YKS’ye Girecekler Dikkat: Yeni Müfredat Belli Oldu!

Korona virüsle mücadele önlemleri nedeniyle okullara ara verilip Uzaktan Eğitim başlamıştı. Kararların ardından bir yenisi eklenip üniversite hayalleri olan gençlerin gireceği YKS ”Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı”nın tarihi güncellenmiş ve 25-26 Temmuza ertelenmişti;

Sınavda hangi konulardan sorumlu olacağı, özel okul ve devlet okulları arasındaki konu farklarının nasıl tamamlanıp eşitlik sağlanacağı gibi soruları olan gençler için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

”Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.

Ardından saatler önce sınavda çıkacak konular listesi belirlendi. İşte yeni sınav müfredatı;

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki

Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler

İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

Kelimede Anlam Hikaye Şiir Roman Paragrafta Anlam Tiyatro Deneme Söylev (Nutuk)

DİL VE ANLATIM

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

Sanat Metinleri

Fabl

Masal

Hikaye (Öykü)

Roman

Tiyatro (Oyun)

Şiir

Konferans

Açık Oturum

Sempozyum

Forum

Münazara

MATEMATİK

Üslü ve Köklü İfadeler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

Üstel Fonksiyon Logaritma

Fonksiyonu Üstel,

Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayı Dizileri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

GEOMETRİ

Trigonometri Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi

Geometri Temel Düzey Konuları Ölçme

Çevre, Alan ve Hacim Ölçme

Katı Cisimler

Küre ve Silindir

FİZİK

Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum Kütle

Çekim Kuvveti Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Dalgalarda Kırınım,

Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Radyoaktivite Modern Fizik

Özel Görelilik Kuantum Fiziğine Giriş

Fotoelektrik Olayı Compton

Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme Teknolojileri Yarı İletken

Teknolojisi Süper İletkenler Nanoteknoloji

KİMYA

Kimya ve Elektrik

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz Korozyon

Karbon Kimyasına Giriş

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrileri

BİYOLOJİ

Genden Proteine

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

COĞRAFYA

Doğal Sistemler Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri

Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri

Beşeri Sistemler Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri Şehirleşme,

Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri Nüfus,

Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler

Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi

Türkiye’deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri

Türkiye’deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri Tarihi

Ticaret Yolları ve Türkiye’nin Konumu Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekanla İlişkisi

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Küresel Ortam:

Bölgeler ve Ülkeler Tarihsel Süreçte Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişim

Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri

Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

Türkiye’nin İçinde Yer Aldığı Jeopolitik Bölgeler

Türk Kültür Bölgeleri İle Ülkemiz Arasındaki Tarihi ve Kültürel Bağlar

Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Kültürel ve Ekonomik Etkileşimdeki Rolü

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Millî Mücadele

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

I. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

I. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İslam ve Bilim

Anadolu’da İslam

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Güncel Dini Meseleler

Hint ve Çin Dinleri

İNGİLİZCE

Music

Friendship

Human Rights

Coming Soon

Psychology

Favors

News Stories

Alternative Energy

Technology

Manners

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.