Türkiye Hangi Ülkelerle İhracat Yapıyor ve Türkiye Yurtdışına Ne Pazarlıyor?

Son güncelleme:

İhracata Genel Bakış

İhracat, her zaman duyulan bir kavram olup genel olarak bir ülkede üretilen ve başka bir ülkede yaşayanlar tarafından satın alınan mal ve hizmetler olarak tanımlanabilmektedir. Malın ya da hizmetin ne olduğu önemli değildir. Nasıl gönderildiği önemli değildir. Herhangi bir şekilde veya e-posta ile gönderilebilir ya da kişisel bagajda taşınabilir. Yurt içinde üretilip yabancı bir ülkeden birine satılıyorsa ihracattır.

Çoğu ülke ihracatını artırmak istiyor.

İhracat, uluslararası ticaretin bir bileşenidir. Diğer bileşen ise ithalattır. Bir ülkenin bireyleri tarafından satın alınan, yabancı bir ülkede de üretilen mal ve hizmetleri kapsamaktadır. Genel olarak, bir ülkenin ticaret dengesini oluştururlar. Ülke ithal ettiğinden daha fazlasını ihraç ettiğinde ticaret fazlası verir. İhracatından daha fazlasını ithal ettiğinde dış ticaret açığı olur.

İhracat, her zaman duyulan bir kavram olup genel olarak bir ülkede üretilen ve başka bir ülkede yaşayanlar tarafından satın alınan mal ve hizmetler olarak tanımlanabilmektedir.

Hangi Ülkeler İhracat Yapar?

İşletmeler, piyasada rekabet avantajına sahip bulundukları mal ve hizmetleri ihraç ederler. Bu, bu ürünü sağlamada diğer şirketlerden daha iyi oldukları anlamına gelir.

İhracat, uluslararası ticaretin bir bileşenidir.

Ayrıca ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünü yansıtan şeyleri de ihraç ediyorlar. Ülkeler, doğal olarak üretme kabiliyetine sahip oldukları mallarda karşılaştırmalı üstünlüklere sahiptir. Buna en iyi örnek Kenya, Jamaika ve Kolombiya’dır. Bu ülkeler kahve yetiştirmek için doğru iklime sahiptir. Bu, endüstrilerine kahve ihracatında avantaj sağlıyor.

Ülke ithal ettiğinden daha fazlasını ihraç ettiğinde ticaret fazlası verir.

Hindistan’ın nüfusu, karşılaştırmalı avantajıdır. İşçileri İngilizce konuşuyor, bu da onlara uygun fiyatlı çağrı merkezi çalışanları olarak bir avantaj sağlıyor. Çin,  düşük yaşam standardı sebebi ile imalatta benzer bir avantaja sahiptir.  İşçileri, gelişmiş ülkelerdeki insanlardan ne yazık ki daha düşük ücretlerle yaşayabilir.

İhracatından daha fazlasını ithal ettiğinde dış ticaret açığı olur.

İhracat Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

Çoğu ülke ihracatını artırmak istiyor. Şirketleri daha çok satmak istiyor. Ellerinden geleni kendi ülke nüfusuna sattılarsa, denizaşırı da satmak istiyorlar. Ne kadar çok ihracat yaparlarsa rekabet avantajları da o kadar artar. Mal ve hizmetlerin üretiminde uzmanlık kazanır. Ayrıca dış pazarlara nasıl satış yapacakları hakkında bilgi edinirler.

İşletmeler, piyasada rekabet avantajına sahip bulundukları mal ve hizmetleri ihraç ederler.

Hükümetler ihracatı teşvik ediyor. Çünkü ihracat işleri artırır, daha fazla ücret getirir ve bölge insanlarının yaşam standardını da yükseltir. Böylelikle insanlar daha mutlu olur ve ulusal liderlerini destekleme olasılıkları artar.

İhracat aynı zamanda ülkenin merkez bankasında tutulan döviz rezervlerini de artırmaktadır. Yabancılar ihracat için kendi para birimleri veya ABD doları cinsinden ödeme yaparlar. Büyük rezervlere sahip olan bir ülke, kendi para biriminin sahip olduğu değerini yönetmek amacı ile kullanabilir. Piyasayı kendi paralarıyla doldurmaya yetecek kadar dövizleri vardır. Bu, diğer ülkelerdeki ihracatlarının maliyetini düşürür.

Ülkeler, doğal olarak üretme kabiliyetine sahip oldukları mallarda karşılaştırmalı üstünlüklere sahiptir.

Ülkeler ayrıca likiditeyi yönetmek için döviz rezervlerini kullanır. Bu, enflasyonu daha iyi kontrol edebilecekleri anlamına gelir, bu da çok az malın peşinden koşan çok fazla para demektir. Enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla kendi para birimlerini satın almak için yabancı para birimini kullanırlar. Bu durum, para arzını azaltır ve de yerel para birimini değerli hale getirir.

Hükümetler ihracatı teşvik ediyor.

2014’teki ilk 10 ihracat:

 • Makineler, motorlar, pompalar
 • Elektronik ekipman
 • Sıvı yağ
 • Araçlar
 • Uçak, uzay aracı
 • Tıbbi malzeme
 • Mücevherler, değerli metaller, madeni paralar
 • Plastikler
 • İlaçlar
 • Organik kimyasallar
İhracat işleri artırır, daha fazla ücret getirir ve bölge insanlarının yaşam standardını da yükseltir.

İhracatı Anlamak

İhracat, modern ekonomiler için inanılmaz derecede önemlidir çünkü insanlara ve firmalara malları için çok daha fazla pazar sunarlar. Hükümetler arasındaki diplomasinin ve dış politikanın temel işlevlerinden biri, ekonomik ticareti teşvik etmek, tüm ticaret taraflarının yararına ihracatı ve ithalatı teşvik etmektir.

