Ülkemizdeki Gelişmelere Ne Kadar Hâkimsiniz? Ak Parti İktidarı Boyunca Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler Neler?

Adalet ve Kalkınma Partisi, 3 Kasım 2002’den günümüze dek iktidarda bulunmaktadır. İktidarda olduğu dönem boyunca, dış politika ve uygulamalarında geçmiş dönemlere kıyasla çeşitli önemli değişikliklere gidilmiş ve bu alanda yenilikçi bir yaklaşım uygulamaya sokulmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 3 Kasım 2002’den günümüze dek iktidarda bulunmaktadır.

Ak Parti Döneminde Dış Politika

 • Adalet ve Kalkınma Partisi’nin benimsemiş olduğu “Girişimci ve İnsani” bir dış politika yürütülmektedir. Bu politikadan kasıt, hakkaniyet eksenine dayalı; bağımsız, pro-aktif siyaset ve perspektif üreten bir dış politikadır.
 • Dünyada ve Türkiye’de mevcut olan kronik problemlerin çözülmesi için gereken uluslararası sistemin harekete geçirilmesi için adımlar atılmıştır.
 • Türkiye’nin küresel siyasette izleyici konumunu değiştirerek, inisiyatif ve sorumluluk alan bir ülke olması için adımlar atılmıştır.
Ak Parti Döneminde Dış Politika Nasıldır?

Ak Parti Döneminde Avrupa Birliği İle İlişkiler

 • 1963 yılında Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile temelleri atılan Avrupa Birliği ile ilişkiler, süreç içerisinde derin bir nitelik kazanmış ve 1996 yılında AB ile Gümrük Birliği tesis edilmiştir.
 • Türkiye, 2005 yılında AB’ye katılım müzakerelerini başlatmış, bu amaç doğrultusunda 35 başlıktan 16’sı müzakerelere açılmış, bunlardan biri geçici olarak kapatılmıştır.
 • Yaşanılan gelişmeler sebebiyle Avrupa Birliği’ne katılımı güçleştirmiştir ve ilerleme sağlanması zorlaşmıştır.
 • Avrupa Birliği ile işbirliği sürmektedir. Göç, ekonomi, terörle mücadele, ulaştırma, siyasi ve enerji alanında ilişkiler devam etmektedir.
Avrupa Birliği ile işbirliği sürmektedir. Göç, ekonomi, terörle mücadele, ulaştırma, siyasi ve enerji alanında ilişkiler devam etmektedir.

Ak Parti Döneminde Yurtdışı Mizyonu

 • Ak Parti dönemi boyunca etkin dış politika hedefiyle, Dışişleri Bakanlığı ve dış ilişkilerle ilgili kuruluşların sayısı artırılmıştır.
 • Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısı, 2018 yılında 242’ye ulaşmıştır. Bu doğrultuda Türkiye, dünyada en geniş temsil ağına sahip beşinci ülke konumuna gelmiştir. Açılış süreci devam eden temsilcilikler bulunmaktadır.
 • Türkiye’nin 2020 yılında Afrika’da sadece 12 adet büyükelçiliğimiz varken, 2018 yılı sonu itibariyle bu sayı 42’ye ulaşmıştır. Ayrıca Latin Amerika ve Orta Amerika’da bulunan büyükelçiliklerin sayısı da 6’dan 17’ye yükselmiştir.
Türkiye’nin en öncelikli konulardan birisi de terörle mücadeledir.

Ak Parti Döneminde Terörle Mücadele

 • Türkiye’nin en öncelikli konulardan birisi de terörle mücadeledir. Ulusal güvenliğin önemli olduğunu her daim bilmekteyiz. Din, ırk veya dil ayırmaksızın bir insanlık suçu oluşturan terörizm, çağımızda devletler için ve uluslararası sistem açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
 • Türkiye, birçok terör örgütü (FETÖ, DEAŞ, PKK/YPG/PYD) ile mücadelesini sürdürmektedir.
Fırat Kalkanı Harekâtı, 2016’da başlatılmıştır.

Fırat Kalkanı Harekâtı Nedir?

 • Fırat Kalkanı Harekâtı, 2016’da başlatılmıştır. Fırat Kalkanı Harekât; DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak, sınır güvenliğini sağlamak ve o bölgedeki sivillerin terör olaylarından zarar görmelerini önlemek amacıyla Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 24 Ağustos 2016’da başlatılmış ve 29 Mart 2017 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır.
 • Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 2015 kilometre kare alan DEAŞ’tan temizlenmiştir. Ayrıca yaklaşık olarak 3100 DEAŞ ve 550 PKK/PYD/ YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede güvenlik sağlanmıştır.
 • Fırat Kalkanı Harekâtı sonucunda 300.000 Suriye vatandaşı bölgeye geri dönmüştür.
20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmış, 18 Mart 2018’de Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlanmıştır.

Zeytin Dalı Harekâtı Nedir?

