Tarihe Damga Vurmuş Beş Ünlü

Dünya tarihi boyunca insanlar birçok işi başarmışlar, savaş açıp savaş yenmişler, devlet kurup devlet yıkmışlar ve son olarak çağ açıp çağ kapatmışlardır. İnsanların içinden bazen öyle insanlar, öyle elmas niteliğinde karakterler çıkmıştır ki bu karakterler tarih boyunca insanlık tarafından unutulmamış ve daima hatırlanacak isimler arasında yer almışlardır. Bu isimler, genel olarak tarihe adlarını yazmışlar, yaptıkları ve dedikleri ile dikkatleri üzerlerine çekmişlerdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

1881 yılında Selanik doğumlu olan Mustafa, annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Bey’in gözdesi olarak doğumu Osmanlı devletinin çöküş yıllarına denk gelen bir liderdir. İyi bir ortaöğrenim eğitimi aldıktan sonra kendi içinde hissettiği askerlik arzusunu öne çıkararak harp okulu sınavlarını kazanmış ve askeri hayatı bu şekilde başlamıştır. Askerlik hayatı ve lise hayatı boyunca daima lider konumda olmuş, fikirleri ve ileri görüşlülüğü ile insanları büyülemiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Hatay’ın topraklardan ayrılması ve özerklik konusunda oldukça kesin bir yaklaşım göstermiş ve ileri görüşlülüğünü kullanmıştır. Atatürk, dünya genelinde saygı duyulan bir komutan olarak tarihe damgasını vuran ünlü kişiler arasında yer alır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Mevlana, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna çok yakın bir dönem içinde yaşamış mutasavvıftır. Bu tasavvuf ile ilgilenen yüce kişi, daima çevresine ve halka güzel öğütlerle yaklaşmış, güzel sözler söyleyerek onları iyiye teşvik etmiş ve doğru yolda durmaları için onlara yardımcı olmuştur. Mevlana, halka ve dergâhta yanında öğrenci olarak bulunan müritlerine daima alçakgönüllü olunmasını telkin etmiş, kanaatkâr olmanın, doğruyu konuşmanın ve kibirli olmamanın erdem sahibi insanların özellikleri olduğunu belirtmiştir. Sevgi elçisi olması nedeniyle tarihe adını yazdıran önemli kişilerden birisidir.

Sokrates

Roma dönemi filozoflarından olan Sokrates, Antik Yunan filozofları arasında yer alır. Kendisi birçok felsefecini hocası olmakla birlikte Antik Yunan’da felsefe kavramının kurucuları arasında yer alır ve birçok filozofa bu konuda öncülük eder. Sokrates, her yönden kendini geliştirip saatlerini düşünmeye ve düşüncenin ne demek olduğunu anlamaya harcayan bir kişi olarak bilinir. Günümüz felsefesinde akılcılığın ve sağduyunun kurucularından biri olarak da tanınmaktadır.

Fyodor Dostoyevski

Rus edebiyatının babası olarak anılan, edebiyat alanında birden çok değerli eser veren ve bu eserleri dünya çapında tanınan Dostoyevski birçok edebiyatçıya yol göstermiş ve adını tarihe yazarak unutulmayan kişiler arasına girmiştir. Suç ve Ceza en bilindik eseri olmakla birlikte ustalık eseri olarak da tanınır. Rus hapishanesinde kaldığı yıllar boyunca ele aldığı eserleri hala okutulmakta ve ilgiyle karşılanmaktadır. Birçok eseri ile Rus edebiyatının öncüsü konuma geçmiş ve adından sıkça söz ettirmiştir.

Fatih Sultan Mehmet

Büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, çağ açıp çağ kapatan bir padişah olarak tarihe geçmiştir. Birçok sultanın imrenerek fethetmeye çalıştığı İstanbul’u olağanüstü bir zekâ örneği göstererek fetheden padişah olarak bilinir. İstanbul’un fethinden sonra da fetihleri durdurmayan padişah, askerlerini devamlı savaş için teşvik etmiş ve ordusunu devamlı kollayan bir sultan olmuştur. İstanbul’un fethi ile birlikte Avrupa’ya doğru fetihler artmış ve böylelikle Avrupa’nın kapısı Türklere açılmıştır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.