Millet Bahçeleri Neden Önemlidir? Türkiye ve Dünyadan Bahçe Örnekleri

Türkiye genelinde birçok ilde hizmete sunulan millet bahçeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde genel olarak 207 millet bahçesinin projesi bulunmaktadır ve yapımı sürdürülmektedir.

Ülkemizde genel olarak 207 millet bahçesinin projesi bulunmaktadır.

Peki, şimdilik nerelerde millet bahçeleri var?

 • İstanbul Pendik ve Halkalı
 • Sakarya
 • Samsun
 • Sivas
 • Diyarbakır
 • Trabzon
 • Batman
 • Bursa
 • Elazığ
• Yeşil alanlar, yoğun ağaç ve çalı perdeleri ile gürültü kirliliğini de azaltabilir.

Neden Yeşil Alan Yaratmalıyız?

Ekolojik Faydalar

 • Yeşil alanlar, çeşitli kuşlar, balıklar, hayvanlar, böcekler ve diğer organizmalar için yaşam alanı sağlarken, aynı zamanda habitatları birbirine bağlamak için koridorlar ve yeşil yollar sağlar.
 • Toprak erozyonunu önler ve yağmur suyunu emerek drenajı iyileştirir.
 • Ağaçların kirleticileri emdiği görülmüştür; 20 ağaç kadar az ağaç günde 60 mil süren bir arabanın neden olduğu kirliliği telafi edebilir.
 • Kentsel ısı adası etkisi, genellikle binaların, asfaltın ve betonun güneş ışınımını emdiği ve daha sonra ısı olarak yeniden oluşturduğu ve şehrin hava sıcaklığının yükselmesine neden olduğu kentleşmiş alanlarda görülür.
Ağaçların kirleticileri emdiği görülmüştür.
 • Bitkilerin, ısıyı emen yüzeyleri doğrudan gölgelendirerek ve dolaylı olarak evapotranspirasyonel soğutma yoluyla kentsel ısı adası etkisini azalttığı gösterilmiştir.
 • Yapılan çalışmalarda, bitki örtüsünün duvar yüzey sıcaklıklarını 17 derece düşürdüğü gösterilmiştir, bu da klima kullanımının ortalama %50 oranında azalmasına yol açmıştır.
 • Yeşil alanlar, yoğun ağaç ve çalı perdeleri ile gürültü kirliliğini de azaltabilir ve hatta kısmen arıtılmış atık suyu temizleyebilir.
 • Son olarak, yeşil alanlar ve sakinleri, ekosistemin genel ekolojik sağlığının iyi bir göstergesidir. Bu, topluluğun ekolojik sürdürülebilirliğini değerlendirmede önemli bir ölçüdür.
Yeşil alanlar, toprak erozyonunu önler ve yağmur suyunu emerek drenajı iyileştirir.

Sosyal Faydalar

 • Eğlence amaçlı kullanım sağlar: oyun oynamak, meditasyon yapmak, bir araya gelmek veya dinlenmek için bir yer.
 • Yeşil alanlar sosyal bir yer duygusu verir, kişinin sosyal tanınırlık kazanmasına izin verir, aile yakınlığı ve dayanışma duygularını geliştirir, kişinin başkalarına öğretmesine ve liderlik etmesine izin verir, kişisel ve sosyal değerler üzerinde düşünme fırsatı sunar, manevi gelişimi teşvik eder ve genel olarak izin verir. Bireylerin kendilerini özgür, bağımsız ve daha yapılandırılmış bir ev ve çalışma ortamında mümkün olandan daha fazla kontrol sahibi hissetmelerine yarar.
 • Yeşil alanlar, doğayı kentsel çevreye taşır.
 • Yeşil alanlar, binaların sert şekli, rengi ve dokusu ile ferahlatıcı bir kontrast sağlar ve basit renk, ses, koku ve hareketleriyle duyuları harekete geçirir.
 • Yeşil alanlar, topluluk sakinleri ile onları çevreleyen doğal çevre arasında bir bağlantı kurarak daha yaşanabilir bir şehir sağlar. Bir topluluğun sürdürülebilir olması için bu çok önemlidir.
Yapılan çalışmalarda, bitki örtüsünün duvar yüzey sıcaklıklarını 17 derece düşürdüğü gösterilmiştir.

Çevresel faydalar

 • Sıvı atık ve su tüketimini azaltır (düşük akışlı sıhhi tesisat, yağmur suyu toplama, kuraklığa dayanıklı peyzaj vb.)
 • Katı atıkları azaltır (evsel çöp limitleri vb.)
 • Yerel geri dönüşüm ve kompostlama merkezleri sağlar.
 • Çevreye duyarlı yollarla inşa edilmiş bir toplum tesisidir.
 • Topluluk bahçeleri, kimyasal içermeyen gıda üretimi ve bahçecilik sağlar.
Yeşil alanlar, çeşitli kuşlar, balıklar, hayvanlar, böcekler ve diğer organizmalar için yaşam alanı sağlar.

Diğer Faydalar

 • Kamusal sanatı gösterir.
 • Yeşil alanların sadece insanların rekreasyonu / kullanımı için değil, aynı zamanda önemli olduğunu anlayarak kuşlar, hayvanlar ve bitkiler için yeşil alanlar sunar.
Yeşil alanlar sosyal bir yer duygusu verir.

Hoşdere Millet Bahçesi

Hoşdere Millet Bahçesi, 150.000 metrekarelik alanda bulunmaktadır ve yaklaşık olarak 80.000 metrekaresi yeşil alandır. Diğer kısımlarını ise yürüyüş yolları, sahalar, bisiklet yolu vb. alanlar oluşturmaktadır. Hoşdere Millet Bahçesi, Başakşehir/İstanbul’dadır.