Araştırma firması Statista’ya göre, 2017’de dünyanın en büyük ihracat ülkeleri (dolar cinsinden) Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve Hollanda idi. Çin, başta elektronik ekipman ve makine olmak üzere yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık mal ihracatı bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri, başta sermaye malları olmak üzere yaklaşık 1,5 trilyon dolar ihraç etti. Yaklaşık 1,4 trilyon dolara ulaşan Almanya’nın ihracatı, yaklaşık 698 milyar dolar olan Japonya’nınki gibi, motorlu taşıtların hâkimiyetindeydi. Son olarak, Hollanda yaklaşık 652 milyar dolarlık ihracat yaptı.

İhracat aynı zamanda ülkenin merkez bankasında tutulan döviz rezervlerini de artırmaktadır.

İhracat Yapmanın Firmalar İçin Avantajları

Şirketler, çeşitli nedenlerle ürün ve hizmet ihraç etmektedir. Mallar yeni pazarlar yaratırsa veya mevcut pazarları genişletirse, ihracat satışları ve karları artırabilir ve hatta önemli küresel pazar payını ele geçirmek için bir fırsat sunabilir. İhracat yapan şirketler, birden çok pazara çeşitlenerek iş riskini yayarlar.

Dış pazarlara ihracat, piyasadaki artan talebi karşılamak için amaçları genişleterek genellikle birim başına maliyetleri azaltabilir. Ek olarak dış pazarlara ihracat yapan şirketler, yeni teknolojilerin keşfedilmesine, pazarlama stratejilerine ve yabancı rakiplere ilişkin yaklaşımlara izin verebilecek yeni bilgi ve deneyimler kazanır.

. Büyük rezervlere sahip olan bir ülke, kendi para biriminin sahip olduğu değerini yönetmek amacı ile kullanabilir.

Özel Husus: Ticaret Engelleri ve Diğer Sınırlamalar

Bir ticaret bariyer yabancı rekabetten yerli ürünlerin korunması veya yapay özellikle yerli ürünlerin ihracatını teşvik için tasarlanmıştır herhangi bir devlet yasa, yönetmelik, politika veya bir uygulamadır. En bilinen dış ticaret engelleri, uluslararası mal ve hizmet alışverişini kısıtlayan ya da engelleyen, devlet tarafından uygulanan önlemler ve politikalardır.

İhracat yapan şirketlere benzersiz bir dizi zorluk sunulur. Ekstra maliyetlerin gerçekleşmesi muhtemeldir çünkü şirketler yerel talep ve düzenlemeleri karşılamak için dış pazarları araştırmak ve ürünleri değiştirmek için önemli miktarda kaynak ayırmalıdır.

İhracat yapan şirketler genellikle daha yüksek derecede finansal riskle karşı karşıyadır. Açık hesaplar, akreditifler, ön ödeme ve konsinye gibi ödeme tahsilat yöntemleri doğası gereği daha karmaşıktır ve yerel müşterilerden yapılan ödemelere göre işlenmesi daha uzun sürer

Ülkeler ayrıca likiditeyi yönetmek için döviz rezervlerini kullanır.

TEMEL ÇIKARIMLAR

 • İhracat, bir ülkede üretilen ve yurtdışındaki herhangi bir alıcıya satılan bir ürün ya da hizmeti ifade eder.
 • İhracat, ekonomik transferin en eski biçimlerinden biridir ve uluslar arasında geniş ölçekte gerçekleşir.
 • İhracat, yeni pazarlara ulaşırsa satışları ve karı artırabilir ve hatta önemli küresel pazar payı elde etme fırsatı sunabilir.
 • Ağır ihracat yapan şirketler genellikle daha yüksek derecede finansal riske maruz kalırlar.
Ülkeler, enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla kendi para birimlerini satın almak için yabancı para birimini kullanırlar.

İhracat Neden Önemlidir?

Dünyanın her yerindeki ülkeler ihracatı teşvik etmeye çalışıyor. Hemen hemen her ülke ihracatçılara finansal teşvikler sunmaktadır. Çin gibi ülkeler, ihracatçılardan herhangi bir vergi alınmayan Özel Ekonomik Bölgelere sahiptir. Benzer şekilde, diğer ülkelerde ihracat artışını kolaylaştırmak için hükümet tarafından teşvik edilen özel bankalar ve sigorta acenteleri bulunmaktadır.

Bu da bizi ihracatın önemine getiriyor. Hükümet bu kadar çok kaynak harcıyorsa ve ihracatçılara bu kadar çok teşvik sağlıyorsa, o zaman bir ülke için önemli olmalıdır.

İhracat, modern ekonomiler için inanılmaz derecede önemlidir.

Karşılaştırmalı Avantajdan Yararlanma

Uluslararası ticareti yönlendiren temel ilke, karşılaştırmalı üstünlüktür. Bazı ülkeler bazı doğal kaynaklarla kutsanmışken, diğerlerinin emrinde farklı kaynaklar vardır. Suudi Arabistan gibi bir ülkenin durumunu düşünün. Kullanabileceğinden çok daha fazla petrolü var. Bununla birlikte, dahili olarak kullanılabilecek çok az sayıda başka kaynak vardır. Suudi Arabistan’ın müreffeh bir yaşam sürmesini sağlayan ihracattır. Fazla petrolü ihraç ediyorlar ve diğer tüm malları ithal ediyorlar. Benzer şekilde, çalışan nüfusu en yüksek olan Hindistan ve Çin gibi ülkeler, işgücü hizmetlerini ihraç etmektedir. Bu nedenle, herhangi bir ülkenin temel yetkinliklerini tanıması ve bunları ihracata odaklanmaya başlaması önemlidir.

Hükümetler arasındaki diplomasinin ve dış politikanın temel işlevlerinden biri, ekonomik ticareti teşvik etmek, tüm ticaret taraflarının yararına ihracatı ve ithalatı teşvik etmektir.

