Okul Öncesi Çocuklar: Bir Güvenlik Anlayışı Oluşturmak

Konuya Genel Bakış

Güvenilir, tutarlı, saygılı ve çocuklarına duyarlı ebeveynler, bir güvenlik duygusu geliştirmelerine yardımcı olur. Bu nitelikler özellikle okul öncesi çocuklarının ebeveynleri için önemlidir, çünkü bu yaştaki çocuklar kendilerine ve hayatlarındaki önemli kişilere temel bir güven duygusu kazanıyorlar. Bu güven duygusu, öğrenme, sosyal beceriler, uyum sağlama ve duygusal gelişim için temel oluşturur. Güvenli çocuklar ayrıca ebeveynlerine olan bağlılıklarını korur ve güçlendirir.

Güvenli çocuklar ebeveynlerine olan bağlılıklarını korur ve güçlendirir.

Güvenilir ebeveynler güvenilirdir ve bir çocuğun soruları yanıtlamasına ve sorunları çözmesine yardımcı olmaya hazırdır. Ebeveynler güvenilir olarak çocukların dünyalarını güvenle keşfetmeleri için gereken güveni kazanmalarına yardımcı olur. Güvenilir olmayan ebeveynler çocukların kafasını karıştırır ve onları daha geniş dünyaya karşı güvensiz veya aşırı temkinli hale getirir.

Güvenilir, tutarlı, saygılı ve çocuklarına duyarlı ebeveynler, bir güvenlik duygusu geliştirmelerine yardımcı olur.

Tutarlı ebeveynler kurallar belirler, bunlara bağlı kalır ve beklenen sonuçlara uyarlar. Öfke veya hayal kırıklığıyla hareket etmekten kaçınırlar. Sözlerini tutarlar. Tutamayacakları sözler vermezler. Çocuklar dünyanın öngörülebilir bir yer olduğunu öğrenirler. Kurallara uyulduğunda hayatın daha keyifli olduğunu öğrenirler. Ebeveynler tutarlı olmadığında çocuklar ne bekleyeceklerini bilemezler. Genellikle ebeveynlerinden korkarlar çünkü ebeveynlerinin tepkilerini veya davranışlarını tahmin edemezler. Bu tür çocuklar çekingen, bağımlı hale gelebilir ve kendi seçimlerine ve yeteneklerine güvenmeyebilir. Alternatif olarak, kurallara uymanın öngörülebilir bir sonuca yol açmayacağına inandıkları için meydan okuyabilirler.

Ebeveynler güvenilir olarak çocukların dünyalarını güvenle keşfetmeleri için gereken güveni kazanmalarına yardımcı olur.

Saygılı ebeveynler, çocukların duygularını, seçim ve kontrol arzusunu ve bağımsızlığını kabul eder. Çocuklarının davranışlarını utandırmaz, gülmez veya sürekli düzeltmezler. Saygılı ebeveynler, çocuklara fikirlerinin ve duygularının önemli ve değerli olduğuna dair güvence verir. Bu saygı, çocukların yaşamları boyunca onlara fayda sağlayan olumlu bir öz saygı geliştirmelerine yardımcı olur.

Güvenilir olmayan ebeveynler çocukların kafasını karıştırır.

Duyarlı ebeveynler gerektiğinde yardım ve sınırsız, koşulsuz sevgi sağlar. Çocuklarını aktif olarak dinler ve soruları cevaplarlar. Duyarlı ebeveynler, ilgi göstererek ve kendilerini özgürce paylaşarak çocuklarının merakını ödüllendirirler. Bu özellikler, bir çocuğun öğrenme sevgisini harekete geçirir ve çocukların sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

Tutarlı ebeveynler kurallar belirler, bunlara bağlı kalır ve beklenen sonuçlara uyarlar.

Duygusal Gelişim 2-5 Yaş

Duygusal büyüme, duyguları geliştirme ve bunlarla uygun şekilde nasıl başa çıkılacağını öğrenme sürecidir. Üzüntü, korku, öfke ve mutluluk en yaygın duygularımızdır. Her çocuğun duygusal ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılamak, ebeveyn veya bakıcı olarak yapacağınız en önemli şeylerden biridir.

Ebeveynler tutarlı olmadığında çocuklar ne bekleyeceklerini bilemezler.

Çocuklar 2 ile 5 yaşları arasında yavaş yavaş duygularını nasıl yöneteceklerini öğrenirler. Örneğin, bir oyuncak götürülürse, bir yürümeye başlayan çocuk sinirlenebilir ve öfke nöbeti geçirebilir. Çocuk duygusal olarak olgunlaştıkça, öfkesini başka şekillerde ifade etmeyi öğrenecektir.