Hoşdere millet bahçesi

Samsun Millet Bahçesi

Samsun Millet Bahçesi, Samsun’un Canik ilçesinde bulunmaktadır ve eski 19 Mayıs Stadyumunun olduğu yerdedir. Samsun Millet Bahçesi yaklaşık 100.000 metrekaredir. İçerisinde yürüyüş parkuru, spor alanları, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu vb. bulunmaktadır.

Samsun millet bahçesi

Halkalı Millet Bahçesi

İstanbul’da bulunan Halkalı Millet Bahçesi, yaklaşık 98.000 metrekarelik alandadır. İçerisinde bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, gölet, süs havuzu vb. bulunmaktadır.

Halkalı millet bahçesi

Yeşil Alan Sosyal Açıdan Neden Değerlidir?

 • Yeşil alan, hayatın her alanında insanları dışarıya çeker ve sosyal iletişimi teşvik eder.
 • İnsanların bir araya gelebileceği açık yeşil alanlar ve olumlu sosyal etkileşim ve destekleyici dost ortamlar için fırsatlar sağlar.
 • Yapılan araştırmalar, yeşil ortak alanların yakınında yaşayan sakinlerin “daha fazla sosyal aktiviteye ve daha fazla ziyaretçiye sahip olduklarını, komşuları hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını, komşularının birbirlerine yardım etmek ve desteklemekle daha fazla ilgilendiklerini ve daha güçlü aidiyet duygularına sahip olduklarını” bulmuştur.
 • Yeşil alanlar daha güvenli mahalleleri destekler. Sakinlerin bir yerde daha fazla kazanılmış menfaatleri olduğunda, topluluk tedbirlerine katılımları artar ve bunun kötüye kullanılmadığından, zarar görmediğinden, vb. emin olmak için izleyeceklerdir. Bir konut veya kamusal alan ne kadar iyi korunursa, o kadar güvenli olacaktır. .
 • Doğal alanlar, toplulukların yaşanabilirliğini ve canlılığını teşvik eder. Rekreasyon fırsatları, iyi hava ve su kalitesi ve doğal güzellik, yeni sakinleri, aileleri ve turizmi çekecektir.
 • Yeşil alanlar işletmeleri çeker, istihdam yaratır ve mülk değerini artırır.
 • Ayrıca, bu tür bağlara çok ihtiyaç duyulan yerlerde sosyal bağları güçlendirir.
Yeşil alanlar, doğayı kentsel çevreye taşır.

Kentsel Yeşil Alanlar Yaratmak İçin Nedenler

Günümüzde şehirlerin karşılaştığı sorunlardan bazıları hava kirliliği, şehir ısısı ve yazın ve kışın aşırı sıcaklıklardır. Bir kentsel biyoçeşitlilik katmanının oluşturulması, bu sorunların çözümüdür, çünkü bunlar, şehirlerdeki çevresel koşulların birçok yönden iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunur:

 • Yeşil alanlar, iklim değişikliğinden sorumlu gaz olan CO2 için yutak görevi görüyor. Her 100 metrekarelik yeşil alan için, sera etkisinden sorumlu gaz yılda 1,8 ton azaltılır. Ayrıca bir binanın üzerine 100 metrekare yeşil çatı yapılması, yılda 100 kişinin ihtiyacı olan oksijeni üretebilir.
 • Yılda 15 arabanın yaydığı kirlilik 100 metrekarelik yeşil çatı ile ortadan kaldırılabilir, çünkü yeşil çatı bitkilerinin yaprakları bu zararlı partikülleri yüzeylerinde tutabilir.
 • Yeşil alanlar şehirlerin ortam sıcaklığını 1 ° C düşürebilir, böylece kentsel ısı adasını ve zararlı şehir dumanını azaltabilir. Bu anlamda 1 ° C daha soğuk kentsel ortamlar, yoğun ısı olayları sırasında tetiklenen zararlı ozon tabakasının oluşmasını engeller.
 • Yeşil çatıların bir diğer faydası da yağmur suyunun %40’ını tutmalarıdır. Ayrıca, yoğun yağmur dönemlerinde su tahliyesini 18 dakika geciktirerek kentsel drenaj sistemlerinin çökmesini önleyebilirler.
Yeşil alanlar sosyal bir yer duygusu verir.

Çin, Şanghay’da olduğu gibi, dünyadaki şehirlerde en zararlı dumanlı ülkelerden biridir. Bu sorun, şehir yönetimlerini kitlesel hava kirliliğini ortadan kaldırmak ve havayı temizlemek için daha fazla yeşil alan oluşturmak ve yeşil mimari geliştirmek gibi yeni yollar aramaya zorlamıştır.

Yeşil alanlar, topluluk sakinleri ile onları çevreleyen doğal çevre arasında bir bağlantı kurarak daha yaşanabilir bir şehir sağlar.

Daha Fazla Sosyal Uyum ve İlişkiler

Kim yeşil bir parkta yürümeyi, bisiklete binmeyi veya bir ağacın gölgesinde kitap okumayı sevmez? Son araştırmalara göre, daha fazla yeşil alana sahip şehirler, şehir sakinleri arasında paylaşım ve bağlantı oluşturmak için buluşma noktaları oldukları için sosyal uyumu ve ilişkileri artırıyor. Ek olarak, yeşil alanlar, sakinlerin davranışlarını olumlu yönde etkiler. Şehir parkları komşular arasında ilişkiler kurar ve geliştirir, topluluk bağlarını ve kimlik duygusunu güçlendirir.

Central Park/ New York

Örneğin, Central Park, dünyanın en ünlü ve en yoğun şehirlerinden biri olan New York’un merkezinde 314 hektarlık bir yeşil alandır. Manhattan’da öğle yemeğinde, ofis çalışanları meslektaşlarıyla ilişkilerini geliştirmek, grup etkinliklerine katılmak veya spor yapmak için parka giderler.