GSYİH’ye Katkı

Net ihracat, ithalat ve ihracat arasındaki farktır. Net ihracat sayısı pozitifse, ülkenin GSYİH’sına eklenir. Öte yandan, net ihracat sayısı negatifse, ülkenin GSYİH’sından çıkar. Çünkü yurtdışına gönderilen mallar da yerel olarak üretiliyor. GSYİH yalnızca yerel üretimi saydığından, ihracat kesinlikle GSYİH artışına yol açar.

Son zamanlarda ülkeler, ekonomik büyüme oranını belirlemek için GSYİH’yi temsili bir önlem olarak kullanmaya başladılar. Dolayısıyla, ekonomik büyümeyle doğrudan bağlantılı göründükleri için ihracat daha da önemli hale geldi.

Araştırma firması Statista’ya göre, 2017’de dünyanın en büyük ihracat ülkeleri (dolar cinsinden) Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve Hollanda idi.

İstihdam Artışı

İhracat, yerli üretime yol açar. Yerli üretim, yerli emeği gerektirir. Dolayısıyla ihracat, ülkede istihdamın artmasına neden olur. İhracatın sağladığı doğrudan istihdamın yanı sıra yayılma etkisi de var.

Bu, ihracat işçilerine bir kez ödeme yaptıktan sonra, paralarını mal ve hizmetleri tüketmek için de harcadıkları anlamına gelir. Bu daha da fazla iş yaratılmasına yol açar. Sonuç olarak, tüm ekonomi gelişir. Ekonomistler bu noktayı açıklarken sık sık Çin örneğinden alıntı yapıyorlar. Çin’deki işsizlik oranı, ihracata yönelik politikaların hayata geçirilmesinin ardından büyük ölçüde düşürüldü.

Çin, başta elektronik ekipman ve makine olmak üzere yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık mal ihracatı bildirdi.

Durgunluktan Kurtulma

İhracat, bir ülkede ekonomik büyümeyi teşvik etmek için çok önemli bir araçtır. Bu, ihracatın durgunluklardan kurtulmak için de kullanılabileceği anlamına geliyor. Bunun arkasındaki mantık basit. Durgunluk sırasında tüm ekonomide olumsuz bir hava var. Fabrikalar ve ofisler ücret artışlarını durdurdu. Sonuç olarak, tüketiciler alımlarını ertelemeye başlar. Sonuç, bir kısır döngünün ortaya çıkması ve üretimin durmasıdır.

Aynı zamanda, dünyanın diğer ülkeleri de durgunluktan muzdarip değil. Dolayısıyla bu ülkelerdeki tüketiciler harcamaya isteklidir. İhracat burada devreye giriyor. Ekonomik durgunluğa eğilimli ülkelerden ihracatçılar, mallarını uygun ekonomik iklime sahip ülkelere gönderebilirler. Bu, yerel GSYİH’yi artıracak ve işsizliği azaltacaktır. İhracatı artırmak, durgunluğu aşmanın en etkili yollarından biridir.

Amerika Birleşik Devletleri, başta sermaye malları olmak üzere yaklaşık 1,5 trilyon dolar ihraç etti.

Döviz Kazanmak

Dolar, bugün dünyadaki en önemli para birimidir. Rezerv para birimidir. Bu, uluslararası ticaretin dolar veya altın cinsinden gerçekleştiği anlamına gelir. Petrol ve altın gibi temel mallar yalnızca dolar veya altın cinsinden fiyatlandırılır. Dolayısıyla tüm ülkelerin hayatta kalabilmek için dolara ihtiyacı var.

Yaklaşık 1,4 trilyon dolara ulaşan Almanya’nın ihracatı, yaklaşık 698 milyar dolar olan Japonya’nınki gibi, motorlu taşıtların hâkimiyetindeydi.

Dolar kazanmanın tek yolu ihracattır. Bu nedenle, ihracatın bir ulusun ödeme gücü için hayati olduğu düşünülmektedir. Gelişen bir ekonomi doların yokluğunda aniden patlayabilir. Bunun nedeni, temel malları ithal edemeyecek olmalarıdır. Bu nedenle, ihracat, karınca ekonominin can damarı olarak kabul edilir. Bu nedenle, dünyanın her yerindeki hükümetlerin ihracatı teşvik etmek için özel planlar oluşturmasının nedeni budur.

Hollanda yaklaşık 652 milyar dolarlık ihracat yaptı.

İhracatın kârlı yapılması gerektiği de unutulmamalıdır. Bazı ülkeler, ürünlerini uluslararası pazarda daha ucuz hale getirmek ve ihracatı teşvik etmek için sübvanse ediyor. Bu ekonomiye fayda sağlamaz. Bunun nedeni, sonunda, bu eşyaların bedelsiz dağıtılması anlamına geliyor! Sübvansiyonlar ihracatı teşvik etmez. Sadece ulustaki diğer endüstriler tarafından kazanılan parayı veriyorlar. Sübvansiyonlar doğası gereği daha politiktir. Çoğunluk pahasına bazı insanlara fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Şirketler, çeşitli nedenlerle ürün ve hizmet ihraç etmektedir.

