Ucuz Hisse Bulmak İçin Kullanılan Yöntemler : Piyasa Defter Değeri

Defter değeri Bir şirketin fiyatının piyasada ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak için temel analizde o şirkete bir değerleme yapılır. Olması gereken bir fiyat hesaplanır ve piyasadaki fiyat bu fiyattan daha düşük ise o zaman piyasada ucuzdur denir. Peki bu işlem bu kadar kolay mı?

Piyasa değeri nedir?

Merak Edilen Oranlar

Piyasa Değeri

Piyasa değeri dediğimiz şey piyasada oluşan bir fiyat vardır. Buna hisse fiyatı denir. Bir de şirketin hisse sayısı vardır. Bu ikisinin çarpımından piyasa değerini buluruz.

Fiyat – Kazanç Oranı

F/K= Piyasa Değeri / Son Bir Yıllık Kar

Şirket değerlemesi yaparken, bir şirketin bir diğer şirkete göre ne kadar ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak için önemli oranlardan biridir. Örneğin; bir dükkanımız var ve kiraya verdiğimizi düşünelim. Dükkanımızın değeri 500.000 lira , yıllık kiramız da 20.000 dersek eğer sonuç şu şekilde olacaktır :

500.000 / 20.000 = 25

Şirketlerde de F/K oranı buna benzer şekildedir. Her şirketin belli bir piyasa değeri vardır ve anlık olarak değişir. Coca cola şirketinin bu sabahki piyasa değeri 7 milyar lirayken hisse fiyatı %1 düşerse akşam 6 milyar 900 lira ile kapatabilir.

Şirketlerin F/K Oranları Neden Değişkenlik Gösterir?

Bu farklılaşmanın nedenlerinden bir tanesi ”şirketlerin büyüme beklentisidir.” Bazı şirketlerin F/K’ sı çok yüksektir.

İkincisi ise şirketlerin sahip olduğu ”riskler”dir. Bazı şirketler çok güvenilirdir. Finansal borcu hiç olmayan gayrimenkul şirketini düşündüğümüzde bu şirketin riski kiraya zam yapamamak ve dükkanların belli bir kısmının boş kalması. Böyle olsa bile iflas ya da zarar riski neredeyse hiç olmaz.

Karlılık ne kadar belirgin ne kadar öngörülebilirse fiyat/kar oranının o kadar yüksek olmasını kabul edebiliriz. Güvenilir bir şirkette F/K’yı 10 kabul edebilirken riskli bir şirkette F/K oranını 5 kabul edebiliriz.

Üçüncü neden ise ” karlılığın istikrarı”dır. F/K oranı bizim yıllık beklenen getirimizi de göstermektedir.

Peki F/K Oranında Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bazı şirketlerin elinde net döviz pozisyonu olabilir ve o yıl döviz çok yükseldiyse kar edebilirler. Ya da döviz borcu olan bir şirket döviz çok yükseldiğinde kur farkı nedeniyle zarar edebilir. O yüzden F/K oranını hesaplarken net kardan kur farkı etkisini arındırmamız gerekiyor.

Tek seferlik gelir ve giderlere dikkat!

Mesela bir şirket elindeki arsayı satmış olabilir. O yıl şirket srıdaşı bir kar yazmasına neden olmuş olabilir. Bu tarz tek seferlik konuların araştırılarak arındırılması gerekmektedir.

Bankalarda ki enflasyon etkisine de dikkat etmemiz gerekiyor. Bir banka 5-6 milyar net kar ettiğini görerek aldanmamak lazım. Belki de hiç kar etmiyor ve enflasyon nedeniyle özkaynakları eriyor olabilir. Bu yüzden dikkat etmeliyiz.

Diğer dikkat etmemiz gereken husus ise gelecek hakkındaki belirsizliktir. F/K’sı 10 diye her yıl %10 kazanç elde edeceğimiz anlamına gelmez. Bu yıl içinde değişiklik gösterebilir.

Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı Nedir?

Bir şirketin muhasebe değeri ile piyasa fiyatını karşılaştırmak için kullanılan orandır.

Defter Değeri = Sermaye / Toplam Hisse Senedi

Bu oranları tek tek elimizle hesaplamamıza gerek yoktur. İnternette hesaplanmış oranları hazır bir şekilde bulabiliriz. Bizim için önemli olan şey bu oranları yorumlayabilmektir.

Piyasa değeri 1 TL olan bir hisse var diyelim. Bu hissenin defter değeri de 3 TL olsun. PD / DD = 1 / 3 = 0.33

Yani hisse senedinin değeri normalde olması gereken defter değerinden daha düşük fiyatta demektir. Bu sonuçtan da uzun vadede şirketin hisse fiyatının yükselebileceği yorumu yapılabilir. Fakat bunları yaparken ülkenin durumu ve şirketin, piyasanın durumu gibi faktörleri de dikkate almalıyız.

PD / DD Oranının Çok veya Az Olması Ne Anlama Geliyor?

Piyasa değeri / Defter değeri oranı tek başına yatırım kriteri olmamaktadır! Ancak uzun vadeli yatırımlar için bu değerler çok önemlidir.

Öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketlerin piyasa değeri / defter değerleri biraz daha 1’in üstünde olabilir. Kar yapan şirketi herkes almaya çalışır. Alıcı çok olduğu için fiyat yükselmiş olmaktadır.

Mesela bazı hisseler piyasaya çıkar çıkmaz daha şişik bir şekilde piyasaya sürülüyor. Piyasa değeri / defter değerinin 100 katı veya 50 katıyla sürülüyor. İnsanlar bu hisseleri neden alıyor?

İşte bir hissenin pd / dd değeri yüksekse o hisseden para kazanılmış demektir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.