Saygılı ebeveynler, çocukların duygularını, seçim ve kontrol arzusunu ve bağımsızlığını kabul eder.

Küçük çocuklar ayrıca ahlaki duygular geliştirmeye ve yanlış bir şey yaptıklarında utanmaya veya suçlu hissetmeye başlarlar. Kötü şeyler olduğunda, küçük çocuklar hiçbir mantıksal sebep olmadan kendilerini sorumlu hissedebilirler. Duygular hakkında konuşmanın yanı sıra şefkat ve sevgi göstererek çocuğunuzu rahatlatın. Çocuklar her zaman nasıl hissettiklerini açıklayan kelimeleri bilmezler.

Saygılı ebeveynler, çocuklara fikirlerinin ve duygularının önemli ve değerli olduğuna dair güvence verir.

Okul Öncesi Çocuklar: Öz Kontrol Oluşturma

Kendini kontrol etme, 2 ila 5 yaş arasındaki çocukların karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Çocukların bu davranışsal ve duygusal mücadeleler sırasında rehberliğe, açık sınırlara ve sabırlı ebeveynlere ihtiyacı vardır. Ayrıca özdenetim ve özgüven öğrenmelerine yardımcı olmak için diğer çocuklarla ve yetişkinlerle etkileşime girmeleri gerekir.

Duyarlı ebeveynler gerektiğinde yardım ve sınırsız, koşulsuz sevgi sağlar.

Öz denetimi teşvik etmek için önerilen yöntemler:

 • Tutarlı bir şekilde öz denetimi modelleyin. Çocuklar örnek olarak öğrenirler.
 • Çocuklara iyi davranmanın ne demek olduğunu öğretin. İyi davrandıkları için ödüllendirilen çocuklar olumlu yollarla ilgi çekmeyi öğrenirler. Örneğin, “Harika iş! Vurmak yerine öfkelendiğinde sözlerini kullandın” sözlerini duyan bir çocuk kendini iyi hissediyor ve bu ilginin saldırgan davranış için azarlanmaktan daha iyi olduğunu öğreniyor.
 • Çocuklara başkalarının duygularını anlamayı öğretin (empati). Çocuklar empati duygusuyla doğmazlar. Ebeveynler ve bakıcılar bu önemli özelliği öğrenmelerine yardımcı olur.
Duyarlı ebeveynler, ilgi göstererek ve kendilerini özgürce paylaşarak çocuklarının merakını ödüllendirirler.
 • Dikkat dağıtmayı kullanın. Yaramazlık yapan bir çocuk için bir ikame aktivitesi bulmak, ilk veya iki yıl boyunca işe yarar. Örneğin, evcil hayvanı rahatsız eden bir çocuğun dikkati bir oyuncakla dağılabilir. Teknik okul öncesi çocuklarda çalışmaya devam edebilir. Ancak etkinliği giderek azalacaktır.
 • Zaman aşımlarını doğru ve idareli kullanın.
 • Dikkatinizi seçici bir şekilde saklayın. Çocuklar, özellikle de okul öncesi çocuklar kabul görmeyi ve ilgiyi arzular. Yaramazlık yapan bir çocuğu tamamen görmezden gelmek, sızlanma veya şikâyet etme gibi önemsiz ancak sinir bozucu davranış sorunlarını azaltmada etkilidir. Bu teknik, ebeveynler adına sabır gerektirir, ancak tekrar tekrar kullanıldığında çok etkili olabilir.
Duygusal büyüme, duyguları geliştirme ve bunlarla uygun şekilde nasıl başa çıkılacağını öğrenme sürecidir.

Fiziksel cezalardan kaçının!

Çocuğunuza tokat atmayın veya vurmayın. Bazı ebeveynler çocukları terbiye etmek için şaplak atma, vurma veya diğer fiziksel cezalandırma türlerini kullanır. Fiziksel cezanın çocuk üzerinde unutulmaz bir izlenim bıraktığı için işe yaradığına dair yaygın bir argümana rağmen, bu tür disiplin çocuklara şunları öğretir:

 • Anne babalarına kızmak ve korkmak.
 • Bu saldırganlık insanlara istediklerini elde etmeye yarar. Fiziksel cezalandırma yoluyla saldırganlığı modelleyen ebeveynler, çocuklarını saldırganlığı kendileri kullanmaya teşvik ederler.
 • Ortaya çıkan öz saygılarına zarar veren utanç veya aşağılanma hissetmek.
Çocuklar 2 ile 5 yaşları arasında yavaş yavaş duygularını nasıl yöneteceklerini öğrenirler.