30.11.2020 Konsolide Ülkelere Göre Sektörel İhracat  (1000 $)                       

SEKTÖRÜLKE20192020
 ÇelikABD0,002.876,68
 ÇelikABD VİRJİN ADALARI0,000,00
 ÇelikAFGANİSTAN5,3322,33
 ÇelikAHL SERBEST BÖLGESİ0,000,00
 ÇelikALMANYA323,161.999,87
 ÇelikAMERİKAN SAMOASI0,000,00
 ÇelikANDORRA0,000,00
 ÇelikANGOLA0,000,00
 ÇelikANGUİLLA0,000,00
 ÇelikANTALYA SERBEST BÖLGESİ0,000,87
 ÇelikANTİGUA VE BARBUDA0,000,00
 ÇelikARJANTİN0,00110,03
 ÇelikARNAVUTLUK30,8132,58
 ÇelikARUBA0,000,00
 ÇelikAVUSTRALYA0,00121,18
 ÇelikAVUSTURYA11,1842,27
 ÇelikAZERBAYCAN55,72577,09
 ÇelikBAE0,12152,02
 ÇelikBAHAMALAR0,000,00
 ÇelikBAHREYN0,0014,66
 ÇelikBANGLADEŞ0,000,00
 ÇelikBARBADOS0,0087,11
 ÇelikBELARUS0,000,46
 ÇelikBELÇİKA2,052.777,57
 ÇelikBELİRLENEMEYEN ÜLKE VE BÖLGELER0,000,00
 ÇelikBELİZE0,000,00
 ÇelikBENİN0,003.478,97
 ÇelikBERMUDA0,000,00
 ÇelikBİRLEŞİK KRALLIK0,391.427,61
 ÇelikBOLİVYA0,000,00
 ÇelikBOSNA-HERSEK0,00112,06
 ÇelikBOTSVANA0,000,00
 ÇelikBREZİLYA0,00214,91
 ÇelikBRİTANYA VİRJİN AD.0,000,00
 ÇelikBRUNEY0,000,00
 ÇelikBULGARİSTAN44,93890,89
 ÇelikBURKİNA FASO0,000,00
 ÇelikBURSA SERBEST BÖLGESİ0,0034,21
 ÇelikBURUNDİ0,000,00
 ÇelikCABO VERDE0,000,00
 ÇelikCAYMAN ADALARI0,000,00
 ÇelikCEBELİTARIK0,000,00
 ÇelikCEZAYİR0,00218,08
 ÇelikCİBUTİ0,000,00
 ÇelikÇAD0,000,00
 ÇelikÇEKYA163,0760,04
 ÇelikÇİN0,0063,98
 ÇelikÇORLU AVRUPA SERBEST BÖLGESİ0,0090,63
 ÇelikDANİMARKA0,0069,13
 ÇelikDENİZLİ SERBEST BÖLGESİ0,000,00
 ÇelikDOĞU TİMUR0,000,00
 ÇelikDOMİNİK0,000,00
 ÇelikDOMİNİK CUMHURİYETİ0,000,00
 ÇelikEGE SERBEST BÖLGESİ0,00104,15
 ÇelikEKVATOR0,000,00
 ÇelikEKVATOR GİNESİ0,000,00
 ÇelikEL SALVADOR0,000,00
 ÇelikENDONEZYA0,00153,03
 ÇelikERİTRE0,000,00
 ÇelikESTONYA0,000,00
 ÇelikETİYOPYA0,000,00
 ÇelikFAROE ADALARI0,000,00
 ÇelikFAS7,00747,45
 ÇelikFİJİ0,000,00
 ÇelikFİLİPİNLER0,000,00
 ÇelikFİLİSTİN DEVLETİ0,000,00
 ÇelikFİNLANDİYA0,003,61
 ÇelikFRANSA82,55137,55
 ÇelikFRANSA GÜNEY BÖLGESİ0,000,00
 ÇelikFRANSIZ POLİNEZYASI0,000,00
 ÇelikGABON0,000,00
 ÇelikGAMBİYA0,000,00
 ÇelikGANA0,002.553,92
 ÇelikGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ0,000,00
 ÇelikGİNE0,000,00
 ÇelikGİNE BİSSAU0,000,00
 ÇelikGRENADA0,000,00
 ÇelikGUATEMALA0,000,00
 ÇelikGUYANA0,000,00
 ÇelikGÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ0,0099,69
 ÇelikGÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ0,000,00
 ÇelikGÜNEY KORE0,000,00
 ÇelikGÜNEY SUDAN0,000,00
 ÇelikGÜRCİSTAN89,77428,75
 ÇelikHAİTİ0,000,00
 ÇelikHIRVATİSTAN0,0019,25
 ÇelikHİNDİSTAN0,00493,72
 ÇelikHOLLANDA15,68272,17
 ÇelikHONDURAS0,000,00
 ÇelikHONG KONG0,0023.480,35
 ÇelikIRAK598,513.641,75
 ÇelikİRAN0,00213,36
 ÇelikİRLANDA0,77938,11
 ÇelikİSPANYA0,03275,62
 ÇelikİSRAİL0,008.163,40
 ÇelikİSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİC.SERB.BÖL.0,0084,96
 ÇelikİSVEÇ0,000,59
 ÇelikİSVİÇRE45,9613,37
 ÇelikİTALYA73,242.152,95
 ÇelikİZLANDA0,000,00
 ÇelikİZMİR SERBEST BÖLGESİ0,000,00
 ÇelikJAMAİKA0,000,00
 ÇelikJAPONYA0,001,31
 ÇelikKAMBOÇYA0,000,00
 ÇelikKAMERUN0,220,00
 ÇelikKANADA0,00111,71
 ÇelikKARADAĞ4,6924,87
 ÇelikKATAR32,88407,31
 ÇelikKAYSERİ SERBEST BÖLGESİ0,00251,91
 ÇelikKAZAKİSTAN10,5210,13
 ÇelikKENYA0,00262,66
 ÇelikKIRGIZİSTAN0,020,00