 • Sınırlarının güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla 20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmış, 18 Mart 2018’de Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlanmıştır.
 • Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 4.500’den fazla PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
 • Teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşamın normale dönmesi için eğitim, güvenlik, sağlık, tarım, sosyal hizmetler, altyapı ve ticaret alanlarında çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.
• Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 4.500’den fazla PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

FETÖ ile Mücadele

 • FETÖ ile mücadele, Türkiye’nin dış politikasında öncelikli olan konular arasındadır. Günümüze kadar FETÖ ile mücadelenin tehlikesinin farkına varan birçok ülke FETÖ mensuplarını üçüncü ülkelere veya ülkemize sınırdışı etmiştir.
 • Mücadele kapsamında 22 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyeti sonlandırılmış, bu okulların bir kısmı Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) devredilmiştir.
Günümüzde yaklaşık olarak 3,6 milyon Suriyeli, Türkiye’de misafirdir.

Ak Parti Döneminde Türkiye’ye Sığınan Suriyelilere Yapılan Yardımlar

 • Suriye’de 2011 senesinde başlayan iç savaş dolayısıyla birçok Suriye vatandaşı mağdur olmuştur. Türkiye, bu doğrultuda açık kapı politikası uygulayarak Suriye vatandaşlarına yardım etmiştir. Günümüzde yaklaşık olarak 3,6 milyon Suriyeli, Türkiye’de misafirdir.
 • Türkiye tarafından yapılan harcamalar, belediyelerin ve Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği ile 35 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye’ye uluslararası yapılan yardımlar, beklenilenin oldukça altında seyretmiştir. Suriyeli sığınmacılar konusunda Avrupa birliğinin taahhüt ettiği yardımın ilk 3 milyar avroluk diliminden, ancak 1.75 milyar avrosu ülkemize aktarılmıştır.
Türkiye, başta Suriye ve Irak ülkeleri olmak üzere, Afganistan, Filistin, Yemen, Somali ve Arakan ülkelerine yardım eli uzatmıştır.

Ak Parti Döneminde Uluslararası İnsani ve Kalkınma Yardımları

 • Dünyada birçok insan hakları ihlalleri ve krizler yaşanmaktadır. Türkiye, başta Suriye ve Irak ülkeleri olmak üzere, Afganistan, Filistin, Yemen, Somali ve Arakan ülkelerine yardım eli uzatmıştır ve halen yardımları devam etmektedir.
 • 2002’de 85 milyon dolar olan Türkiye tarafından yapılan resmi kalkınma yardımları, 2017 yılı itibari ile 8,12 milyar dolara çıkarılmıştır.
 • Acil ve insani yardımlar bakımından, 2017’de Türkiye, 7,28 milyar dolarlık yardım tutarına ulaşmıştır. Böylece Türkiye, tutar ve milli gelire oran bakımından dünyada birinci sıraya yükselmiştir ve “Dünyanın en cömert ülkesi” unvanını kazanmıştır.
2002’de 85 milyon dolar olan Türkiye tarafından yapılan resmi kalkınma yardımları, 2017 yılı itibari ile 8,12 milyar dolara çıkarılmıştır.
 • 2011 yılında İstanbul’da Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı gerçekleşmiştir. Bu konferansta Başbakanımız tarafından “En az gelişmiş ülkelere yönelik her yıl 200 milyon dolarlık kalkınma yardımı” taahhüdü verilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye, başta TİKA olmak üzere çeşitli kurumları aracılığıyla söz konusu ülkelere 2008-2017 yılları arasında 2,3 milyar dolarlık kalkınma yardımını sağlamıştır.
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı projeleri ile birçok ülkenin kalkınma problemlerine çözüm sağlanmaktadır.

Ak Parti Döneminde Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)

 • Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’nın faaliyetleri hiçbir ayrım tanımaksızın devam etmektedir. Ayrım tanımadan Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu, Pasifik, Afrika ve Lakin Amerika’ya dek ihtiyaç duyan herkese yardım eli uzatılmaktadır. Bu doğrultuda kalkınma yardımları yapılarak bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.
 • Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’nın 2002’de yurtdışındaki ofis sayısı 12 idi. Bu sayı, 2018’de 59 ülkede 61 Program Koordinasyon Ofisi ile artış göstermiştir. Program Koordinasyon Ofisi bulunmayan ülkelerde, ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdümlü olunmaktadır. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, 2018 itibariyle 170’den fazla ülkeye proje ve yardım ulaştırmıştır. TİKA’nın toplam proje/faaliyet sayısı 25.000’e ulaşmış bulunmaktadır.
 • Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı projeleri ile birçok ülkenin kalkınma problemlerine çözüm sağlanmaktadır. Bu projeler ile de Türkiye’nin siyasi ve ekonomik ilişkileri uluslararası alanda gelişmektedir.
Yurtdışı Türkler Başkanlığı ile yükseköğretim kurumlarımızda okuyan uluslararası öğrenci sayısında 7,5 kat artış kaydedilmiştir.