Okul Öncesi Çocuklar: Sosyal Beceriler Geliştirme

3 yaşına gelindiğinde çoğu çocuk, anaokulu veya oyun grupları gibi bir tür düzenli sosyal iletişimden yararlanır. Haftada bir gün bile diğer çocuklarla oynamak, önemli sosyal, duygusal ve dil becerilerini uygulama ve geliştirme fırsatları sağlar. Çocuklar, akranlarıyla etkileşime girdikçe paylaşmayı, işbirliği yapmayı ve müzakere etmeyi öğrenirler.

Çocuklar her zaman nasıl hissettiklerini açıklayan kelimeleri bilmezler.

Bazı çocuklar yeni bir kreşe veya anaokuluna bırakıldıklarında ağlar veya sarılırlar. Çocuğunuza geri döneceğinizden ve ortamın eğlenceli ve güvenli olduğundan emin olun. Gerekirse çocuğun sizi görebileceği ilk birkaç gün kısa bir süre kalın. Çocuğunuzla konuşmaktan, sarılmaktan veya çok uzun süre tutmaktan kaçının. Gerginlik belirtileri gösterirseniz ve çocuğa çok fazla ilgi gösterirseniz, kaygı düzeyini yükseltmesi muhtemeldir. Başkalarına yaklaşırken çocuğunuzun inisiyatif almasına izin verin. Sonunda çoğu çocuk gruba kolayca adapte olur ve rahat hale gelir. Ancak bazı çocuklar için daha uzun sürebileceğini unutmayın. Uyum sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacı varsa, bunu sizin veya çocuğunuzun kendi açınızdan bir başarısızlık olarak görmeyin.

Sosyal beceriler, tekrarlanan uygulamalardan öğrenilir. Başkalarıyla paylaşma, sıra değiştirme veya işbirliği yapma ile ilgili sorunları çözmek için çocuğunuzla birlikte çalışın.

Kendini kontrol etme, 2 ila 5 yaş arasındaki çocukların karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir.

Okul Öncesi Çocuklar: Bağımsızlığı Teşvik Etmek

Okul öncesi çağındaki çocuklar, becerilerini uygulayarak ve giyinmek veya dişlerini fırçalamak gibi şeyleri kendileri için yaparak bir bağımsızlık duygusu geliştirirler.

3 yaşına gelindiğinde çoğu çocuk, anaokulu veya oyun grupları gibi bir tür düzenli sosyal iletişimden yararlanır.

Kendi başlarına görevleri yerine getirmelerine izin verilmeyen çocuklar, yetenekli olmadıkları mesajını alırlar. Çocuklar daha sonra her zaman yardım beklemeyi ve bağımlı kalmayı öğrenebilirler. Çocuklar için bir şeyler yapmak genellikle daha kolay ve daha hızlı olsa da, kendi ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılamalarını sağlamak için zaman ayırın. Örneğin, çocuğunuzun elastik pantolonlar ve çekmeli gömleklerle giyinmesine izin verin. Veya çocuğunuzu dişlerini fırçalamaya teşvik edin. Bu ve diğer günlük görevlerde iyi olmak pratik gerektirdiğinden, iyi bir uzlaşma, bir çocuğun projeye başlamasına ve sonra işi birlikte bitirmesine izin vermektir. Sonuçlardan çok çabaları övün. Eleştiriden kaçının ve beklentilerinizi gerçekçi tutun.

Bağımsızlık bazen çocuklar için korkutucu olabilir. Yardımınıza veya varlığınıza aniden ihtiyaç duymaları halinde anlayışlı olun.

Çocuklar, akranlarıyla etkileşime girdikçe paylaşmayı, işbirliği yapmayı ve müzakere etmeyi öğrenirler.

Okul Öncesi Çocuklar: Çocuğunuzun Keşfetmesine Yardımcı Olun

Okul öncesi çocuklar dünyalarını keşfetmeye yönlendirilir. Bu merak, şimdi ve yaşamları boyunca öğrenmenin temelidir. Oyun oynayan çocuklar küçük bilim insanlarıdır. İster kumla ister suyla oynasın, kille veya boyayla heykel yaparken ya da oyun alanı ekipmanına tırmanırken olsun, dünyanın nasıl işlediğiyle ilgili temel soruları kendileri yanıtlıyorlar.

Keşiften gelen öğrenme, okul öncesi çocuklar için, eğitici televizyon seyretmek gibi daha pasif öğrenme türlerinden gelebilecek harflere veya sayılara hakim olmaktan daha uygundur. Bu çocuklar keşfederek ve oynayarak neden ve sonucu ve bu kavramın eylemleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamaya başlarlar.

Bazı çocuklar yeni bir kreşe veya anaokuluna bırakıldıklarında ağlar veya sarılırlar.