 ÇelikKOCAELİ SERBEST BÖLGESİ0,0048,19
 ÇelikKOLOMBİYA0,005.251,71
 ÇelikKOMORLAR BİRLİĞİ0,0178,32
 ÇelikKONGO0,000,00
 ÇelikKONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ0,000,00
 ÇelikKOSOVA0,8728,42
 ÇelikKOSTARİKA0,000,00
 ÇelikKOTDİVUAR0,006.202,89
 ÇelikKUVEYT0,000,00
 ÇelikKUZEY KIBRIS TÜRK CUM.160,43229,57
 ÇelikKUZEY MARİANA ADALARI0,000,00
 ÇelikKÜBA0,000,00
 ÇelikLAOS0,000,00
 ÇelikLESOTHO0,000,00
 ÇelikLETONYA0,000,00
 ÇelikLİBERYA0,000,00
 ÇelikLİBYA0,00116,65
 ÇelikLİECHTENSTEİN0,000,00
 ÇelikLİTVANYA0,090,00
 ÇelikLÜBNAN0,06376,76
 ÇelikLÜKSEMBURG0,000,00
 ÇelikMACARİSTAN251,98106,27
 ÇelikMADAGASKAR0,000,00
 ÇelikMAKAO0,000,00
 ÇelikMAKEDONYA5,6312,45
 ÇelikMALAVİ0,004,87
 ÇelikMALDİVLER0,0075,24
 ÇelikMALEZYA0,071.199,39
 ÇelikMALİ0,000,00
 ÇelikMALTA0,000,00
 ÇelikMARŞAL ADALARI0,000,00
 ÇelikMAURİTİUS0,000,00
 ÇelikMAYOTTE0,00113,76
 ÇelikMEKSİKA0,0019,06
 ÇelikMERSİN SERBEST BÖLGESİ0,000,00
 ÇelikMISIR0,00969,58
 ÇelikMOĞOLİSTAN0,000,00
 ÇelikMOLDOVA4,190,00
 ÇelikMORİTANYA0,000,00
 ÇelikMOZAMBİK0,000,00
 ÇelikMYANMAR0,000,00
 ÇelikNAMİBYA0,001.078,59
 ÇelikNEPAL0,000,00
 ÇelikNİJER0,003,93
 ÇelikNİJERYA0,0060,61
 ÇelikNİKARAGUA0,0020,79
 ÇelikNORVEÇ0,00125,91
 ÇelikORTA AFRİKA CUMHURİYETİ0,000,00
 ÇelikÖZBEKİSTAN8,24283,31
 ÇelikPAKİSTAN0,007,98
 ÇelikPANAMA0,0021,30
 ÇelikPAPUA YENİ GİNE0,000,00
 ÇelikPARAGUAY0,000,00
 ÇelikPERU0,0036,56
 ÇelikPOLONYA83,88138,66
 ÇelikPORTEKİZ0,0056,49
 ÇelikROMANYA1.846,846.571,65
 ÇelikRUANDA0,000,00
 ÇelikRUSYA FEDERASYONU70,151.352,23
 ÇelikSAMOA0,000,00
 ÇelikSAMSUN SERBEST BÖLGESİ0,0010,75
 ÇelikSAO TOME VE PRİNSİPE0,000,00
 ÇelikSENEGAL0,000,45
 ÇelikSEYŞELLER0,000,00
 ÇelikSIRBİSTAN93,21319,35
 ÇelikSİERRA LEONE0,00287,05
 ÇelikSİNGAPUR0,0029,57
 ÇelikSLOVAKYA0,0056,19
 ÇelikSLOVENYA0,17105,88
 ÇelikSOLOMON ADALARI0,000,00
 ÇelikSOMALİ0,00228,06
 ÇelikSRİ LANKA0,000,00
 ÇelikST. HELENA0,000,00
 ÇelikST. LUCİA0,000,00
 ÇelikST. VİNCENT VE GRENADİNES0,000,00
 ÇelikSUDAN0,0029,35
 ÇelikSURİNAM0,000,00
 ÇelikSURİYE59,94452,47
 ÇelikSUUDİ ARABİSTAN0,00363,43
 ÇelikSVAZİLAND0,000,00
 ÇelikŞİLİ0,0086,53
 ÇelikTACİKİSTAN0,002,30
 ÇelikTANZANYA0,00271,07
 ÇelikTAYLAND0,000,43
 ÇelikTAYVAN0,000,00
 ÇelikTOGO0,002.668,59
 ÇelikTRABZON SERBEST BÖLGESİ0,000,00
 ÇelikTRAKYA SERBEST BÖLGESİ0,0031,48
 ÇelikTRİNİDAD VE TOBAGO0,00432,90
 ÇelikTUNUS1,492.143,83
 ÇelikTÜBİTAK MAM TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİ0,000,01
 ÇelikTÜRK VE CAİCOS AD.0,000,00
 ÇelikTÜRKMENİSTAN0,99326,75
 ÇelikUGANDA0,00183,16
 ÇelikUKRAYNA217,92441,22
 ÇelikUMMAN0,00231,83
 ÇelikURUGUAY0,0024,56
 ÇelikÜRDÜN0,0097,15
 ÇelikVALLİS VE FUTUNA0,000,00
 ÇelikVANUATU0,000,00
 ÇelikVENEZUELA0,000,00
 ÇelikVİETNAM0,001,23
 ÇelikYEMEN0,000,00
 ÇelikYENİ KALEDONYA0,000,00
 ÇelikYENİ ZELANDA0,0017,80
 ÇelikYUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ0,00195,90
 ÇelikYUNANİSTAN50,46197,82
 ÇelikZAMBİA0,000,00
 ÇelikZİMBABVE0,000,00
 ÇelikTOPLAM4.455,2394.351,13
Konsolide Ülkelere Göre Sektörel İhracat
Mallar yeni pazarlar yaratırsa veya mevcut pazarları genişletirse, ihracat satışları ve karları artırabilir ve hatta önemli küresel pazar payını ele geçirmek için bir fırsat sunabilir.