Çevre Yönetmeliğine Uygunluğa Katkıda Bulunur

Son yıllarda, hem Avrupa Birliği hem de şehir yönetimleri, çevre koşullarını ve vatandaşların sağlık ve refahını iyileştirmek için şehirlerde yeşil alanların varlığını sağlama ihtiyacını gördü.

Yeşil Altyapı, Avrupa’nın Doğal Sermayesinin Güçlendirilmesi (2013), Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma için daha doğal alanların tasarımını ve yaratılmasını teşvik etme girişimlerinden biridir. Üye Devletler, 2013 yılından bu yana, doğal çözümlerle ekolojik, ekonomik ve sosyal faydaları gözeten yeni politikalar oluşturarak bu kılavuz ilkeleri uygulamaya çalışmaktadır.

Yeşil alanlar, binaların sert şekli, rengi ve dokusu ile ferahlatıcı bir kontrast sağlar ve basit renk, ses, koku ve hareketleriyle duyuları harekete geçirir.

Bu bağlamda Kentsel Yeşil Endeksi, bir kentteki yeşil alanların yüzey alanının yanı sıra kentsel alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarının da hesaplanmasına olanak tanıyan bir göstergedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlıklı bir kent ekosistemi sağlamak için kişi başına 10 ila 15 metrekare yeşil alan gerekiyor.

Yeşil alanlar, bir topluluğun sürdürülebilir olması için bu çok önemlidir.

İnsan Refahını Teşvik Ederler

Birkaç dakikalığına yoldan ve arabaların gürültüsünden kopmak ruh halinize ilham verebilir ve iyileştirebilir. Vatandaşların refahını ve sağlığını arttırdığı için doğa şehir yaşamını kapsamayla ilgilidir. Günün bir kısmını yeşil alanlarda yürümeye ya da dinlenmeye adamak, rahatlamamızı ve derinlemesine düşünmemizi sağlayarak şehir hayatının stresini azaltır.

Yeşil alanların sadece insanların rekreasyonu / kullanımı için değil, aynı zamanda önemli olduğunu anlayarak kuşlar, hayvanlar ve bitkiler için yeşil alanlar sunar.

Daha Çekici Şehirler

Estetik, şehir hayatı algımızı da değiştirebilir. Bir binayı bitkiler veya çimenler ile dekore etmek sadece mevcut mimariyi zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda binada çok zaman geçiren, yaratıcılığı artıran ve yeniliği teşvik eden insanlar için çekici bir alan sunar. Bu bağlamda, daha yeşil şehirlere birçok psikolojik fayda var. Örneğin, dikey bahçeler, yeşil çatılar ve parklar bir şehrin çekiciliğini artırıyor çünkü insanlar onları daha iyi bir yaşam kalitesine ve daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir alanlara sahip olarak algılıyor.

Yeşil alan, hayatın her alanında insanları dışarıya çeker ve sosyal iletişimi teşvik eder.

Doğa ile doğrudan temas, yenilenebilir enerjilerin kullanımını ve daha yeşil bir yaşam tarzını da teşvik eder. Ek olarak, son araştırmalar, daha fazla gezginin sürdürülebilir destinasyonları tercih ettiğini, çevreye ve doğaya bağlı şehirleri ziyaret ettiğini gösteriyor. Örneğin, çok sayıda yeşil alan, yüksek hava kalitesi ve mükemmel biyolojik çeşitlilik ile çevresel çekiciliği ile öne çıkan Reykjavik (İzlanda) şehridir.

Yeşil alanlar daha güvenli mahalleleri destekler.

Küçük Parkların ve Yeşil Alanların Sağlığa Faydaları

Parklar, kentsel topluluklarda önemli halk sağlığı çözümleri olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, parklar, bahçeler, kent ormanı ve yeşil alanlar dâhil yakındaki doğanın insan sağlığını ve zindeliğini desteklediğini doğrulamaktadır. Aktif yaşam ve kronik hastalıklardan (diyabet, kalp hastalığı ve solunum problemleri gibi) kaçınma fırsatları hakkındaki araştırmalar, özellikle insanların yürüyüş ve bisiklet yollarından ve oyun alanlarından keyif alabilecekleri büyük parklarla ilgilidir. Ancak, küçük parkların ve doğa alanlarının sağlık için rolü de aynı derecede önemlidir.

Dubai

Pek çok toplulukta, büyük parklar için ek arazi ya pahalıdır ya da yeniden kullanılması zordur. Her parsel veya irtifak hakkı her zamankinden daha değerli. Küçük parklar yaratmak, herkese fayda sağlayan doğa buluşmaları için alanlar sunan verimli bir kamu ve özel ortak girişim olabilir.

Parklar ve yeşil altyapı, ortak faydalar için birlikte tasarlanabilir. Parklar, rekreasyon ve estetik olanaklar sunmanın yanı sıra yağmur suyunu azaltan veya hava kalitesini iyileştiren alanlar da içermek için birincil hedeflerine hizmet edebilir. Yeşil altyapı, toplulukta temel hizmet işlevlerini gerçekleştirebilir, ancak aynı zamanda yakın doğa deneyimleri sağlayan ve sağlığı destekleyen ortamlar oluşturmak için de tasarlanabilir.

Doğal alanlar, toplulukların yaşanabilirliğini ve canlılığını teşvik eder.