Keşfetme şansı çok olan çocuklar, yeni becerilerde ustalaştıkça ve sorunları kendi başlarına çözdükçe sağlıklı bir yeterlilik duygusu geliştirirler. Örneğin, küçük çocuklar genellikle kendi döküntülerini silmekten gurur duyarlar. Faaliyetler sırasında çocuğunuzla etkileşim kurduğunuzdan emin olun. Çocuğun çabasını övün ve projelerin sonucu veya sonuçları hakkında endişelenmeyin. Çocuğa oyunlardan oyuncak yapımına, bulmacalardan kitaplara kadar oynaması için birçok farklı şey verin. İnşaat ve sanat projelerini teşvik edin.

Okul öncesi çağındaki çocuklar, becerilerini uygulayarak ve giyinmek veya dişlerini fırçalamak gibi şeyleri kendileri için yaparak bir bağımsızlık duygusu geliştirirler.

Ebeveynler, hem güvenlik nedenleriyle hem de kendi rahatlıkları için keşiflere sınırlar koyma eğilimindedir. Çocuğunuzun doğal merakını sınırlamak için bu cazibeye direnin. Örneğin, parmak boyalarının hazırlanması ve temizlenmesi için biraz zaman ve çaba gerektireceğini kabul edin. Bir çocuğa her türlü pisliği nasıl sileceğini gösterin ve dökülenlerin neden hemen silinmesi gerektiğini açıklayın.

Güvenlik nedeniyle çocuğunuzun oyununu sık sık sınırlandırdığınızı fark ederseniz, evinizi ve bahçenizi nasıl daha güvenli hale getirebileceğinizi düşünün. O zaman çocuğunuzun tehlikesizce keşfetmesine izin verebilirsiniz.

Kendi başlarına görevleri yerine getirmelerine izin verilmeyen çocuklar, yetenekli olmadıkları mesajını alırlar.

Çocuğunuzun İç Güçlenmesini Sağlama

İç Kuvvet Nedir?

Sıklıkla “dayanıklılık” olarak adlandırılan iç güç, hayatın bize getirdiği stresli durumlarla başa çıkma yeteneğidir. İçsel güç oluşturmak, çocuğunuzun uyguladığı, bir sonraki adımda ne yapacağını planlamak ve değişimi kabul etmeyi öğrenmek gibi basit eylemler veya düşüncelerle başlar. İç güç, bir çocuğun sorunlarla yüzleşmesine yardımcı olabilir. Dirençli çocuklar:

 • Yoksulluk, boşanma veya aile trajedisi karşısında bile sağlıklı, mutlu yetişkinler olma olasılığı daha yüksektir.
 • Uyuşturucu kullanmaktan, alkol almaktan ve sigara içmekten kaçınabilmeleri için akran baskısına daha iyi dayanabilirler.
 • Medyada onlara öyle olduklarını veya belli bir şekilde görünmelerini söyleyen mesajlara daha iyi direnebilirler.
 • Yeni insanlarla tanışırken kendilerinden emin olurlar.
 • Başkaları için güzel şeyler yapmayı severler.
 • Sevecendirler
 • Hayat konusunda iyimserdirler.
Çocuklar için bir şeyler yapmak genellikle daha kolay ve daha hızlı olsa da, kendi ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılamalarını sağlamak için zaman ayırın.

Çocuklar genellikle ne kadar dirençli oldukları konusunda bizi şaşırtıyor. Ancak bir ebeveyn olarak küçük çocuğunuzun veya ergen çocuğunuzun güçlenmesine yardımcı olmak için yapabileceğiniz çok şey var. Bir çocuğun içsel gücünü geliştirmek için çalışarak, o çocuğa yaşam boyu sağlıklı ve mutlu kalması için gereken duygusal ve zihinsel araçları veriyorsunuz.

Bağımsızlık bazen çocuklar için korkutucu olabilir. Yardımınıza veya varlığınıza aniden ihtiyaç duymaları halinde anlayışlı olun.

Çocuk Güvenliği Hakkında Düşünmek

Çocuklar büyüdükçe ve geliştikçe, evin güvenliğinin sürekli olarak kontrol edilmesi gerekir. Kaza sonucu yaralanmalar, 5 yaşından küçük çocuklarda önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Aşağıdaki sorular, çocuğunuzun becerilerinin evdeki güvenliğini nasıl etkileyebileceğini belirlemenize yardımcı olabilir:

 • Çocuk ne kadar hızlı ve ne kadar uzağa hareket edebilir?
 • Çocuk ne kadar uzağa ve ne kadar yükseğe ulaşabilir?
 • Hangi ev eşyaları çocuğun dikkatini çekiyor?
 • Çocuk bugün daha önce yapamadığı neyi yapmayı öğreniyor?
 • Çocuğun yarın henüz yapmadığı ne yapmasını bekleyebilirim?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.