Türkiye Hangi Ülkelerle İhracat Yapıyor?

Her yıl ekonomik koşulların piyasaya etkisi ile beraber ihracat verileri değişkenlik göstermektedir. Bununla beraber ihracat yapılan ürünlerin de çeşitliliği değişmektedir. En çok ihraç edilen ürünler şunlardır:

 • Otomotiv
 • Hazır giyim ve tekstil
 • Beyaz eşya
 • Tarım ve gıda ürünleri
İhracat yapan şirketler, birden çok pazara çeşitlenerek iş riskini yayarlar.

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise şunlardır:

 • Almanya
 • İngiltere
 • Irak
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • ABD
 • İtalya
 • Fransa
 • İspanya
 • Hollanda
Dış pazarlara ihracat, piyasadaki artan talebi karşılamak için amaçları genişleterek genellikle birim başına maliyetleri azaltabilir.

Otomotiv İhracatı

Otomotiv ihracatı, Türkiye’nin ihracatında ilk sıralarda yer almaktadır. Geçmiş yıllardan örnek verecek olursak, 2017’de ihracatın 28,5 milyar doları otomotivden sağlanmıştır. Bu miktara Türkiye’de bulunan aşağıdaki markaların fabrikalarındaki araçlar sayesinde ulaşılmıştır:

 • Toyota
 • Ford
 • Tofaş
 • Oyak Renault
 • Bosch Sanayi
 • Goodyear
 • Man Truck
 • Mercedes-Benz Türk
İhracat yapan şirketlere benzersiz bir dizi zorluk sunulur.

Hazır Giyim ve Tekstil İhracatı

Geçmiş yıllarda yapılan yatırımlar neticesinde Türkiye, tekstil ve hazır giyim sektöründe büyümeye devam etmektedir. Genellikle hazır giyim sektörü ülkemizde ihracat odaklıdır. 2014 yılında Türk hazır giyim ve tekstil sektörü dünya genelindeki %3.4’lük pay ile dünyanın en büyük 8. hazır giyim ihracatçısı konumuna gelmiştir. 2017 yılında ise Türk hazır giyim ve tekstil sektörü toplam 12.5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştır.

İhracat yapan şirketler genellikle daha yüksek derecede finansal riskle karşı karşıyadır.

Beyaz Eşya İhracatı

Beyaz eşya ihracatı, Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 2017 yılında toplamda 25 milyon 700 bin adet beyaz eşya ihraç edilmiştir. Yapılan teşvik düzenlemeleri ile birlikte beyaz eşya sektöründe büyümeler gerçekleşmiştir. Beyaz eşya ihracatı yapılan ülkeler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Fransa
 • İtalya
 • İspanya
 • Almanya
İhracat, bir ülkede üretilen ve yurtdışındaki herhangi bir alıcıya satılan bir ürün ya da hizmeti ifade eder.

Yukarıdaki ülkelere beyaz eşya ihracatı yoğunlukla yapılmakta olup bu ihracatı sağlayan şirketler ise şunlardır:

 • Vestel
 • Profilo
 • Arçelik
 • Beko
 • Demirdöküm
 • Ariston
 • Indesit
İhracat, ekonomik transferin en eski biçimlerinden biridir ve uluslar arasında geniş ölçekte gerçekleşir.

Tarım ve Gıda İhracatı

Tarım ve gıda en önemli ihtiyaçlar listelerinde yer alır. Türkiye, bulunduğu konum itibariyle iklim koşulları bakımından avantajlıdır. Bundan dolayı tarımsal üretim yoğundur. Örneğin 2002 yılı ile 2016 yılları arasında tarım ve gıda ürünleri ihracatı 3.7 milyardan 16.2 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, devlet teşvikleri ile de çalışmalar yürütmektedir. Burada amaç, ithalatın bitirilmesi ve Türkiye’nin dışarından tarım ve gıda ürünü ithal etmeyen bir ülke olmasıdır.

İhracat, yeni pazarlara ulaşırsa satışları ve karı artırabilir ve hatta önemli küresel pazar payı elde etme fırsatı sunabilir.

Türkiye’nin 2018-2019 Yılı İhracat Rakamları

İhracat, uluslararası ticaretin bir bileşeni olup ülkeler için öneme sahiptir. Türkiye de bu önemin farkındadır. Örnek olarak 2018-2019 yılları arasındaki ihracat rakamları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yıllar ve Değişim YüzdeleriToplamİlk Yirmi Ülke Toplamı
2019 İhracat Rakamı (Dolar): 165.959.754,6108.275.279,3
2018 İhracat Rakamı (Dolar):163.391.001,2107.684.892,7
Değişim (Yüzde):1,570,55

Yukarıda görüldüğü üzere, 2019 yılında ihracat rakamı toplamda 165.959.754,6 dolardır. 2018 yılında ise bu rakam 163.391.001,2 dolar idi. Buradan çıkarılan sonuç ise bir yılda elde edilen değişim %1,57’dir.

Ağır ihracat yapan şirketler genellikle daha yüksek derecede finansal riske maruz kalırlar.

Türkiye’nin İhracatındaki 20 Ülke

Türkiye, birçok ülke ile ticari ilişkiler kurmaktadır. Bu ülkeler arasında Almanya, ABD, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi birçok ülke yer almaktadır. Türkiye’nin ihracatında 2018 senesinde ilk 20 ülke aşağıda verilmiştir.