Küçük Doğa Alanlarının Sağlığa Faydaları

Aşağıda, özellikle küçük doğa alanlarından elde edilen sağlık yararlarının araştırma literatüründen küçük bir örneği bulunmaktadır:

 • İyileştirilmiş Genel Ruh Hali ve Tutum: Ormanda ve kapalı ortamlarda meditatif ve atletik yürüyüşü karşılaştıran bir çalışma, her iki ortamda da meditatif yürüyüşün atletik yürüyüşe göre daha olumlu psikolojik etkiler yarattığını göstermiştir. Diğer araştırmacılar, ağaçsız perakende ve ticari alanlarda hareket ederken, meditasyona benzeyen, daha düşük hayal kırıklığı ve artmış beyin aktivitesi kanıtları buldular. Ayrıca, ormanda meditatif yürüyüş, pozitif bir duygusal zihniyetin varlığı olarak tanımlanan mutluluğu artırmada en etkili olanıydı. Psikologlar, mutlu olmanın bir kişinin günlük yaşam çabaları hakkında düşünme ve hareket etme şeklini genişlettiğini ve pozitif entelektüel ve psikolojik kaynaklar yarattığını bilirler.
Yeşil alanlar huzur verir, stresi azaltır.
 • Stres Azaltma: Stres, sağlığın bozulmasına önemli bir katkıda bulunur. Çözülmeden bırakıldığında, uzun vadeli stres bağışıklık sistemi sorunlarına ve hastalığına yol açabilir. Doğa deneyimi strese karşı bir panzehirdir ve vücudun olumlu tepkisi oldukça hızlıdır ve dakikalar içinde gerçekleşir. Çevre psikologları tarafından yapılan araştırmalar, ağaçlar, çimen ve çiçekler şeklinde doğaya görsel olarak maruz kalmanın, özellikle başlangıçtaki stres seviyeleri yüksekse, stresi etkili bir şekilde azaltabileceğini göstermektedir.
Yeşil alanlar işletmeleri çeker, istihdam yaratır ve mülk değerini artırır.
 • Daha İyi Ruh Sağlığı ve İşleyiş: Yakın doğa deneyimleri, daha iyi bir ruh sağlığına katkıda bulunur. Modern yaşam genellikle projelere sürekli odaklanmayı gerektirir ve bu çaba bilişsel aşırı yüklenmeye yol açabilir, sinirlilik ve genellikle fiziksel semptomlarla birlikte etkili bir şekilde işlev görmemeye neden olabilir. Doğal ortamlar, okuldaki veya iş yerindeki çoğu görev için gereken son derece odaklanmış dikkatin dinlenmesini sağladığından, yakın doğa hakkındaki görüşler veya kısa deneyimler zihni zihinsel yorgunluktan kurtarmaya yardımcı olur. Araştırmalar, doğa görüşüne sahip ofis çalışanlarının görevlere daha iyi katıldıklarını, daha az hastalık bildirdiklerini ve daha yüksek iş tatminine sahip olduklarını gösterdiğinden, bu, işyerinde daha yüksek üretkenliğe katkıda bulunabilir. Artan doğa deneyimi süresi (1,5 saate kadar) onarıcı etkiyi artırır.
Günümüzde şehirlerin karşılaştığı sorunlardan bazıları hava kirliliği, şehir ısısı ve yazın ve kışın aşırı sıcaklıklardır.
 • Geliştirilmiş Farkındalık ve Yaratıcılık: Çağdaş yaşam tarzları çok meşgul ve bilinçli olmak için kasıtlı molalara daha büyük bir ihtiyaç var. Hem zihinsel olarak sağlıklı hem de klinik olarak depresif bireyler için düzenlenen farkındalık atölyeleri çalışmaları, gelişmiş ruh hali, bilişsel işlev ve bağışıklık tepkisinin faydalarını göstermektedir. Doğa ortamları, zihinsel olarak onarıcı olan ve düşünceyi besleyebilen duyusal girdiler sunar. Yaratıcı profesyoneller üzerinde yapılan bir çalışmada doğa, yeni düşünme yollarını uyandırarak, merakı teşvik ederek ve daha esnek düşünmeyi teşvik ederek yaratıcılığı geliştirdi. Doğanın yenilenmesi yaratıcılığı destekleyebilir, çünkü yenilenmiş zihin fikirleri analiz etmede ve geliştirmede daha iyidir.
Yeşil alanlar, iklim değişikliğinden sorumlu gaz olan CO2 için yutak görevi görüyor.
 • Sosyal Sermaye Oluşturmak: Bir dizi toplum yararı için kritik bir koşul olan sosyal sermaye, insanların kişiler arası ilişkilerinden ve bunun sonucunda ortaya çıkan destekleyici ağlardan oluşur. Manzara veya ağaçların varlığı, topluluk bağlantılarını teşvik ediyor gibi görünüyor. Evlerden yeşil alan görüntüleri, daha büyük refah algısı ve mahalle memnuniyeti ile bağlantılıdır. Kamu konutları sakinleri, ağaç ve çimen de dahil olmak üzere, gelişimlerinin bakımlı bir peyzaja sahip olması durumunda kendilerini daha güvende hissettiklerini bildirdi. Daha yeşil toplu konut mahalleleri, daha az kabalık ve daha az suç bildirilerek daha güvenli olma eğilimindedir. Toplum yeşillendirme ve doğa restorasyon projelerine aktif katılım, nesiller arası bağların güçlendirilmesi ve örgütsel güçlendirme dahil olmak üzere sosyal faydalar da üretir.
Çin’den bahçe manzarası

Kentsel Yeşil Alanlar: Çin Örneği

Çin şehirlerinde yaşayan yaklaşık 850 milyon vatandaş için fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları, ülkenin yaygın sanayileşmesinin bir sonucu olarak yaşanan gerçek. Çevresel bozulma devrilme noktasına yaklaşıyor, ancak yeşil alanlar da dahil olmak üzere yeni kentsel yeşillendirme önlemleri, Çin’deki ve tüm dünyadaki kent sakinlerinin karşılaştığı bu sorunlara bir çözüm olabilir.

Örneğin Şangay’da hükümet, şehri kentsel sakinlerini doğaya yaklaştırmak için yenilikçi bir çevre dostu metropol haline getirmek için 2017’de bir 2035 Vizyonu uyguladı. Burada, Şangay’ın yıllık toplam il ekonomik çıktısının %3’ü kentsel ekolojik kalkınmaya yatırılıyor; düşük karbonlu gelişmeler, kentsel park sistemleri ve ekosistem koruma mekanizmalarını içeren projeler gibi.

