerin gücünü ve kadın üzerindeki kontrolünü pekiştiren can alıcı bir unsurdur. Kadına yönelik şiddete son vermek için herkesin yapabileceği şeyler vardır. Aşağıda bunların örnekler mevcuttur:

 • Kendinizi kadına yönelik şiddet konusunda eğitin; gerçekleri öğrenin
 • Siyasi liderlerinizle iletişime geçin ve kadına yönelik şiddet faillerine karşı daha sert yasaların savunuculuğunu yapın
 • Flört şiddetinin ve cinsel saldırının 18 yaşına geldiğinde 3 kızdan 1’ini ve 6 erkekten 1’ini etkilediğini bilin
 • Okul yönetiminizle iletişime geçin ve okullarda cinsel tacizi ele almalarını isteyin
 • Her türlü şiddete karşı konuşun
 • Cinsiyet rollerini sorgulayın
 • Çeşitliliğe saygı gösterin
 • Bir kişinin -hatta bir çocuğun- hayır deme hakkına saygı gösterin
 • Partnerinizin aynı fikirde olmama ya da kendi fikrine sahip olma hakkına saygı gösterin
 • Kurbanları suçlamayın ve tecavüzün asla kurbanın suçu olmadığını pekiştirin
 • Herkes için eşitlik için çabalayın
 • Medyanın şiddet tasvirine karşı konuşun
 • Irkçılık, cinsiyetçilik ve homofobinin nasıl bağlantılı olduğunu öğrenin
 • Güç ve kontrol taktikleri hakkında bilgi edinin
 • Biriyle fiziksel veya cinsel ilişkiye girmeden önce izin isteyin
1977: Tüm kadınlar için güvenli yasal kürtaj talep eden New York’taki gösteriye katılan kadınlar
 • Cinsel şiddetin seksle değil güç ve kontrolle ilgili olduğunu anlayın
 • Çocuklara bir ilişkide asgari saygının olduğunu öğretin ve örnek olun
 • Mağdurun haklarını savunun
 • Çocuklara şiddetin sorunları çözmeyeceğini öğretin
 • Cinsel suçluları yapanın çoğunun yabancı olmadığını bilin. %86’sı kurbanları tarafından biliniyor, tanınıyor.
 • Tehdit etmekten veya seks yapmak için baskı kullanmaktan kaçının
 • Cesur olun; sesini veya haysiyetini kaybedenler için konuşmaktan korkmayın
 • Kadınları ve kızları görünüşlerinden ziyade başka bir şey için övün
 • Irkçı, cinsiyetçi veya homofobik şakalara karşı konuşun
 • Daha fazla genç şiddeti önleme programlarının savunuculuğunu yapın
 • Başkalarının cinsel şiddete karşı konuşmasını sağlayın
 • Karşınızdaki kişi hayır derse ve başkalarını da aynısını yapmaya teşvik ederse cinsel ilerlemenizi durdurun
 • Cinsel şiddeti yücelten müzikleri satın almaktan ve kadın ve kız çocuklarının nesneleştirilmesinden kaçının
 • Şehrinizde bulunan yerel radyo programlarını şiddetli sözler içeren müzikleri çalmayı durdurmaya teşvik edin
 • Şiddete ve baskıya karşı konuşan kişileri destekleyin
 • Şiddet eylemlerine asla göz yummayın
 • Kendinizin veya başkalarının sarhoş olan birinden yararlanmasını engelleyin
 • Kurbanların ve hayatta kalanların hayatta kalmak için yaptıkları seçimlere saygı gösterin
 • Okulların ve üniversitelerin şiddeti önleme açısından, öğrencilere eğitim sunmaya teşvik edin
 • Empati kurun
 • Her türlü zulmü ortadan kaldırmak için çalışın
 • Küresel düşünün ve yerel hareket edin
 • Failleri gördüğünüzde veya duyduğunuzda partnerlerine saygısızlık etmekten sorumlu tutun
 • Başkalarını kadına yönelik şiddetle ilgili tartışmalara dâhil edin
 • Sağlıklı sınırlar hakkında bilgi edinin ve ilişkinizde duygularınızı dile getirmekten korkmayın.
 • Birisi sınırlarınızı ihlal ettiğinde dikkat edin
 • Okulunuzda veya işyerinizde cinsel tacize şahit olursanız bunu bildirin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.