Ülke201820192019 İhracat Rakamı (Dolar)
Almanya1115.806.822,1
Birleşik Krallık2210.748.549,9
İtalya339.212.514,6
ABD447.892.896,8
İspanya557.703.805
Irak667.683.620,6
Fransa777.587.802,2
Hollanda885.368.903,9
İsrail1194.352.862,6
Rusya12103.874.386,2
Romanya10113.868.199,1
Polonya13123.321.273,6
Mısır14133.296.312,0
Belçika9143.229.942,4
Suudi Arabistan17153.103.649,4
Çin15162.583.000,5
Bulgaristan16172.518.023,1
Birleşik Arap Emirlikleri19182.426.213,3
İran18192.306.525,7
Fas22202.239.255,5
Dünyanın her yerindeki ülkeler ihracatı teşvik etmeye çalışıyor.
 • Almanya, Türkiye’nin ihracatta bulunduğu ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. 2019 yılında bu ülke ile sağlanan ihracat rakamı 15.806.822,1 dolardır.
 • Birleşik Krallık ikinci sırada yer almaktadır. 2019 yılında bu ülke ile sağlanan ihracat rakamı 10.748.549,9 dolardır.
 • İtalya, üçüncü sırada yer almaktadır. 2019 yılında bu ülke ile sağlanan ihracat rakamı 9.212.514,6 dolardır.
 • ABD,  dördüncü sırada yer almaktadır. 2019 yılında bu ülke ile sağlanan ihracat rakamı 7.892.896,8 dolardır.
Hemen hemen her ülke ihracatçılara finansal teşvikler sunmaktadır.
 • İspanya ise beşinci sırada yer almaktadır. 2019 yılında bu ülke ile sağlanan ihracat rakamı 7.703.805 dolardır.
 • Irak, altıncı sırada yer almaktadır. 2019 yılında bu ülke ile sağlanan ihracat rakamı 7.683.620,6 dolardır.
 • Fransa, yedinci sırada yer almaktadır. 2019 yılında bu ülke ile sağlanan ihracat rakamı 7.587.802,2 dolardır.
 • Hollanda, sekizinci sırada yer almaktadır. 2019 yılında bu ülke ile sağlanan ihracat rakamı 5.368.903,9 dolardır.
Uluslararası ticareti yönlendiren temel ilke, karşılaştırmalı üstünlüktür.
 • İsrail, 2018 yılında 11. sırada, 2019 yılında ise 9. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 4.352.862,6 dolardır.
 • Rusya, 2018 yılında 12. sırada, 2019 yılında ise 10. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 3.874.386,2 dolardır.
 • Romanya, 2018 yılında 10. sırada, 2019 yılında ise 11. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 3.868.199,1 dolardır.
 • Polonya, 2018 yılında 13. sırada, 2019 yılında ise 12. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 3.321.273,6 dolardır.
Çin gibi ülkeler, ihracatçılardan herhangi bir vergi alınmayan Özel Ekonomik Bölgelere sahiptir.
 • Mısır, 2018 yılında 14. sırada, 2019 yılında ise 13. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 3.296.312,0 dolardır.
 • Belçika, 2018 yılında 9. sırada, 2019 yılında ise 14. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 3.229.942,4 dolardır.
 • Suudi Arabistan, 2018 yılında 17. sırada, 2019 yılında ise 15. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 3.103.649,4 dolardır.
 • Çin, 2018 yılında 15. sırada, 2019 yılında ise 16. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 2.583.000,5 dolardır.
Net ihracat, ithalat ve ihracat arasındaki farktır.
 • Bulgaristan, 2018 yılında 16. sırada, 2019 yılında ise 17. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 2.518.023,1 dolardır.
 • Birleşik Arap Emirlikleri, 2018 yılında 19. sırada, 2019 yılında ise 18. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 2.426.213,3 dolardır.
 • İran, 2018 yılında 18. sırada, 2019 yılında ise 19. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 2.306.525,7 dolardır.
 • Fas ise 2018 yılında 22. sırada, 2019 yılında ise 20. sırada yer almıştır. 2019 yılında bu ülke ile ihracat rakamı 2.239.255,5 dolardır.
Son zamanlarda ülkeler, ekonomik büyüme oranını belirlemek için GSYİH’yi temsili bir önlem olarak kullanmaya başladılar.