Pekin’den bahçe manzarası

Bazı il yönetimleri ve kentsel geliştiriciler, ‘’bahçe şehirler’’ yaratarak kentsel yeşil alanların uygulanmasını bir adım daha ileri götürdüler. Bu “eko metropollerin” inşasının sürdürülebilirliği tartışmalı olsa da, bu şehirlerin sağladığı çevre ve halk sağlığı faydaları, hızla artan kentsel nüfusun sürdürülebilirliği için önemli hususlardır.

Çin’in çevre sorunlarının çözülmesi tahmin edilenden çok daha uzun sürecektir. Kentsel yeşillendirme önlemleri, çevreye zarar vermenin yanı sıra vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek ve çevre yanlısı tutum ve değerler oluşturmak için güçlü bir çözümdür.

Çin’den bahçe örneği

Çin’in kentsel yeşil girişimlerdeki ilerlemesine ilişkin bu örneği kullanarak ve bunu, nüfusun yarısının artık kentsel alanlarda yaşadığı dünya çapında uygulayarak, doğayı günlük kentsel yaşamlara entegre etme süreci, iklim krizini hafifletebilecek hayati bir araçtır. Bununla birlikte, bu önlemler düzgün bir şekilde uygulandığında ve sürdürüldüğünde başarılı olabilirken, bu, insanlığın ve doğal dünyanın geri kalanının karşı karşıya olduğu iklim krizini hafifletmeye yardımcı olacak birçok çözümden yalnızca bir tanesidir.

Her 100 metrekarelik yeşil alan için, sera etkisinden sorumlu gaz yılda 1,8 ton azaltılır.

Topluluk Bahçeciliğinin Faydaları

Topluluk Organizasyonu

 • Topluluk bahçeleri, komşulara topluluk örgütleme çabaları için sürekli bir odak sağlar.
 • Topluluk bahçeleri, yeterince temsil edilmeyen grupları diğer toplum örgütleme çabalarına getirir.
 • Topluluk bahçeleri, topluluk sahipliğini ve idaresini artırır.
 • Topluluk bahçeleri, topluluk liderleri oluşturur.
 • Topluluk bahçeleri, topluluk üyeleri arasında karşılıklılık ve ortak çıkarlar sağlar.
Yeşil alanlar şehirlerin ortam sıcaklığını 1 ° C düşürebilir, böylece kentsel ısı adasını ve zararlı şehir dumanını azaltabilir.

Suç Önleme

 • Topluluk bahçeleri, komşularla tanışmak için fırsatlar sağlar.
 • Topluluk bahçeleri sokaktaki gözleri artırır.
 • Topluluk bahçıvanları ve görevlileri, topluluklarında olup bitenlere daha aşina hale gelir.

Kültürel Fırsatlar

 • Bahçecilik, her insan kültürünün önemli bir parçasıdır.
 • Yetiştirilen ürün türleri ve paylaşılan tarifler açısından diğer bahçıvanlarla kültürel bir alışveriş sunar.
Estetik, şehir hayatı algımızı da değiştirebilir

Sağlık

 • Topluluk bahçeleri, düşük gelirli kentsel toplulukları etkileyen belirli sağlık sorunları için faydalıdır.
 • Yerel olarak üretilen yiyecekleri yemek, astım oranlarını düşürür çünkü çocuklar yönetilebilir miktarda yerel polen tüketebilir ve bağışıklık geliştirebilirler.
 • Yeşil alana maruz kalmak stresi azaltır ve sağlıklı yaşam ve aidiyet duygusunu artırır.
 • Taze sağlıklı ürünlerin tüketimini artırmak, çocuklukta kurşun zehirlenmesini ele almanın en iyi yollarından biridir.
Doğa ile doğrudan temas, yenilenebilir enerjilerin kullanımını ve daha yeşil bir yaşam tarzını da teşvik eder.

Şehirlere Yeşil Alanları Nasıl Dâhil Edebiliriz?

Kentsel yeşil alanlar, inşa edilen ve doğal ortamların iç içe geçtiği harika şehirler yaratır. Bununla birlikte, bazen yeşil alanların oluşturulması, özellikle alan, kaynaklar ve kalkınma baskısının olduğu gelişmekte olan ülkelerde bir zorluk olarak kabul edilir. Dünya şehirleri giderek daha fazla tıkanıyor ve kirleniyor. Kentsel yeşil alanlar, birçok kentsel hastalıkla mücadele etmeye ve şehir sakinlerinin hayatını iyileştirmeye yardımcı olabilecek geniş bir ekosistem hizmetleri yelpazesi sunar.

Parklar, kentsel topluluklarda önemli halk sağlığı çözümleri olarak ortaya çıkmaktadır.

Kentsel Yeşil Alanların Özellikleri

Bu tür yeşil alanlar boyut, bitki örtüsü, tür zenginliği, çevre kalitesi, toplu taşımaya yakınlık, tesisler ve hizmetler bakımından farklılık gösterir. Kamusal yeşil alanlar arasında parklar ve rezervler, spor alanları, dere ve nehir kıyıları gibi nehir kenarı alanları, yeşil yollar ve yollar, topluluk bahçeleri, sokak ağaçları ve doğa koruma alanları bulunmaktadır.

Kamusal yeşil alanlar mahallenin merkezinde olmalı ve çoğu sakin, kamu binası veya dükkân için beş dakikadan fazla yürüme mesafesinde olmamalıdır. Bu nedenle erişilebilirlik ve yakınlık, kentsel bir yeşil alanın planlanması ve tasarlanması sırasında dikkate alınması gereken çok önemli faktörlerdir.

