Uzaktan Öğrenme

Öğrenme, bir yaşantı ürünü olup davranış değişikliği meydana getiren bir kavramdır. Bu kavram, bireylerin kendisini geliştirmesi ve edindiği bilgileri başkaları ile paylaşması yönünden tarih boyu aktif bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Günümüzde değişen yaşam koşulları ve alınan virüs önlemleri doğrultusunda, açık ve uzaktan öğrenme önem kazanmıştır. Eğitim ve öğretime duyulan talep artarak geleneksel bir eğitim sistemi anlayışının yanında yeni sistemleri beraberinde getirmiştir. Televizyon, bilgisayar ve telefon gibi kitle iletişim araçları sürdürülen eğitimlere ek olarak açıköğretim ve uzaktan eğitim sisteminde kullanılabilecek öğretim araçlarından olmaktadırlar.

Uzaktan öğretim sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Olumlu yönlerinden bazıları;

  • Bireye öğrenme sorumluluğu kazandırır.
  • Kitle eğitimini kolaylaştırmaktadır.
  • Öğrencilere serbestlik sağlamaktadır.
  • Herkese eşit bir şekilde eğitim iletildiği için başarının aynı şartlarda belirlenmesini sağlamaktadır.

Uzaktan öğretimin olumsuz yönleri ise şunlar olabilmektedir:

  • Birebir öğretim ilişkisinin sağladığı kolaylıklar burada bulunmamaktadır.
  • Sosyal etkileşim yoktur.
  • İletişim teknolojilerine bağımlılık yaratmaktadır. Ayrıca herkes teknolojik aletlere erişim sağlayamamaktadır.
  • Kendi kendine öğrenme sorumluluğu olmayan öğrencilerde yeterince verim sağlayamamaktadır.

Uzaktan öğretim sistemi, sunmuş olduğu eğitimle birçok kitleye ulaşabilmekte ve kullanmış olduğu araçlarla da bunları desteklemektedir. Görsel ve işitsel özelliğe sahip televizyon ile aynı anda oldukça fazla hedef kitleye ulaşıla bilinmesi, eğitim talebinin rahat bir şekilde karşılanmasına olanak tanımaktadır. Coğrafi sınırlamaları aşan uzaktan öğretim sistemi ile imkânı olmayan çoğu birey televizyon aracılığı ile bilgi akışına katılmakta ve görsellik ve işitsellikle güdülenebilmektedir. Uzaktan eğitimi destekleyici bir araç olan televizyon, bilgiyi çeşitli yollarla sunuş özelliğine sahiptir. Ders, deney, sunum ve konferans gibi eğitim yöntemlerini kendi açısından uyarlayarak normalde öğrencilere gösterilemeyecek karmaşıklıktaki bilgileri örneğin, bir deneyin tüm aşamalarını, bir bütün olarak sunabilmektedir. Ayrıca soyut kavramların aktarımında, canlandırılmasında ve somutlaştırılmasında pay sahibi olup sınırlılıkları aşabilmektedir.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.