30.11.2020 Konsolide Ülkelere Göre Sektörel İhracat  (1000 $)

SektörÜlke20192020
Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriABD35.262,8243.344,38
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriABD KÜÇÜK OUT.ADL.0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriABD VİRJİN ADALARI0,002,88
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriAFGANİSTAN70,29278,83
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriAHL SERBEST BÖLGESİ0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriALMANYA18.207,8825.034,25
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriAMERİKAN SAMOASI0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriANDORRA0,003,66
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriANGOLA3.372,12121,35
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriANGUİLLA0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriANTALYA SERBEST BÖLGESİ2.092,231.811,69
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriANTİGUA VE BARBUDA2,210,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriARJANTİN322,16944,01
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriARNAVUTLUK3.184,851.929,57
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriARUBA0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriAVUSTRALYA511,81671,89
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriAVUSTURYA1.130,261.600,93
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriAZERBAYCAN3.020,292.326,01
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBAE4.083,343.597,86
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBAHAMALAR9,040,22
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBAHREYN368,01374,71
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBANGLADEŞ235,80118,40
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBARBADOS0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBELARUS224,46672,34
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBELÇİKA4.379,236.092,84
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBELİRLENEMEYEN ÜLKE VE BÖLGELER9,8352,48
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBELİZE0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBENİN53,1627,41
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBERMUDA0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBİRLEŞİK KRALLIK14.880,3822.815,27
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBOLİVYA21,8213,87
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBOSNA-HERSEK1.162,451.104,22
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBOTSVANA0,001,12
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBREZİLYA2.238,152.907,08
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBRUNEY0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBULGARİSTAN5.528,246.165,38
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBURKİNA FASO0,781.500,20
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBURSA SERBEST BÖLGESİ65,64397,98
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriBURUNDİ0,008,40
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriCABO VERDE8,580,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriCAYMAN ADALARI14,2833,70
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriCEBELİTARIK14,260,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriCEZAYİR2.689,442.071,77
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriCİBUTİ50,0882,11
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriÇAD23,9363,44
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriÇEKYA1.437,431.221,47
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriÇİN1.560,361.750,23
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriÇORLU AVRUPA SERBEST BÖLGESİ87,11279,51
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriDANİMARKA1.540,532.013,66
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriDENİZLİ SERBEST BÖLGESİ34,660,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriDOMİNİK0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriDOMİNİK CUMHURİYETİ55,37104,20
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriEGE SERBEST BÖLGESİ609,10873,21
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriEKVATOR46,5799,91
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriEKVATOR GİNESİ24,386,92
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriEL SALVADOR45,5834,70
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriENDONEZYA216,3337,27
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriERİTRE0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriESTONYA410,40296,55
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriETİYOPYA136,7650,62
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriFAROE ADALARI0,010,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriFAS3.855,354.884,14
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriFİJİ3,680,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriFİLİPİNLER176,0959,93
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriFİLİSTİN DEVLETİ59,6567,69
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriFİNLANDİYA1.059,36642,47
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriFRANSA9.277,1812.386,99
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriFRANSA GÜNEY BÖLGESİ0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriFRANSIZ POLİNEZYASI8,740,78
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGABON631,321.368,07
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGAMBİYA53,441.028,65
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGANA8.212,193.813,44
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ48,93123,59
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGİNE3.343,881.378,92
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGİNE BİSSAU1,350,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGRENADA12,370,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGUAM0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGUATEMALA386,0937,72
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGUYANA3,250,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ599,20479,45
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGÜNEY KORE1.468,10503,31
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGÜNEY SUDAN0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriGÜRCİSTAN4.464,894.397,54
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriHAİTİ0,001.459,82
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriHIRVATİSTAN605,08421,98
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriHİNDİSTAN1.269,902.233,23
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriHOLLANDA4.606,064.813,44
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriHONDURAS647,75129,07
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriHONG KONG50,5489,41
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriIRAK11.887,4111.011,39
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriİRAN1.239,341.382,83
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriİRLANDA507,21740,92
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriİSPANYA4.682,755.078,67
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriİSRAİL23.357,2824.693,78
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriİSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİC.SERB.BÖL.31,9030,01
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriİSVEÇ2.424,182.174,87
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriİSVİÇRE624,94724,26
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriİTALYA13.903,0814.952,09
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriİZLANDA26,0915,42
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriİZMİR SERBEST BÖLGESİ1.104,85719,21
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriJAMAİKA27,169,95
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriJAPONYA192,40986,01
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKAMBOÇYA21,3743,63
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKAMERUN2.919,061.673,87
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKANADA4.662,703.676,67
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKARADAĞ491,39299,68
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKATAR2.721,312.875,03
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKAYSERİ SERBEST BÖLGESİ204,40141,52
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKAZAKİSTAN1.238,651.625,13
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKENYA397,51217,66
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKIRGIZİSTAN60,3648,82
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKOCAELİ SERBEST BÖLGESİ66,57136,42
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKOLOMBİYA3.225,69140,15
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKOMORLAR BİRLİĞİ12,2215,53
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKONGO58,3986,96
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ167,5125,43
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKOSOVA1.071,741.239,81
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKOSTARİKA92,1523,24
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKOTDİVUAR2.368,453.222,04
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKUVEYT985,931.247,70
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKUZEY KIBRIS TÜRK CUM.3.843,972.979,96
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKUZEY MARİANA ADALARI2,560,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriKÜBA0,0015,18
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriLAOS0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriLETONYA139,6031,90
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriLİBERYA1.369,436,84
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriLİBYA4.041,065.387,37
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriLİECHTENSTEİN0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriLİTVANYA354,13254,07
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriLÜBNAN839,68978,79
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriLÜKSEMBURG3,850,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMACARİSTAN666,531.288,04
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMADAGASKAR48,0718,81
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMAKAO0,000,84
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMAKEDONYA1.187,14886,18
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMALAVİ0,000,02
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMALDİVLER52,3056,67
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMALEZYA153,6839,06
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMALİ175,3697,43
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMALTA642,55716,67
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMARŞAL ADALARI0,000,60
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMAURİTİUS55,3655,51
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMAYOTTE25,4413,01
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMEKSİKA736,79331,60
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMERSİN SERBEST BÖLGESİ3.731,073.955,28
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMISIR2.965,862.429,30
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMOĞOLİSTAN6,9413,54
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMOLDOVA411,97545,59
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMORİTANYA1.453,292.572,11
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMOZAMBİK724,0226,91
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriMYANMAR0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriNAMİBYA0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriNEPAL26,100,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriNİJER54,9776,01
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriNİJERYA951,13578,07
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriNİKARAGUA18,730,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriNORVEÇ876,97911,47
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriORTA AFRİKA CUMHURİYETİ0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriÖZBEKİSTAN546,88825,13
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriPAKİSTAN966,051.115,90
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriPANAMA934,16113,19
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriPAPUA YENİ GİNE0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriPARAGUAY0,291,67
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriPERU375,30473,14
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriPOLONYA3.504,244.623,58
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriPORTEKİZ1.109,71846,86
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriROMANYA6.015,415.436,89
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriRUANDA27,7215,25
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriRUSYA FEDERASYONU7.525,243.052,92
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSAMSUN SERBEST BÖLGESİ1,291,32
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSAO TOME VE PRİNSİPE0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSENEGAL1.716,94568,21
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSEYŞELLER1,0631,52
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSIRBİSTAN1.082,772.087,86
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSİERRA LEONE722,46565,60
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSİNGAPUR112,6273,17
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSLOVAKYA79,46183,42
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSLOVENYA145,74384,17
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSOLOMON ADALARI0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSOMALİ100,1552,58
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSRİ LANKA48,6428,80
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriST. HELENA0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriST. LUCİA0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriST. VİNCENT VE GRENADİNES0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSUDAN395,50202,16
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSURİNAM0,001,42
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSURİYE2.494,226.121,39
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSUUDİ ARABİSTAN3.885,161.938,12
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriSVAZİLAND0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriŞİLİ245,40312,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTACİKİSTAN142,5951,28
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTANZANYA476,5214,67
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTAYLAND58,0591,50
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTAYVAN153,23143,26
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTOGO16,40292,30
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTRABZON SERBEST BÖLGESİ0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTRAKYA SERBEST BÖLGESİ257,4744,19
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTRİNİDAD VE TOBAGO0,010,04
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTUNUS885,92966,52
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTÜBİTAK MAM TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİ0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTÜRK VE CAİCOS AD.0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTÜRKMENİSTAN941,731.540,89
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriUGANDA27,26422,16
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriUKRAYNA2.864,612.939,12
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriUMMAN1.327,33721,21
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriURUGUAY30,3617,37
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriÜRDÜN703,05708,41
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriVENEZUELA0,0099,76
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriVİETNAM414,62494,50
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriYEMEN82,7182,15
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriYENİ KALEDONYA45,61168,95
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriYENİ ZELANDA159,96207,71
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriYUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ300,23235,23
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriYUNANİSTAN4.061,234.094,49
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriZAMBİA8,150,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriZİMBABVE0,000,00
 Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriTOPLAM301.612,75319.175,64
Konsolide Ülkelere Göre Sektörel İhracat

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.