Yapılan araştırmalar, parklar, bahçeler, kent ormanı ve yeşil alanlar dâhil yakındaki doğanın insan sağlığını ve zindeliğini desteklediğini doğrulamaktadır.

İyi Kentsel Yeşil Alanlar Neler Sunar?

Kentsel yeşil alanlar, sağlığı, sosyal refahı iyileştirerek ve yerel çevrenin keyfini artırarak mahalleye ve topluma büyük faydalar sağlayabilir. Kentsel yeşil alanların önemli rolü, hem karakterde hem de dünyadaki kasaba ve şehirlere getirdikleri yaşamda kabul edilmektedir.

 • Ekolojik faydalar: Kentsel yeşil alanlar, şehirlere biyolojik çeşitliliğin korunmasından kentsel iklimin düzenlenmesine kadar çeşitli ekosistem hizmetleri sağlar.
 • Kirlilik kontrolü: Yeşil alan havayı filtreleyebilir, kirliliği giderebilir ve gürültüyü azaltabilir.
 • Biyoçeşitlilik ve doğa koruma: Yeşil alanlar, türlerin çoğalması ve bitkilerin, toprağın ve su kalitesinin korunması için koruma merkezi işlevi görür. Kentsel yeşil alanlar görsel rahatlama, mevsimsel değişim ve doğal dünya ile bağlantı sağlar.
Küçük parklar yaratmak, herkese fayda sağlayan doğa buluşmaları için alanlar sunan verimli bir kamu ve özel ortak girişim olabilir.
 • Enerji tasarrufu: Binaları soğutmanın enerji maliyetlerini düşürmek için bitki örtüsünü kullanmak, yeşil alan ve ağaç dikmeyi artırmak için maliyet etkin bir neden olarak giderek daha fazla kabul görmektedir. Bitkiler hava sirkülasyonunu iyileştirir ve gölge sağlar. Bu bir soğutma etkisi sağlar ve hava sıcaklığının düşürülmesine yardımcı olur.
 • Mülk değeri: Şehrin yeterince yeşil alanlara sahip alanları, sakinleri, ziyaretçileri ve yatırımcıları estetik açıdan hoş ve çekicidir. Kentsel yeşil alanlar, hızlı ekonomik büyümeye yardımcı olan önemli yabancı yatırımları çeken faktörlerden biri olabilir.
 • Rekreasyon ve sağlık: Yeşil alanlar, rekreasyon ve doğayı tecrübe etmek için anahtar unsurdur. Çevrede yaşayan insanlar için yaşam kalitesini arttırırlar ve çok amaçlı rekreasyonel açık alan olarak çeşitli boş zaman etkinlikleri için yerler sağlarlar. Yeşil alanlar sosyal değerlerle ve yerlerin insanları güvene, karşılıklı anlayışa, paylaşılan değerlere ve destekleyici davranışlara yol açacak şekilde etkileşime girmeye nasıl teşvik ettiğiyle ilgilidir. Sosyal değerler, insanlar ortak çıkarları olan başkalarıyla bağlantı kurduklarında ortaya çıkar.
Parklar ve yeşil altyapı, ortak faydalar için birlikte tasarlanabilir.
 • İnsan sağlığı: Doğada geçirilen zamanın zihinsel yorgunluğu ve ondan kaynaklanabilecek şiddet ve saldırganlık duygularını hafiflettiği keşfedildiği için halkın sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olur. Doğal kaynaklar, çok az çaba gerektiren veya hiç gerektirmeyen birçok “faaliyet” sağlar, ancak yine de bir kişinin sağlığını ve zihinsel iyiliğini iyileştirmenin yollarını sağlar. Bu tür yeşil alanlar çocuklarda gevşemeye ve gevşemeye ve sosyal gelişim yaratmaya yardımcı olabilir. Ayrıca organize sporlara katılmak, gayri resmi olarak eksize etmek, doğa ile temas kurmak, temiz hava ve güneş ışığı altında dışarıda olmak suretiyle fiziksel sağlık ve esenlik sağlanabilir.
Parklar, rekreasyon ve estetik olanaklar sunmanın yanı sıra yağmur suyunu azaltan veya hava kalitesini iyileştiren alanlar da içermek için birincil hedeflerine hizmet edebilir.

Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilirliğe Etkisi

Kentsel yeşil alanlar önemli bir katkı olarak kabul edilir ve sürdürülebilirliğin önemli bir parçası olabilir. Kentsel yeşil alanların gelişmeleri, mevcut kentsel alanların tesislerini ve hizmetlerini iyileştirmek ve kentsel yeşil alan politikalarını optimize etmek için ekonomik, sosyal, kültürel, yönetim ve planlama gibi disiplinler arası ve bütünleştirici yaklaşımları dikkate almalıdır. Şehirlerin kalitesi, kentsel yeşil alanların nasıl tasarlandığına, yönetildiğine ve korunduğuna bağlıdır.

Doğa deneyimi strese karşı bir panzehirdir.

Kentsel yeşil alanların ekonomik yönleri, meyve üretimi ve tedariki için bir yer olarak, yeşil iş merkezlerine odun ve çevre dostu davranışı bütünleştirerek ve sağlanan turistleri çekerek yeni iş yaratma ve bölgenin ekonomik değerini artırma yeri olarak birleşir.

Yakın doğa deneyimleri, daha iyi bir ruh sağlığına katkıda bulunur.