Ak Parti Döneminde Yurtdışı Türkler Başkanlığı

 • Yurtdışı Türkler Başkanlığı’nın hedefi, yurtdışındaki Türk diasporasının aile yapısı ve sosyo-kültürel değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu doğrultuda sivil toplum faaliyetleri desteklenmektedir. Yürütülen projeler arasında, YTB Hafta Sonu Okulları Destek Programı, Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı ve Anadolu Okuma Evleri bulunmaktadır.
2018’de hazırlanan raporlara göre Türkiye’de 17 bini burslu olmak üzere yaklaşık 148 bin uluslararası öğrenci kaydedilmiştir.
 • Yurtdışı Türkler Başkanlığı ile yükseköğretim kurumlarımızda okuyan uluslararası öğrenci sayısında 7,5 kat artış kaydedilmiştir.
 • 2018’de hazırlanan raporlara göre Türkiye’de 17 bini burslu olmak üzere yaklaşık 148 bin uluslararası öğrenci kaydedilmiştir. Bu rakamlar ile Türkiye, dünyanın en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerinden biri haline gelmiştir.
 • Türkiye, 2023 yılında 200.000 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir.
Türkiye, sel, kuraklık, yangın ve deprem gibi birçok nedenden dolayı yardıma gereksinim duyan 5 kıtada yaklaşık 50 ülkeye insani yardımda bulunmuştur.

Ak Parti Döneminde AFAD

Türkiye, tecrübe ve yardım kapasitesi ile son yıllarda yardım beklenen ülke pozisyonuna gelmiştir. Türkiye, sel, kuraklık, yangın ve deprem gibi birçok nedenden dolayı yardıma gereksinim duyan 5 kıtada yaklaşık 50 ülkeye insani yardımda bulunmuştur.

Türkiye, AFAD Koordinasyonunda birçok proje ile yardım eli uzatmaktadır.

Türkiye, AFAD Koordinasyonunda birçok proje ile yardım eli uzatmaktadır. Örnek projeler ise şunlardır:

 • Filistin Yardım Kampanyası
 • Arakan Yardım Kampanyası
 • Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası
 • Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası
 • Açlık Tehlikesi Yaşayan Afrika Ülkelerine Yardım Kampanyası  
 • Myanmar Yardım Kampanyası

AFAD tarafından 2018’de Suriye, Bangladeş ve Filistin’e yaklaşık 500 milyon TL insani yardım gerçekleştirilmiştir. Yardımların içeriğinde gıda, barınma ve hijyen gibi ihtiyaçlar bulunmaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü, 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Ak Parti Döneminde Yunus Emre Enstitüsü

 • Yunus Emre Enstitüsü, 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Yunus Emre Enstitüsü’nün amacı, yurtdışı kültür merkezlerini ve işbirliği yaptığı ülke ve kurum sayısını artırmak, başta Türkçe eğitimi olmak üzere Türk kültür ve sanatını tanıtmak, ulusal ve uluslararası etkinliklerde Türkiye’yi temsil etmek ve ülkemizin bilimsel işbirliklerini artırmaktır.
 • Yunus Emre Enstitüsü, 2018 yılında toplamda 72 ülkede 156 irtibat noktasında faaliyetlerini sürdürmüştür.
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2009’dan beri 150 bin kişiye doğrudan, 200 bini aşkın kişiye ise internet üzerinden Türkçe öğretilmiştir.
 • 2023 hedefleri doğrultusunda, Türkiye’nin dış politikası ile uyumlu bir şekilde yurtdışında Yunus Emre Enstitüleri açılması hedeflenmektedir ve hedef sayı 100 enstitüdür.
Türkiye Maarif Vakfı, 2016’da kurulmuştur.

Ak Parti Döneminde Türkiye Maarif Vakfı (TMV)

 • Türkiye Maarif Vakfı’nın hedefi, Anadolu’nun engin irfan geleneğini, insanlığın evrensel değerleri ile buluşturarak tüm dünyada iyi insanlar yetiştirmektir.
 • Türkiye Maarif Vakfı, 2016’da kurulmuştur.
 • Türkiye Maarif Vakfı, 2018’de 96 ülkeyle temas sağlamıştır. Ayrıca vakıf, 34 ülkede 255 okul ve 2 üniversitede yaklaşık olarak 30.000 öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir.
Türk Hava Yolları, 2018 sonunda 124 ülke, 306 şehir ve 310 noktaya ulaşmıştır.

Ak Parti Döneminde Türk Hava Yolları

 • Türk Hava Yolları, faaliyetine 1933’de başlamıştır. Son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyerek önemli başarılara imza atmıştır. Türk Hava Yolları, 2003 yılında 65 olan uçak sayısını, 2018 yılında 333’e ulaştırmıştır.
 • Türk Hava Yolları, 2018 sonunda 124 ülke, 306 şehir ve 310 noktaya ulaşmıştır.
 • Türk Hava Yolları, dünyanın en çok noktasına uçuş yapan havayolu şirketi olma unvanına sahiptir.
 • 2018’de Türk Hava Yolları’nın iç ve dış hat yolcu taşıma kapasitesi 10,6 milyondan 87,3 milyona; yolcu sayısı ise 9,9 milyondan 69,5 milyona ulaşmıştır.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.