Kentsel yeşil alanlar, kentsel bağlamda insanların yaşam kalitesine fayda sağlayan birçok işlevi yerine getirir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürekli artan trafik ve şehir ısısı sadece çevreye zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal ve ekonomik maliyetlere de neden oluyor. Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülmesinden değişimin azaltılmasına yardımcı olmaya kadar uzanan yeşil alanlara verilen ekolojik faydalar, günümüzün sürdürülebilir planlamasında göz ardı edilemez. Yeşil alanlar aynı zamanda binaları soğutmanın enerji maliyetlerinin etkin bir şekilde azaltılmasına da yardımcı olur. Ayrıca, güzellikleri ve estetikleri nedeniyle yeşil alanlar mülk değerini artırmaktadır. Ancak bir şehirde yeşil alanların en çok aranan faydaları sosyal ve psikolojik faydalarıdır. Kentsel yeşil alanlar, özellikle halka açık parklar ve bahçeler, dinlenmek ve dinlenmek için kaynak sağlar. Yeşil alanların şehir alanı boyunca eşit olarak dağıtılması gerekir ve şehirdeki yeşil alanların kapladığı toplam alan, şehir nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar büyük olmalıdır.

Doğa ortamları, zihinsel olarak onarıcı olan ve düşünceyi besleyebilen duyusal girdiler sunar.

Şehirler dünyadaki kaynakların çoğunun tüketiminden sorumludur ve aynı zamanda dünya vatandaşlarının çoğuna ev sahipliği yapar. Kentsel peyzaja yeşil alan getirmek, önemli hizmetleri desteklerken çevre ile daha iyi bir ilişkiyi teşvik edebilir ve ilham verebilir.

Yeşil alan, habitatların ve ekosistemlerin bir parçasıdır ve aynı zamanda temsil eder. Şehirlerde yeşil alanın geliştirilmesi ve korunması yerel ve bölgesel yönetimlerin elindedir. Şehirler dünyadaki kaynakların çoğunun tüketiminden sorumludur ve aynı zamanda dünya vatandaşlarının çoğuna ev sahipliği yapar. Kentsel peyzaja yeşil alan getirmek, önemli hizmetleri desteklerken çevre ile daha iyi bir ilişkiyi teşvik edebilir ve ilham verebilir.

Manzara veya ağaçların varlığı, topluluk bağlantılarını teşvik ediyor gibi görünüyor.

Dünyadan En Güzel Bahçe Örnekleri

Kenrokuen, Kanazawa, Japonya

Japon bahçıvanlar, çalışmalarını tasarlarken belirli bir alan içinde ideal bir manzara yaratmaya çalışırlar. Kanazawa’daki Kenrokuen, 17. yüzyılın ortalarından başlayarak 200 yıl boyunca inşa edilen Japon bahçelerinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Aslında, Okayama’daki Korakuen ve Mito’daki Kairakuen ile birlikte Japonya’nın Üç Büyük Bahçesinden biridir.

Kenrokuen, Kanazawa, Japonya

Keukenhof, Lisse, Hollanda

Yaklaşık 80 dönümlük bir alanı kaplayan Keukenhof, dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biridir. Ve tüm bu topraklarla birlikte çok sayıda çiçek soğanı gelir. Muhteşem bir bahar çiçeği için her yıl yaklaşık 7 milyon ekilir (bahçe yalnızca Mart ve Mayıs ayları arasında açıktır). Ülkenin meşhur olduğu birçok lale bulacaksınız.

Keukenhof, Lisse, Hollanda

Nong Nooch Tropikal Botanik Bahçesi, Pattaya, Tayland

1954’te Pisit ve Nongnooch Tansacha, üzerine bir meyve plantasyonu kurmayı planladıkları 600 dönümlük arazi satın aldı. Ancak araziyi korumaya adamaya karar verdiler ve 1980’de tropikal bahçelerini halka açtılar.

Nong Nooch Tropikal Botanik Bahçesi, Pattaya, Tayland

Versailles Bahçeleri, Versailles, Fransa

Versailles Şatosu’nun bahçelerinden bahsetmeden en iyi bahçelerin bir listesi tamamlanmayacaktır. Yaklaşık 2.000 dönümlük bir alanı kaplayan mevcut peyzaj, 1661’de Louis XIV tarafından görevlendirilen bahçıvan André Le Nôtre tarafından tasarlandı. Her yıl 6 milyondan fazla ziyaretçi bahçeleri dolaşıyor.

Versailles Bahçeleri, Versailles, Fransa

Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri, Kew, Birleşik Krallık

Doğal bir yeşil alandan daha fazlası olan Kew, yüzlerce bilim insanı ve araştırmacıyı istihdam eden, uluslararası üne sahip bir araştırma kurumudur. Bahçeler, 40.000’den fazla bitki türünün yanı sıra, burada gösterilen Viktorya dönemi Palmiye Evi de dâhil olmak üzere düzinelerce tarihi binaya ev sahipliği yapıyor.

Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri, Kew, Birleşik Krallık

Brooklyn Botanik Bahçeleri, New York

Büyük bir metropolün kalbinde 52 dönümlük bir bahçe bulmanız pek sık rastlanan bir durum değildir. Ama Brooklyn Botanik Bahçesi sayesinde New York’ta bulacağınız tam olarak budur. Bahçe, bir ay süren çiçek festivalinde merkez sahneye çıkan 200 kiraz ağacı ile tanınır.

Brooklyn Botanik Bahçeleri, New York

Jardin Majorelle, Marakeş, Fas

Fransız ressam Jacques Marjorelle, kırk yılını Marakeş’teki villasının çevresinde sevgili bahçesini işleyerek geçirdi . Binalarında, kapılarında, saksılarında ve daha fazlasında parlak mavi boya ile dikkat çeken bahçe, 1980 yılında Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé tarafından satın alındı.

Jardin Majorelle, Marakeş, Fas

Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçesi, Cape Town, Güney Afrika

1913’te kurulan büyük Kirstenbosch, Masa Dağı’nın eteklerinde oturuyor ve kendini Güney Afrika florasını korumaya adamıştır. Bahçe yaklaşık 90 dönümlük bir alanı kaplarken, 1.300 dönümlük bir doğa rezervinin bir parçasıdır.

Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçesi, Cape Town, Güney Afrika

Villa d’Este, Tivoli, İtalya

Ana binası da harikulade olan bu 16. yüzyıl villası, 51 çeşmesi olan inanılmaz bir bahçeye ev sahipliği yapıyor. Her koşuyu tek başına yerçekimi ile düşünürsek, bu oldukça etkileyici bir başarı. Teraslı manzara, birçok Avrupa bahçesinin takip etmesi için ilham kaynağı oldu.

Villa d’Este, Tivoli, İtalya

Yaz Sarayı, Pekin, Çin

Tarihi çardaklar, tapınaklar, köprüler ve engebeli bir doğal peyzajın bir kombinasyonu olan Yaz Sarayı, 1998 yılında onu Dünya Mirası Alanı olarak belirleyen UNESCO tarafından “Çin peyzaj bahçe tasarımının başyapıtı” olarak kabul edildi.

Yaz Sarayı, Pekin, Çin

Dünyadan Kent Park Örnekleri

Phoenix Park, Dublin

1.750 dönümlük bir alana yayılan geniş kentsel alan, şehir merkezine kısa bir araba yolculuğu mesafesindedir. 1734’te inşa edilen Magazine Fort’u keşfedin, Halkın Çiçek Bahçeleri’nde koşun ya da herkese açık alanlardan herhangi birinde fırlatma, futbol veya kriket maçlarında yarışmak için arkadaşlarınızı toplayın. Aynı zamanda, dünyanın en eski üçüncü hayvanat bahçesi olan Dublin Hayvanat Bahçesi’nin yanı sıra arazide dolaşan yüzlerce vahşi geyiğe de ev sahipliği yapıyor.

Phoenix Park, Dublin

Central Park, New York City

ABD’de en çok ziyaret edilen şehir parkı olan bu popüler vaha, yoğun, beton ormanda bulması zor olan 843 dönümlük yeşil alan sunuyor. Hem yerli halk hem de turistler parkta piknik yapmaktan, gölde süzülmek için bir sandal kiralamaktan veya birçok yolundan birinde koşmaktan keyif alacaklar. Yaz aylarında iki yüzme havuzu halka açıktır. Aileler birçok oyun alanından yararlanırken veya Central Park Hayvanat Bahçesi’nde yaban hayatı hakkında bilgi alırken görülebilir. Sanata daha çok ilgi duyanlar için Halk Tiyatrosu ücretsiz açık hava prodüksiyonları sunuyor. Ayrıca, parkın SummerStage etkinliği müzik, dans ve sözlü performanslarla keyif veriyor.

Central Park, New York City

Bosques de Palermo, Buenos Aires

Pek çok göl, pitoresk çardak ve güzel çiçek bahçeleri ile tamamlanmış 989 dönümlük kentsel bir vaha olan Bosques de Palermo’da yürüyerek veya arabayla gidilebilmektedir. Hareketli Buenos Aires’in ortasında bulunan park, Arjantin’in tarihini sergileyen her türlü ziyaretçi ve anıtla canlanıyor. Planetario Galileo Galilei’deki yıldızları öğrenmek, Campo Argentino de Polo’da bir polo maçı yapmak, yarış pistinde atlara bahis oynamak veya hayvanat bahçesini ziyaret etmek gibi keşfedilecek çeşitli aktiviteler var.

Bosques de Palermo, Buenos Aires

İngiliz Bahçesi, Münih

Avrupa’nın en büyük şehir parklarından biri, Münih’teki İngiliz Bahçesi 910 dönümlük yeşil çimler ve gölgeli yollardan oluşmaktadır. Bahçede bulunabilen insan yapımı göllere ve içinden akan nehirlere hayran kalacaksınız. Su pompalama mekanizmasının akıllıca kullanılması sayesinde yapay bir dalga bile eklenmiştir. Sıcak aylarda, sörfçüler nehir kıyısında bir dalgayı yakalamak için sıraya girerken diğerleri tembelce sallar üzerinde suda yüzerken görülebilir.

İngiliz Bahçesi, Münih

Regent’s Park, Londra

Hyde Park’tan daha az bilinen ancak muhtemelen daha pitoresk olan Regent’s Park, Londra Kraliyet Parklarından biridir. 395 dönümlük bakımlı çimlerde villalar, teraslar, Londra Hayvanat Bahçesi ve birçok piknik yeri bulunur.

Regent’s Park, Londra

Stanley Parkı, Vancouver

500.000’den fazla sedir, köknar ve baldıran ağacına ek olarak, yemyeşil vaha aynı zamanda Kanada’nın en büyük akvaryumuna da ev sahipliği yapmaktadır. Açık hava meraklıları, deniz kenarında bisiklet sürmenin veya paten sürmenin, üç kumsaldan birinde yüzmenin veya 41 dönümlük ışıltılı bir tatlı su gölü olan Lost Lagoon’un sessizce keyfini çıkarır.

Stanley Parkı, Vancouver

Ueno Parkı, Tokyo

1.000’den fazla kiraz ağacının yanı sıra tapınaklar, pagodalar, tapınaklar ve müzeler Ueno Park’ın 300 dönümlük alanını süslemektedir. Bahar geldiğinde, ziyaretçiler kiraz çiçeklerini çiçek açan geleneksel bir Japon geleneği olan Hanami’nin tadını çıkarmaya geliyorlar. Yaz aylarında yerel halk, uzun çalışma günü boyunca dinlenmek için Ueno Park’a akın eder.

Ueno Parkı, Tokyo

Griffith Parkı, Los Angeles

Maceracı tipler, 86 km’lik parkurlarda yürüyüş yapmanın ve parkın en yüksek noktası olan Mount Hollywood’dan nefes kesici şehir manzaralarına hayran kalmanın keyfini çıkaracaklardır. İnsanlar ayrıca burada Hollywood tabelasına en yakın görüş noktasını bulurlar. Yaklaşık 4.000 dönümlük olan park, oldukça popülerdir.

Griffith Parkı, Los Angeles

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.